Patient@home løser udfordringer i sundhedssektoren

 
Patient@home løser udfordringer i sundhedssektoren
13. december 2012
Patient@home ledes af to instanser. En direktion, der står for den daglige ledelse og en bestyrelse, der står bag den samlede strategi i projektet. Sammen skal de styre Patient@home sikkert mod udvikling af nye løsninger og metoder, der kan bidrage til at løse udfordringerne i sundhedssektoren.

Patient@home ledes af to instanser: En direktion og en bestyrelse. Hver med sin rolle i projektets udførelse. Direktionen står for den daglige ledelse, mens bestyrelsen står bag den mere strategiske udvikling af projektet. De to instanser mødes to gange årligt. Den ene gang for at se tilbage på det forløbne år og give en status på de gennemførte og igangværende aktiviteter, og den anden gang for at koordinere den fremadrettede planlægning, samt lægge et langsigtet fokus for projektets videre udvikling.

 

Direktionen er sammensat af fem repræsentanter fra konsortiets partnerkreds. De repræsenterer hver hhv. forskningsvinklen, innovationsvinklen, sygehusvinklen og erhvervsvinklen. Professor Uffe Kock Wiil ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet er projektets forskningsleder og varetager samtidig den daglige ledelse i Patient@home. Konsulent Jørgen Lykkegaard fra Center for Robotteknologi ved Teknologisk Institut er projektets innovationsleder. Lægefaglig direktør Peder Jest ved Odense Universitetshospital OUH repræsenterer sygehusenes behov mens souschef Morten Bierbaum fra Welfare Tech repræsenterer erhvervslivet. Direktionen mødes ti gange årligt til opfølgning og koordinering af de igangsatte aktiviteter. Se kontaktdata på direktionen

 

Patient@homes bestyrelse består af syv repræsentanter fra hhv. det private erhvervsliv, forsknings- og uddannelsesinstitutionerne og innovationsmiljøerne. Dekan Ole Skøtt ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet, er formand. Herudover tæller bestyrelsen salgschef Anette Stjerne fra Tunstall A/S, leder af Healthcare Innovation Marie-Elisabeth Ø. Hansen fra Logica, dekan Eskild Holm Nielsen ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet, koncerndirektør Niels Axel Nielsen ved Danmarks Tekniske Universitet, teknologichef Claus Risager ved Center for Robotteknologi på Teknologisk Institut og direktør Henrik Kagenow ved Welfare Tech. Se kontaktdata på bestyrelsen

 

Teknologier der nedbringer presset på sundhedssektoren

 

- Det er vores opgave med Patient@home, at være med til at løse de udfordringer, der er i den danske sundhedssektor, fortæller forskningschef og daglig leder Uffe Kock Wiil.

 

Han henviser til prognoser, som viser, at der om otte til ti år vil være markant flere patienter og mindre plejepersonale til behandling. Prognoserne peger på, at det gennemsnitlige antal dage for en indlæggelse bør nedbringes fra ca. tre dage til én dag. Og det er netop formålet med Patient@home; at forsøge at løse den belastning, der i større og større grad vil være på de danske hospitaler.

 

- Målet med Patient@home er, at vi skal være med til at fremme den teknologiske udvikling, så vi kan blive bedre og mere effektive i behandlingen af vores patienter. Samtidig fokuserer vi på behandling i hjemmet, så vi ved hjælp af teknologisk udstyr kan behandle patienter, uden at vi behøver belaste de sparsomme ressourcer, siger Uffe Kock Wiil. Denne udvikling kræver ændringer i det danske sygehusvæsen og mulighed for at tænke i nye organiserede rammer og behandlingsmetoder.

 

- Sygehusene skal tænke mere ambulant. Med flere ambulante behandlinger kan vi nedbringe antallet af sengeindlæggelser, og ved hjælp af teknologisk udstyr kan vi skabe trygge rammer, for at patienterne kan behandles, genoptrænes og monitoreres derhjemme. Det er projektets fokus, fortæller Uffe Kock Wiil.

 

- Folk vil i højere grad blive behandlet derhjemme og det viser sig også, at en større patientgruppe vil være mere tilfreds med at blive behandlet i eget hjem, siger Uffe Kock Wiil.

 
KontaktpersonUffe 
                Kock Wiil

Uffe  Kock Wiil

Professor
Forskningsleder i Patient@home


Syddansk Universitet, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Email:  LOADEMAIL[ukwiil]DOMAIN[mmmi.sdu.dk]