Robotic Ultrasound: Ny virksomhed i Patient@home

 
Robotic Ultrasound: Ny virksomhed i Patient@home
13. juni 2016
Robotic Ultrasound kombinerer avanceret robotteknologi med den nyeste viden om telemedicin og ergonomi

Da den store skandinaviske messe Health & Rehab blev afholdt i København for nylig, mødte Patient@home indehaver af virksomheden Robotic Ultrasound, Søren Pallesen, til en snak om messen, Patient@home-platformen og ny, avanceret velfærdsteknologi.

 

Søren Pallesen fortæller:

- I samarbejde med Patient@home vil vi gennemføre en pilot-test af vores nyudviklede løsning til ultralydsscanning via en fjernstyret robotarm. Men lad mig starte et hele andet sted. Ultralyd er en udbredt og ufarlig undersøgelsesmetode, som ofte fungerer som forundersøgelse af mulige sygdomme. Undersøgelsen foretages oftest af en læge, som er specialiseret i diagnostisk ultralyd. Det er således specialiseret fagpersonale med særlige kompetencer, der er nødvendige i arbejdet, og disse centraliserer i stigende grad i disse år. Men i mange sammenhænge er det nødvendigt at foretage ultralydsscanning pr. distance. Og her kommer telemedicin ind i billedet.

 

- Ultralydsscanning udført telemedicinsk giver mulighed for, at patienten kan undersøges i eller tæt ved egen bopæl; af en specialist med rette kompetence inden for netop patientens problemstilling. På nationalt plan giver telemedicinsk ultralydsscanninger mulighed for øget centralisering og specialisering, samt mulighed for mere skånsomt tilbud til f.eks. immobile patienter, som kan tilbydes undersøgelse i eget hjem. I et globalt perspektiv kan telemedicinsk ultralydsskanning endvidere give adgang til bedre behandling af patienter i fjerne geografiske egne og områder, hvor specialister ikke er til stede. Derudover har løsningen vigtige ergonomiske fordele. Når ultralydsscanneren holdes af en robotarmen, i stedet for et menneske fjernes belastningen, idet sonografen kun styrer et joystick. Sonografen kan nu scanne ubegrænset, forklarer Søren Pallesen.

 

Messedeltagelse og nye muligheder
Da der for nylig blev afholdt Health & Rehab messe i Bella Centret i København, var Robotic Ultrasound med som udstiller i Innovationszonen og havde her mulighed for at møde fremtidige samarbejdspartnere og kunder.

 

Søren Pallesen fortæller:

- Det var først gang, jeg prøvede at have en stand på en stor messe. Jeg gjorde mig således en masse erfaringer, som jeg tager med mig fremover. Og det, det hele jo handler om, er kontakter, kontakter, kontakter. Jeg fik en del gode nye relationer til andre aktører, fra både kommuner og andre private aktører på velfærdsteknologiområdet med mig hjem. Jeg forestiller mig, at mit projekt har gode muligheder med mange snitflader på kryds og tværs. Styrken ved Health & Rehab er helt klart, at der kommer besøgende fra mange lande - og mange forskellige faggrupper. Jeg havde især en god kontakt til eksportrådgivere fra en del lande, der hver især repræsenterer mulige eksportchancer. Robotic Ultrasound er fra udgangspunktet henvendt til nationale og internationale sygehuse samt ultralydsspecialister på offentlige og private sygehuse og klinikker, og disse aktører var også repræsenteret i Bella Centret, fortæller Søren Pallesen.

 

Formål og vision i forhold til Patient@home
I projektperioden for Robotic Ultrasounds deltagelse i Patient@home, vil løsningen blive afprøvet som pilot-test på et dansk hospital. På baggrund af afprøvningen vil der blive gennemført og udarbejdet en MAST-evaluering (Model for Assessment of Telemedicine), der skal dokumentere udviklingsområder, potentialer og gevinster ved løsningen. MAST-evalueringen skal give afsæt for yderligere modning af løsningen og for afsætning af produktet på, i første omgang, det danske marked.

 
KontaktpersonAnders 
                Lyck Fogh-Schultz

Anders  Lyck Fogh-Schultz

Seniorkonsulent


Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi

Email:  LOADEMAIL[alfs]DOMAIN[teknologisk.dk]