REHACARE er udstillingsvindue for dansk velfærdsteknologi

 
REHACARE er udstillingsvindue for dansk velfærdsteknologi
21. september 2016
Når 39.000 gæster sidst i september besøger den store messe REHACARE 2016 i Düsseldorf, bliver de mødt af den nyeste danske velfærdsteknologi udviklet i regi af Patient@home. Blandt udstillerne er den spændende start-up-virksomhed SENS Innovation, som har udviklet et intelligent plastersystem.

For velfærdsteknologiske virksomheder er det svært at nå ud på eksportmarkeder. Mange af dem er små og nyetablerede og råder derfor ikke over det nødvendige netværk og tilstrækkelige ressourcer. Derfor arrangerer Patient@home jævnligt delegationsture for partnervirksomheder til udvalgte messer, hvor virksomhederne kan udstille deres løsninger og få etableret de nødvendige kontakter.

 

I september rettes blikket mod Düsseldorf med en delegationstur til REHACARE 2016, som foregår den 28. september til den 1. oktober 2016. REHACARE er en international fagmesse inden for blandt andet rehabilitering og pleje. Messens cirka 39.000 besøgende møder i år virksomhederne LifePartners, ANYgroup, DoseSystem og SENS Innovation på en dansk fællesstand, der er organiseret af Dansk Rehab Gruppe.

 

Ved at være en del af fællesstanden kan virksomhederne og Patient@home fremvise noget af det allernyeste, danske sundheds- og velfærdsteknologi og være sikre på at få synlighed takket være den markante, danske tilstedeværelse. Patient@home har på vegne af partnervirksomhederne arrangeret møder med en række eksperter på det tyske marked i løbet af messen blandt andet for at få foretaget markedsvalideringer. Teknologisk Institut koordinerer udarbejdelsen af markedsvalideringerne.

 

Læs også REHACARE 2016 i Düsseldorf

 

Intelligent plastersystem

Eksperterne får blandt andet demonstreret i et intelligent plastersystem, som kan overvåge fysisk aktivitet. Systemet er udviklet af SENS Innovation og er målrettet til ældre mennesker og giver et helhedsbillede af en borgers aktivitet time for time fordelt over 14 dage. Systemet giver de sundhedsprofessionelle et helt nyt indblik i borgerens livsstil, så de målrettet kan arbejde med livsstilsændringer. Samtidig kan borgerne få deres data præsenteret i en app, der fx via smileyer skal motivere dem til et højere aktivitetsniveau.

 

Forskning viser en sammenhæng mellem fysisk træning, aktivitetsniveau og generel helbredstilstand. Effektiv, fysisk træning reducerer det gennemsnitlige antal indlæggelser for borgerne. Det betyder færre udgifter til indlæggelser for samfundet og en øget livskvalitet for borgeren.

 

På den baggrund forventer SENS Innovation, at sundhedsvæsenet kan spare mange penge, når en borger går fra behandling på et hospital til rehabilitering i hjemmet. De sundhedsprofessionelle vil fx kunne bruge det intelligente plaster til at sikre, at en borger efter en hofteoperation ikke skal opereres igen på grund af fejlslagen genoptræning. Takket være plasteret vil borgerens fremskridt eller mangel på samme kunne følges præcist, og systemet kan bruge data fra mange lignende genoptræningsforløb til løbende at pege på mulige risici.

 

- Netop besparelser takket værre færre genoperationer kan være en god case i Tyskland, hvor det er forsikringsselskaber, der finansierer rehabiliteringsforløbene. Omvendt skal vi afdække, om ældre borgere i Tyskland opfatter plasteret som overvågning. Vi tager med andre ord til REHACARE for at få undersøgt, om casen holder vand, siger Kasper Lundberg Lykkegaard, adm. direktør i SENS Innovation.

 

Delegation har stor værdi 

Virksomheden har selv lavet et større forarbejde og har brugt fire studerende fra Copenhagen Business School (CBS) til at lave interviews med tyske rehabiliteringsklinikker, hospitaler og forsikringsselskaber. Alligevel har det stor værdi for SENS Innovation at være en del af Patient@homes delegation i stedet for at tage til REHACARE på egen hånd.

 

- Patient@home brandet og delegationen giver os en tydelig blåstempling i tyske øjne. Fra projektets side bliver der lagt rigtig meget arbejde i turen. Som lille virksomhed ville vi ikke kunne løfte det selv, siger Kasper Lundberg Lykkegaard.

 

En vigtig del deltagelsen på REHACARE er de individuelle møder med tyske eksperter, som SENS Innovation har får.

 

- Messen er utrolig vigtig for os. De kontakter vi får dernede, skal vi henover efteråret opbygge formaliserede samarbejder med, så de kan hjælpe os med at køre pilottests på lidt længere sigt, siger Kasper Lundberg Lykkegaard.

 

Efterfølgende skal SENS Innovation i regi af Patient@home have gennemført en MAST-evaluering (Model for ASsessment of Telemedicin) i samarbejde med mindst én kommune for at belyse det intelligente plasters effekter. Derudover samarbejder virksomheden med DELTA om medicinske godkendelser og forretningsudvikling.

 

Næste station: Altenplege 

I april 2017 går næste delegationstur går til den store Altenpflege-messe i Nürnberg. Det er Anders Lyck Fogh-Schultz, seniorkonsulent i Teknologisk Institut, der koordinerer messedeltagelsen.

 

- Jeg håber, at endnu flere Patient@home virksomheder gør brug af de efterhåndende rigtig gode kontakter i Tyskland, som platformen har fået opbygget. Vi oplever, at det har en enorm værdi for virksomhederne, at vi kan åbne de helt rigtige døre i Tyskland og på den måde kickstarte deres eksportarbejde, siger Anders Lyck Fogh-Schultz.

 

Kontakt allerede nu Anders Lyck Fogh-Schultz på alfs@teknologisk.dk eller T. +45 7220 2000 for at høre mere om turen til Altenplege.

 

Læs mere om SENS Innovation her

 
KontaktpersonAnders 
                Lyck Fogh-Schultz

Anders  Lyck Fogh-Schultz

Seniorkonsulent


Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi

Email:  LOADEMAIL[alfs]DOMAIN[teknologisk.dk]