Få nyheder i Patient@homes nyhedsbrev

 
Få nyheder i Patient@homes nyhedsbrev
3. december 2012
Partnere i Patient@home har mulighed for at få bragt nyheder i projektets nyhedsbrev.

Patient@home udgiver fire gange årligt et nyhedsbrev, der samler op på aktiviteterne i projektet. Partnere i projektet, har mulighed for at bringe nyheder i nyhedsbrevet.

 

Nyhedskriterierne er, at nyheden skal have relation til Patient@home-projektet. Fx nyheder om de respektive projekter, der er igangsat i projektet; nyheder om aktiviteter, workshops eller besøg, der er igangsat i projektet, og artikler, der beskriver visionerne og tankerne bag Patient@homes overordnede mål: At lette presset fra sundhedsvæsenet før, under og efter indlæggelse.

 

Der medtages pt. ikke nyheder, som kan have annoncemæssig karakter om de respektive deltagere eller deres produkter.

 

Forslag til nyheder sendes til Mette Thiel, mth@welfaretech.dk. Her kan du ogsårekvirere en nærmere beskrivelse af nyhedskriterierne og formkravet til nyhederne.