Patient@home deler erfaringer i Norden

 
Patient@home deler erfaringer i Norden
23. marts 2017
Resultaterne i Patient@home vækker international interesse, og flere forsøger at kopiere innovations- og samarbejdsmodellen, som Patient@home har skabt i Danmark. Nu kommer turen til de nærliggende markeder i Norden.

Som Danmarks største forsknings- og innovationsprojekt for sundheds- og velfærdsteknologi er en af Patient@homes fornemmeste opgaver at dele erfaringer fra projekterne og vise, hvordan Patient@home har taklet udfordringerne i sundhedssektoren. Ikke bare i Danmark men også internationalt.

 

- Det er jo nogle samfundsøkonomiske problemer vi står over for med en aldrende befolkning og et sundhedsvæsen, som overalt i verden skal skalere nedad i forhold til, hvad man har været vant til, siger Søren Møller Parmar-Sielemann, seniorkonsulent i Welfare Tech. 

 

Søren Møller Parmar-Sielemann tager i slutningen af april til den svenske eSundhedsmesse, Vitalis, som igen i år samler velfærdsinnovatører fra hele Norden. Over tre dage vil interessenter fra kommuner, regioner, myndigheder, virksomheder og forskningsverdenen drøfte fremtidige udfordringer i sundhedssektoren og dele faglig inspiration og ideer til nye løsninger.

 

- Sverige, Norge og Finland er sammenlignelige markeder med Danmark. Det vi har gjort her med Patient@home, burde man også kunne gøre andre steder i Norden med lige så stor succes. Det vil vi gerne fortælle om og dele vores erfaringer, om hvordan vi har grebet det an, siger Søren Møller Parmar-Sielemann.

 

Samarbejde giver netværk til eksport

Patient@home har allerede lignende internationale samarbejder. Bl.a. i Catalonien i det nordlige Spanien, hvor man forsøger at lave noget sammenligneligt, baseret på gode erfaringer fra Patient@home. Et samarbejde, som både giver gode samarbejdsrelationer, der kan bygges nye projekter op om, og som giver virksomhederne i Patient@home et netværk i sammenlignelige miljøer, der potentielt kan fremme deres eksport.

 

- Patient@home har vakt international opmærksomhed fra flere sider, og vi har set, at folk gerne vil kopiere det, vi har gjort i Patient@home. Det er forbundet med gode samarbejdsrelationer og netværksopbygning, som i sidste ende er til gavn for virksomhederne, der får nogle gode 'entry points' ind i de her lande. Det er noget af det, vi vil forsøge at opbygge i Norden, og noget vi har sat fokus på i videreførelsen af Patient@home, siger Søren Møller Parmar-Sielemann.

 

Læs også Patient@home: Vores projekt inspirerer udlandet 

 

Nordisk videndeling

Søren Møller Parmar-Sielemann ser gode muligheder for at implementere Patient@home-modellen i de øvrige nordiske lande, da vi her deler en fælles tradition for at samarbejde på tværs af virksomheder, kommuner, hospitaler og forskningsinstitutioner.

 

- Patient@home er unik, fordi vi har haft midler til at skabe nogle rammer og facilitere samarbejde. Alle kan indgå et samarbejde. Det problematiske er at få hjælp til at indgå samarbejdet på en struktureret måde og skabe nogle relationer, hvor man ved, hvor man skal gå hen. I Patient@home har vi både støttefunktioner, der gør det lettere at indgå samarbejde, men også midler til at facilitere det, siger Søren Møller Parmar-Sielemann.

 

Han understreger, at det er vigtigt ikke at underkende facilitatorrollen i et offentligt-privat innovationssamarbejde, hvis hele triple helix (altså både virksomheder, den offentlige sektor og universiteterne) skal med; og i sidste ende resultere i brugbare løsninger, der kan implementeres i kommuner og på hospitaler.

 

Det er nogle af disse erfaringer, som Patient@home vil dele på Vitalis 2017. Patient@home vil være repræsenteret med en udstilling på Dansk Industries fællesstand i udstillingsområdet og på temaseminaret 'Elderly care and welfare technology in Denmark', som afholdes på messens anden dag, onsdag den 26. april 2017, kl. 14:30 - 15:00 i lokale G4.

 

På temaseminaret vil professor Uffe Kock Wiil ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet og forskningsleder i Patient@home, fortælle om Patient@home generelt og de gode erfaringer, der er indsamlet via projektet, mens Søren Møller Parmar-Sielemann vil præsentere konkrete cases, som viser bredden i projekterne, og hvad Patient@home specifikt har bidraget med i udviklingsprocessen. Desuden vil Hans Erik Henriksen, CEO i Healthcare DENMARK, give en introduktion til det danske sundhedssystem, og hvordan vi forsøger at holde ældre borgere længst muligt i eget hjem.

 

Vitalis finder sted den 25. til 27. april 2017 i Göteborg, Sverige.

 

Læs mere her: Mød Patient@home på Vitalis 2017

 
KontaktpersonSøren 
                Møller Parmar-Sielemann

Søren  Møller Parmar-Sielemann

Seniorkonsulent


Welfare Tech

Email:  LOADEMAIL[smps]DOMAIN[welfaretech.dk]