Projekt om hoftebrud tog en overraskende drejning

 
Projekt om hoftebrud tog en overraskende drejning
5. december 2016
Det er ikke faldsensorer, kaldeapparater eller anden teknologi, der skal hjælpe ældre mennesker videre i livet efter et hoftenært brud. Det er derimod en ny metode til at klæde dem informationsmæssigt på, så de kan håndtere deres sygdom. Det viser en behovsafdækning i første fase af et Patient@home-projekt.

Når ældre mennesker, som er vant til at klare sig selv, bliver ramt af et hoftenært brud på grund af osteoporose (knogleskørhed), svarer det til en form for livskrise udløst af en livstruende sygdom. De psykologiske konsekvenser og frygten for fremtiden er så alvorlige, at den ældre ikke formår at bearbejde og huske de mange informationer, som det sundhedsprofessionelle personale forsøger at formidle.

 

Netop opdagelsen af, at de ældre hoftebrudspatienter havner i en livskrise, var med til at dreje et Patient@home projekt om telemedicin til patienter med hoftebrud. Projektleder Charlotte Myhre Jensen er Ph.d. studerende og udviklingssygeplejerske ved Odense Universitetshospital. Hun havde forventet, at patienterne ville efterspørge håndfast teknologi som en faldsensor, et kaldeapparat eller en "hotline" til sygehuset efter udskrivelsen. I stedet efterspørger patienterne empati og individualiseret viden til at kunne klare deres hverdag og rehabilitering efter hoftebruddet.

 

- Vi er dygtige til den kirurgiske behandling af denne patientgruppe. Men patienterne er kun indlagt få dage, og de er sårbare og slet ikke i stand til at rumme information, når personalet prøver at klæde dem på til genoptræningen og deres fremtidige liv. De har fået et chok og har fået deres krops skrøbelighed helt ind på livet, siger Charlotte Myhre Jensen, Ph.d. studerende og udviklingssygeplejerske i Odense Universitetshospital.

 

Accelererede patientforløb presser formidlingen

Projektet er delt op i tre faser: behovsafdækning, udvikling og test samt pilottest og evaluering. Det var i behovsafdækningen, at Charlotte Myhre Jensen blev opmærksom på patienternes informationsbehov. De accelererede, systematiserede patientforløb med kort tids indlæggelse er en stor udfordring for personalet, fordi der er så kort tid til at klæde patienterne på til deres fremtidige liv i eget hjem.

 

- Patienterne giver udtryk for at være utrygge og siger, at de mangler information. Det er tankevækkende, for det er jo netop information, de sundhedsprofessionelle forsøger at formidle både mundtligt og skriftligt. Vi bliver derfor nødt til at tænke nyt i vidensformidlingen i fællesskab - både patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle, siger Charlotte Myhre Jensen.

 

Der er store negative helbredsmæssige konsekvenser, hvis ældre efter et hoftebrud ikke kommer i gang igen efter operationen. Der er mange følgesygdomme og overdødelighed i patientgruppen. Det er ganske livsfarligt for dem at blive inaktive.

 

Nu er projektet gået ind i anden fase, som handler om at få udviklet og testet en løsning. Efter drejningen af projektets fokus har Charlotte Myhre Jensen valgt at samarbejde med virksomheden MedWare, der arbejder med platformen MitForløb, som Region Syddanmark bruger. De er specialister i digitale platforme til formidling af information.

 

Slutbrugerne er med

Charlotte Myhre Jensen arbejder ud fra et princip om Participatory design, det vil sige, at løsningen skal udvikles sammen med slutbrugerne.

 

- Det "nye" sort inden for sundhedsvæsenet er brugerinddragelse, og med mit design, er det mine brugere, der suverænt bestemmer, hvilken vej jeg skal gå. Det er også en lidt skræmmende måde at udøve forskning på, men det giver et fantastisk ejerskab hos de mennesker, der skal bruge vores løsning fremover, siger Charlotte Myhre Jensen.

 

Hun ved derfor endnu ikke, hvordan den endelige løsning kommer til at se ud udover, at det bliver en teleløsning under MitForløb. Løsningen skal kunne hjælpebåde patienterne og fagpersonalet med at få de rigtige informationer formidlet. Det kan være animationsvideo om patientforløbet, individuelle videoer med øvelser, viden om at forebygge nye fald eller vigtige kostråd. Det endelige indhold bliver besluttet sammen med patienter ud fra fokusgrupper og workshop.

 

Osteoporose er i fokus

Fase to i projektet forventes afsluttet i midten af 2017, og herefter vil løsningen bliver pilottestet. Samtidig indgår projektet i en portefølje af projekter, der arbejder med patienter, der lider af osteoporose.

 

- Knogleskørhed er en sygdom, som ikke kan kureres, men hvor der også er stort potentiale for at kunne skabe livskvalitet ved at tilbyde sundhedsløsninger i eget hjem. Derfor har vi i en række Patient@home-projekter fokus på knogleskørhed fra den tidlige diagnose til rehabilitering, siger Søren Møller Parmar-Sielemann, seniorkonsulent i Welfare Tech.

 

Læs også Mobil sundhedsteknologi til kvinder med knogleskørhed 

 

Læs også Mobil sundhedsteknologi skal støtte borgere med sammenfald i ryggen 

 
KontaktpersonCharlotte 
                Myhre Jensen

Charlotte  Myhre Jensen

Ph.d. studerende, udviklingssygeplejerske, MSU


Odense Universitetshospital

Email:  LOADEMAIL[charlotte.myhre.jensen]DOMAIN[rsyd.dk]