Præsentation og feedback til forskningsprojekterne i Patient@home

 
Præsentation og feedback til forskningsprojekterne i Patient@home
15. december 2015
Ni forskningsprojekter fra Patient@home dannede ramme om det ottende konsortiemødemøde, og blev mødt med skarpe spørgsmål til forretningsmodeller og markedsklargørelse. Det var ekstern professor Kevin Dean fra Patient@home's Advisory Board, som satte perspektiv på løsningernes potentiale og den videre udvikling frem mod egentlige kommercielle produkter.

Patient@home er nu godt halvvejs inde i projektperioden og ved at have nået de opsatte forskningsmål. Det lod sig afspejle på det seneste konsortiemøde, den 3. december 2015, som denne gang satte fokus på ni udvalgte forskningsprojekter, der er udviklet i regi af Patient@home.

 

- Mange af projekterne i Patient@home har forskning involveret. Vi er nu næsten fire år inde i projektet og kan se, at den overordnede platform har nået sine forskningsmål. Vi startede med et budget på 45 millioner kroner til forskningsaktiviteter og den tilføjede funding har mere end fordoblet beløbet. Næste skridt er at se, om vi kan flytte prototyperne til kommercielle produkter i samarbejde med virksomheder; produkter der kan sælges i Danmark og uden for landet, siger Uffe Kock Wiil, professor og forskningsleder i Patient@home, ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet.

 

Det var ottende gang, at Patient@home holdt konsortiemøde og inviterede projektets partnere ind til en dag med networking, videndeling og inspiration. Under overskriften 'Research Bazar' blev viden og resultater fra ni forskningsprojekter præsenteret og demonstreret af forskerne selv, mens Kevin Dean fra Patient@home's Advisory Board stillede skarpe spørgsmål til de enkelte projekter og deres forretningspotentiale.

 

Også fra de øvrige deltagere, som talte partnere fra både virksomheder, kommuner og regioner, var spørgelysten og interessen stor.

 

- Han er altid 'spot on' og meget konkret, Kevin Dean. I det hele taget synes jeg, det er interessant at se, hvor langt vi er nået med de her ting. I starten var Patient@home ikke super relevant for os, men nu begynder der at ske noget, og vi er kommet med i nogle arbejdspakker. Hvis vi skulle udvikle vores skriveværktøj til frontmedarbejderen uden opbakning fra projektet, ville det virkelig kræve meget at "sælge" ideen internt. Men fordi man har en arbejdspakke via projektet, er det nemmere. Det blåstempler! Man får synlighed, fx via artikler, og markedsinput via arbejdspakker. Vi får også netværk og kommer i kontakt med mulige samarbejdspartnere, siger CSO Henrik Lindholm fra MV-Nordic, der deltog på Research Bazaren.

 

Læs også Nyt hjælpeværktøj sikrer hurtigere, nemmere og bedre dokumentation 

 

Fra forskning til kommercielt produkt

 

Forskningsprojekterne i Patient@home er relativt tidligt i forskningsstadiet, men har alle potentiale til en praktisk anvendelse i sundhedsvæsenet en gang i fremtiden. Alligevel erDet er det værdifuldt, uanset hvor i forskningsstadiet projekterne er, at rette opmærksomhed på, hvordan innovationen introduceres til markedet. Overordnet bør udviklerne gennem hele udviklingsprocessen være opmærksomme på løsningens "value propositions": hvad er det for et problem de løser, hvem løser de det for, og hvilken værdi skaber de for målgruppen? Samtidig bør udviklerne også fra et tidligt stadie rette opmærksomhed på forvaltningen af innovationen, og hvordan den kan accelereres og skaleres på markedet, så den bliver til en bæredygtig forretning. Dette var udgangspunktet for spørgsmålene, som Kevin Dean stillede til de præsenterede forskningsprojekter.

 

Kevin Dean har mange års erfaring med innovation, kommercialisering, iværksætteri og venture-kapital - og kan skrive både Managing Director for Smart Health Science Ltd, Non-executive Director for Genomics England LtdDirector for Genomics England Ltd (som MIT Technology Reviews har kåret som en af verdens 50 smarteste virksomheder), formand for flere sundhedsteknologi-virksomheder samt gæsteprofessor adjungeret professor på Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet ved Syddansk Universitet og medlem af Patient@home's Advisory Board på sit visitkort.

 

- Et af mine yndlingscitater er: "Inventions often happen by change, adoption is rarely by accident" (innovation sker ofte ved en tilfældighed, adaption er sjældent tilfældigt). Derfor er universitetsforskning så vigtig, for vi ved aldrig helt, hvor den næste gode ide kommer fra. Ofte opstår de i forsøg med helt andre formål. Tag til eksempel iPod'en. Den bygger på relativ enkel teknologi. Den egentlige "Blue Sky"-innovation er iTunes, som helt har ændret vores måde at distribuere musik på, siger Kevin Dean.

 

Vigtige opmærksomhedspunkter

 

Desværre er sundhedsvæsenet ikke kendt for at være hurtig til at tilegne sig nye teknologier. Til eksempel tog det 50 år før stetoskopet blev almindeligt udbredt og selv om al erfaring viser, at håndvask mindsker infektioner og dødsfald, er der fortsat hospitaler, som ikke har fokus på området. Sundhedsvæsenets tøvende holdning kan ifølge Kevin Dean skyldes tre ting:

 

For det første mangler der ofte evidens for løsningernes effekt. En genvej til markedet er derfor at sikrer sig evidens, fx via en MAST-evaluering (Model for ASsessment of Telemedicine).

 

- Du skal kunne dokumentere løsningernes effekt og sikkerhed og at udgifter og efterspørgsel ikke øges, siger Kevin Dean.

 

For det andet har vi at gøre med en forskningsbaseret kultur, som ikke belønner efterligning af andre. Det er derfor svært at overfører en succes fra et hospital til et andet. En måde at imødekomme dette på er ved at finde et "fyrtår" i markedet: En stor respektabel markedsleder, fx et hospital, som vil tage løsningen i brug og vise vejen for andre.

 

- Skab relationer til mennesker, som har indflydelse og som kan påvirke andre og give dig et menneskeligt netværk, der kan udbrede kenskabet til din ide. Jo tidligere du gør det, jo bedre, siger Kevin Dean.

 

Endelig for det tredje er markedet oversvømmet med nye teknologier, som ofte sættes over kundernes behov og derfor reelt ikke skaber værdi.

 

- Jeg ser alt for mange teknologiske ideer, som leder efter et problem de kan løse. Frem for at kigge på, hvad patienterne, hospitalerne og personalet faktisk har brug for, så tilbyder de en teknologisk forbedring af noget man allerede får, siger Kevin Dean.

 

Kevin Dean har som del af Patient@home udviklet tjeklisten Smart Innovation Management, som kan hjælpe innovatører med at skærpe deres innovationside og optimere forretningsmodellen.

 

  • Tænk på hvordan din innovation kan skaleres: masseproduceres eller kundetilpasset?
  • Er det en kritisk innovation: har den indflydelse på fundamentale processer, vil den bidrage til målet om 30 % færre sengepladser på sygehusene og flere patienter i eget hjem, vi den ændre patienter eller personales liv, vil den øge efterspørgslen?
  • Tænk på de potentielle value propositions: hvor mange patienter vil din løsning berøre, hvad vil det betyde for dem, hvad vil sygehuset betale for det?
  • Tænk tidligt på hvilken type for innovation du har (produkt, service, proces, etc.), og hvilken infrastruktur du vil bruge?
  • Skab et menneskeligt netværk og find en "fyrtårnskunde" som andre skeler til og som kan vise vejen: fx er Skotland og Danmark to steder hvor det p.t. går hurtigt
  • Tænk på, hvem du sælger til: økonomichefen (chief financing officer/CFO) er en nøgleperson, som kan hjælpe med at få innovationen på markedet

 

Du kan se en kort beskrivelse af de ni præsenterede forskningsprojekter på Research Bazar samt kommentarerer fra Kevin Dean her: Præsentation af ni forskningsprojekter i Patient@home

 

Læs også Forskningssporet inspirerer til nye produkter og services