Rapport kortlægger teknologier til behandling af sår

 
Rapport kortlægger teknologier til behandling af sår
22. april 2013
En ny rapport fra DELTA kortlægger, hvilke teknologier, der kan bruges til overvågning, diagnosticering og behandling af sår.

'Electronic Sensor Technologies for Wounds' er titlen på en ny rapport fra DELTA, som samler sensorteknologier, der kan bruges til overvågning, diagnosticering og behandling af sår. Rapporten er udviklet, som del af Patient@home, af John Mølgaard, der er civilingeniør og specialist hos IdemoLAB, DELTA.

 

- Det er ikke en videnskabelig rapport men nærmere et billede af, hvilke tekniske muligheder vi har i dag inden for overvågning af sår, siger John Mølgaard.

 

Han betegner rapporten som et katalog over den viden, der foreligger inden for området.

 

Rapporten retter et særligt fokus mod sensorer, der kan bruges til at måle diabetiske fodsår i eget hjem. På sigt vil rapporten blive udvidet til også at omfatte scenarier til måling af sår både før, under og efter en indlæggelse, herunder hvilke teknologier, der kan være interessante i forbindelse med sår, og hvad man kan måle med disse.

 

- Rapporten skal ses som inspiration til, hvilke former for ny teknologi, der på sigt kan fremstilles til brug af overvågning af sår. Det er en undersøgelse af, hvad der kan tages højde for, når man arbejder med sår og overvågning af disse, siger John Mølgaard.

 

Skaber basis for et bedre beslutningsgrundlag

På Odense Universitetshospital hilser de gennemgangen af potentielle teknologiske muligheder velkommen.

 

- Vi har et stort ønske om at kunne kvalificere karakteristikken af sår, sårudvikling og sårhelingsprocessen i langt større omfang. Sårbehandling i dag foregår oftest på empirisk basis og med beskedne objektive mål fraset sårbeskrivelse, fortæller Knud Bonnet Yderstræde, klinisk lektor og overlæge på Medicinsk Endokrinologisk afdeling, Odense Universitetshospital.

 

Et startdokument, der skal vokse

Rapporten 'Electronic Sensor Technologies for Wounds' er ifølge John Mølgaard et startdokument. Med tiden skal projektet vokse.

 

- Vi forestiller os, at der kan komme nye systemer ud af det, som bruger de her teknologier. Det er et startdokument, som på sigt vil gøre viden tilgængelig om endnu flere sensorer og/eller sår-applikationer, så vi kan udvikle nye sensorsystemer, der gør det muligt at overvåge patientens tilstand fra hjemmet, fortæller John Mølgaard.

 

Du kan se rapporten her

 

For yderligere information

Kontakt John Mølgaard, specialist, IdemoLAB, DELTA, jm@delta.dk