Nye løsninger skal komme fra konkrete behov

 
Nye løsninger skal komme fra konkrete behov
10. november 2014
Når der udvikles nye teknologiske løsninger i Patient@home, skal de udspringe af konkrete klinisk behov. Metoden skal sikre, at de løsninger, der bliver produceret, både er efterspurgte og kan imødekomme faktiske udfordringerne i fremtidens sundhedsvæsen.

Et af målene i Patient@home er at afdække, hvilke behov sundhedssektoren har, så udviklingen af nye løsninger fra spids målrettes mod at løse reelle og konkrete kliniske udfordringer. Klinisk arbejde omfatter alt, der involverer en borger som patient, hvad enten det drejer sig om behandling på sygehuset eller om pleje i eget hjem, hvor sygeplejersker i kommunalt-regi tager sig af patienter. Alle projekter i Patient@home skal derfor have fokus på, hvad de kliniske behov er, så løsningerne følger behovene og ikke omvendt, at nye løsninger og teknologier definere behovene.

 

- Hidtil har det været sådan, at en ingeniør kom ind af døren med en prototype, som han gerne ville have ud i sundhedsvæsenet. Vi vil gerne vende det om og spørge: Hvad er de kliniske behov? Og så udvikle prototyper ud fra dem, forklarer Susie Wagner Bondorf, der er senior projektchef i Welfare Tech og projektleder i Patient@home.

 

Konkrete kliniske behov

Fremtidens sundhedsvæsen ventes at indeholde 20-30 % færre patientsenge og 10 - 20 % færre medarbejdere om få år. Samtidig bliver der flere ældre, flere kronikere og flere patienter med komplekse sygedomme. Derfor er det vigtigt, at der fremstilles effektive løsninger, som tager fat i kerneudfordringerne i de kliniske opgaver og derved imødekommer de udfordringer, der helt konkret er.

 

- Ved at tage udgangspunkt i de erkendte kliniske behov vil vi sikre, at der er et reelt marked for løsningerne i den anden ende og dermed mulighed for, at de hurtigere kommer ud og skaber resultater. Derfor skal vi finde frem til, hvilke helt konkrete kliniske behov, der er, forklarer Susie Wagner Bondorf.

 

Når først de kliniske behov er afdækket, består opgaven i at se på hvilke værktøjer, der skal bruges til at løse dem. Det er en proces, som i Patient@home vil ske i et samarbejde mellem Welfare Tech og leverandører, der kan målrette nye løsninger på nye måder.

 

- Vi skal tale med leverandører om, hvordan vi løser de problematikker, der helt konkret er. Vi skal finde ud af, hvordan vi får omsat det til løsnings- og forretningsdesign, som kan kommercialiseres. Vi hjælper dem med processerne, det er Welfare Techs vare, fortæller Susie Wagner Bondorf.

 

To spor

Susie Wagner Bondorf peger på to forskellige spor, der skal anvendes i processen med at identificere, hvilke kliniske behov der er.

 

- Det ene spor er det kommunale. Her afdækker vi de behov, der på det kommunale plan i sundhedssektoren. Sammen med Public Intelligence har vi netop afholdt en workshop, der kom rigtig langt i den proces, fortæller Susie Wagner Bondorf.

 

Læs mere om workshoppen 11 konkrete behov i kommunerne [LINK]

 

Det andet spor foregår på det regionale plan. Her er det de kliniske behov på sygehusene der er i centrum. Herunder ligger også de behov, der opstår i forbindelse med at holde patienter længst muligt i eget hjem.

 

Fremadrettet ser Susie Wagner Bondorf gerne, at der også afholdes workshops i samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation, som vil sætte fokus på de kliniske behov er på det spor.

 

For yderligere information

For yderligere information kontakt Susie Wagner Bondorf, senior projektchef i Welfare Tech og projektleder i Patient@home T. +45 2494 7270, swb@welfaretech.dk.