Potentiale i visualisering og håndfri kommunikation

 
Potentiale i visualisering og håndfri kommunikation
12. juni 2015
De hypede Google Glasses er blevet afprøvet i en klinisk, dansk kontekst under Fast Track-sporet i Patient@home. Målet var at undersøge teknologiens anvendelsesmuligheder og de gevinster brillerne kan tilføje i det danske sundhedsvæsen. Testen viste potentiale i visualisering og håndfri kommunikation, men der er endnu lang vej for, at teknologien bliver standard på de danske hospitaler.

I regi af Patient@home kan teknologier og services, som er udviklet forskningsmæssigt men endnu ikke markedsgjorte, blive afprøvet i kliniske, korte forløb. Afprøvningen foregår på Odense Universitetshospital OUH med henblik på hurtigt at afdække, om det er en teknologi eller service, som har gang på jord.

 

- Vi har kørt en række projekter nu, og nogle af dem er gået fra Fast Track til egentlig drift. Andre har vi aflivet, fordi vi fandt ud af, at denne her helt geniale ide, som vi havde fået, ikke var nær så god som vi troede, når vi prøvede den af i virelighedens verden. Og for os som sygehus, er det vigtigt, at vi hurtigt kan tage livet af ting frem for, at vi kører videre med dem, hvis de i virkeligheden viser sig at være en fejltagelse, siger Claus Duedal Pedersen, chefkonsulent på Odense Universitetshospital OUH og projektleder for Fast Track-projekterne i Patient@home.

 

Fast Track-projekterne kan både undersøge om eksisterende teknologier kan bringes ind i nye sammenhænge i sundhedsvæsenet og om en teknologi kan føre til udvikling af nye services. I 2014 blev de hypede Google Glasses afprøvet i et Fast Track-forløb på blot otte måneder.

 

Hvad kan sådan en dims?

Den primære force ved Google Glass er den håndfri, mobile adgang til data, som kan være et aktiv inden for sundhedsvæsenet. Sundhedsmedarbejdere bevæger sig typisk meget rundt i løbet af en arbejdsdag og har et stort behov for at kunne tilgå og formidle informationer.

 

- Med Google Glass vil en person både kunne få præsenteret informationer og videregive informationer håndfrit. Sygeplejersker i akutmodtagelsen vil fx kunne streame, hvad de ser til en kollega og få vejledning tilbage. Med stemmegenkendelse vil de kunne tilføje data til de kliniske systemer, ligesom brillerne kan bruges som håndfrie telefoner, siger Claus Duedal Pedersen.

 

På den baggrund valgte Odense Universitetshospital OUH at igangsætte et Fast Track-projekt i samarbejde med Accenture, hvor brillernes anvendelsesmuligheder blev afprøvet i en dansk, klinisk kontekst. Accenture havde en fod inden for hos Google, som gav adgang til teknologien, og Fast Track-projektet blev sat på skinner.

 

- Vi brugte en del tid på at finde ud af, hvad kan sådan en dims, og hvad kan man forestille sig, at den håndfrie adgang til data kan bruges til i en klinisk kontekst? Vi havde forskellige workshops, hvor vi havde forskellige dele af sygehusets kliniske funktioner involveret, og fandt ud af, at der i første omgang var to steder, hvor der kunne være en fornuftig anvendelse af teknologien. Dels på vores fælles akutmodtagelse, og dels på vores fødeafdeling, fortæller Claus Duedal Pedersen.

 

Test i to scenarier

Fast Track-projektet blev snævret ind til to pilot setup's. Det ene på den fælles akutmodtagelse (FAM), hvor det blev testet, om sygeplejersker kunne få rådføring (second opinion) fra en bagvagt ved hjælp af Google Glass. Sygeplejerskerne streamede det de så og videregav de informationer, som de havde adgang til, direkte til bagvagten, som kunne følge med i behandlingen og give vejledning undervejs.

 

Det andet setup var på fødegangen, hvor jordemødre kunne få en second opinion fra en læge ud fra en CTG-kurve, som følger moderens veer og barnets hjerteslag under en fødsel. Ved hjælp af stemmestyring kunne lægen se CTG-kurven og give sin vurdering, uden at de manuelle opgaver blev afbrudt.

 

Potentiale, men stadig langt fra mål

Brillerne blev generelt modtaget positivt i begge scenarier. Den hurtige adgang til data gav personalet en tidsbesparelse, og der var et kvalitetsløft ved at have håndfri adgang til informationerne. Personalet oplevede også en øget kvalitet i kommunikationen mellem klinikere og den måde personalet arbejdede på, ved at kunne streame det de så.

 

- Samlet set var der konceptmæssigt positive tilbagemeldinger. Det var en funktionalitet man kunne bruge på sygehuset i de her sammenhænge og muligvis også andre steder. Men det betyder ikke, at vi har sat det i drift. Tværtimod. Vi har stoppet det. Der var nogle udfordringer, som ikke er løst med den nuværende model, siger Claus Duedal Pedersen.

 

Udfordringerne tæller blandt andet for kort batteritid. Brillerne fungerer ikke for personer, der selv bærer briller, og integrationen til hospitalets underliggende systemer vil være omfattende, hvis anvendelsen skal udvides til flere funktionaliteter. Præsentationen af data er i flere tilfælde også ulæselig, da den præsenteres i små læsefelter. Der skal derfor foretages grundlæggende forandringer i andre systemer, for at få dataene præsenteret på en læsbar måde. Endelig er Google Glass en prototype, der er sendt på markedet. Det betyder, at der er for mange fejl og nedbrud - og at der mangler support og råd til, hvordan brillerne kan bruges, hvis de skal tages i brug i en klinisk kontekst.

 

Konklusionen på Fast Track-projektet er, at visualisering, og det at have håndfri adgang til data, er interessant i en klinisk kontekst.

 

- Det giver effekt og nytteværdi i forhold til kommunikationen mellem klinikerne og tidsbesparelse, at personalet kan modtage data, der hvor de er. Det er helt sikkert noget, vi synes er interessant, og som vi kommer videre med. Om det bliver Google Glasses vil tiden vise, siger Claus Duedal Pedersen.

 

En anden vigtig konklusion, der kan drages af projektet, er samarbejdet mellem Accenture og Odense Universitetshospital OUH, som viser, hvor stor værdi det har at kombinere højt specialiserede kompetencer i offentlige og private virksomheder i et innovationsprojekt med meget kort tidsfrister.

 

- Accenture varetog den normalt vanskelige opgave med at sikre integrationen af data fra de kliniske systemer til Google Glass, en opgave de løste hurtigt og effektivt, mens Odense Universitetshospital OUH tog sig af den kliniske del, siger Claus Duedal Pedersen.

 

Google meddelte i januar 2015, at de stopper produktionen af Google Glass, men at de vil fortsætte udviklingen af produktet.

 

Læs artikel fra Computerworld: Google stopper salget af Google Glass.

 

For yderligere information

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere information om Fast Track-projekterne og testen med Google Glass kan du kontakte Claus Duedal Pedersen, chefkonsulent, Odense Universitetshospital OUH, Claus.Duedal.Pedersen@rsyd.dk.

 
KontaktpersonClaus 
                Duedal Pedersen

Claus  Duedal Pedersen

Projektleder


Odense Universitetshospital

Email:  LOADEMAIL[claus.duedal.pedersen]DOMAIN[rsyd.dk]