Ny velfærdsteknologisk løsning mindsker smittespredning

 
Ny velfærdsteknologisk løsning mindsker smittespredning
26. juni 2017
Zurface er en ny velfærdsteknologisk løsning, som gennem nudging (adfærdsdesign) og IoT (Internet of Things) kan mindske smittespredning fra overflader i bygninger, hvor mange mennesker er samlet på skoler, hospitaler, kontorer, plejehjem og lignende.

Samfundsøkonomisk er der et stort potentiale i den nye velfærdsteknologiske løsning i form af reducerede udgifter forbundet med sygedage. Færre sygedage er ikke kun godt for  økonomien, men betyder samtidig mindre stress for børnefamilier og færre komplikationer og genindlæggelser for syge og svage på hospitaler og plejehjem.

 

Zurface indgår i et samarbejde mellem Patient@home, Odense Universitetshospital og SDU og vil i løbet af 2017 og 2018 blive udrullet på flere skoler i landet samt testes i Den fælles Akutmodtagelse på OUH.

 

- Vi kan med en lille indsats, to gange om dagen, fra både lærere og elever, tidoble rengøringsindsatsen. International forskning peger på, at aftørring af kritiske kontaktflader vil kunne nedbringe sygdomsrelateret fravær med 50%. Jarl Christensen, CEO fra Conceptmaking og grundlægger af Zurface.

 

Hent og læs rapporten ' Hygiejne Nudging System - et brugercentreret OPI-projekt

 

Undgå smittespredning hvor mange mennesker er samlet

Hvis én person inficeret med sygdomsfremkaldende bakterie eller virus tager i skole eller på job, vil 50% af berøringsfladerne og 50% af kollegers, patienters eller skolekammeraternes hænder være inficeret med den 'medbragte' bakterie eller virus efter kun 4 timer. Det viser bl.a. undersøgelser fra University of Arizona fra 2013.

 

I bygninger, hvor mange mennesker er samlet, er udfordringen med smittespredning størst. Men undersøgelser viser, at jævnlig aftørring af 'kritiske overflader', som er de overflader, der berøres mest, kan halvere sygefraværet. Denne viden har Zurface omsat til en konkret velfærdsteknologisk løsning, hvor brugerne af bygningerne "nudges" til at være medskaber af et renere og sundere arbejdsmiljø. En 5. Klasse på en aarhusiansk folkeskole har i et velfærdsteknologisk pilotprojekt testet Zurface og givet løbende brugerfeed-back.

 

Læring og gamification

I pilotprojektet blev der udviklet og afprøvet læringsmoduler med det formål, at højne børnenes viden om hygiejne og dermed skabe mening til aftørings-aktiviteten. Derudover blev der eksperimenteret med gamification for at gøre det sjovere for børnene at deltage.  Det, at Zurface er koblet på nettet og fungerer med en aktiv sensor,  gør det muligt at kommunikere med brugerne og give dem feedback på deres indsats.

 

- Man kan godt påvirke menneskers adfærd med forskellige kreative greb uden at højne deres viden, men skal de nye handlinger indlejre sig i de kulturelle normer, for god hygiejneadfærd over tid, hjælper det, at brugerne forstår meningen med aktiviteten og den værdi, deres indsats skaber. Line Rosengaard, læringspsykolog og partner i Conceptmaking.

  

Brugere som medskaber af et sundere og renere miljø

Zurface er skabt på baggrund af viden om menneskelig adfærd, teknologi og hygiejne, og det er ikke første gang, at hygiejneproblematikker er blevet udfordret af konceptudviklerne. Jarl Christensen har blandt andet tidligere sammen med et tværfagligt team og to hospitaler udviklet et hygiejnesystem til hospitaler, som fik patienter til at vaske hænder.

 

Den nye hygiejneløsning Zurface består af en dispenser med anti-bakterielle vådservietter, der blinker og 'nudger' brugerne til at aftørre kritiske overflader, når der er behov for det. Selvom indsatsen for brugerne kun tager få minutter, har mikrobiologiske målinger vist, at effekten på hygiejneniveauet er særdeles positivt.

 

- Gennem projektet og den efterfølgende evaluering, kan vi kun konstatere, at det i et hygiejneperspektiv, er effektivt at aktivere brugerne. At vi med en lille påvirkning kan aktivere børn og skolelærere til at tage et medansvar for egen og andres sundhed og trivsel er meget positiv. Jarl Christensen er ikke i tvivl om, at dette også er muligt i andre kontekster. Han forventer at have flere testresultater klar både fra skole- og hospitalsverdenen i løbet af 2017 og 2018.

 

Se videoen om Zurface og testskolen i Århus

 

Nudging

At "nudge" betyder meget forsimplet at anvende ét eller flere designmæssige greb til at få mennesker til, på frivillig basis, at agere på en bestemt måde. Ofte for at fremme deres og andres sundhed eller velfærd.

 

IoT (Internet of Things)

Alle elektroniske apparater kan forbindes med hinanden gennem internettet og på den måde kommunikere og indsamle/dele data til videre forarbejdelse.

 

Gamification

Gamification er anvendelse af spilelementer til ting eller aktiviteter, som ikke er spil - det kan dreje sig om små konkurrencer eller "belønninger" for en ønsket brugeradfærd.

 

 

Læs projektbeskrivelsen bag Zurface

 

Kontaktperson

Jarl Christensen, CEO for Zurface, T. +45 6160 4222, jc@zurface.cloud.