Ny rapport vurderer økonomien ved Hospital Hjemme

 
Ny rapport vurderer økonomien ved Hospital Hjemme
10. september 2014
Patient@home-projektet Hospital Hjemme har vurderet de økonomiske aspekter ved at udlægge patienter i eget hjem. En ny rapport viser, at der, trods en minimal prisforskel på almindelig sygehusindlæggelse og Hospital Hjemme i opstartsfasen, er en forventning om, at beløbet per patient i Hospital Hjemme fremadrettet vil kunne blive mindre end tilsvarende indlæggelse på sygehuset.

Forsknings- og udviklingsprojektet Hospital Hjemme under Patient@home har udarbejdet en rapport, der belyser det økonomiske rationale i at udlægge patienter i eget hjem. Rapporten forholder sig både til omkostninger, gevinster og eventuelle ekstra udgifter, der er ved Hospital Hjemme, hvor patienter udskrives til behandling i eget hjem, og sammenholder det med den traditionelle indlæggelse på hospitalet.

 

Rapporten, der udkom i juni 2014, viser, at der i opstartsfasen af Hospital Hjemme er en lille merudgift per patient, som bliver udlagt i eget hjem i forhold til den almindelige indlæggelse på hospitalet. Ifølge rapporten vil det koste 43.000 kr. per patient i Hospital Hjemme imod 40.000 kr. i almindelig indlæggelse på hospitalet for den samme behandling. Der er dog flere parametre, som gør det vanskeligt at vurdere præcist, hvad den samlede pris vil være per patient, der udlægges i eget hjem.

 

Nogle af de parametre, der ikke er taget højde for, og som forventes at kunne vende den umiddelbare merudgift til en økonomisk besparelse er, at der på den ene side er en forventning om, at antallet af hjemmebesøg kan reduceres i Hospital Hjemme gennem en bedre og mere samlet planlægning af driften, hvorved omkostningerne per patient kan minimeres. På den anden side er der også en forventning om, at prisen per sengedag på de nye såkaldte supersygehuse vil stige, da de vil være langt mere specialiserede, end de hospitaler vi kender i dag.

 

Rapporten viser også, at der kan være flere positive afledte effekter i form af mindre behov for varig hjemmehjælp pga. genoptræning i hjemmet, færre genindlæggelser og bedre livskvalitet hos den enkelte patient, som slipper for en opslidende sygehusindlæggelse, hvor risikoen for infektioner er større.

 

Hospital Hjemme en nødvendighed

Formålet med forsknings- og udviklingsprojektet Hospital Hjemme er at afdække og undersøge, hvordan det kan lade sig gøre at udlægge patienter i eget hjem. Initiativet til projektet er taget af Geriatrisk Afdeling på Odense Universitetshospital, OUH, der varetager ældre, ofte svage patienter med flere samtidige sygdomme. Afdelingen oplever i disse år et voksende pres på kapaciteten på grund af den almindelige demografiske udvikling, der betyder, at der bliver flere ældre, som behøver behandling og pleje.

 

Rapporten er udarbejdet med det formål at give et billede af, hvilke udgifter og gevinster, der kan være forbundet med udlæggelse i eget hjem sammenlignet med den traditionelle behandling på sygehuset.

 

Se hele den sundhedsøkonomiske analyse her.

 

For yderligere information

Vil du vide mere om rapporten kontakt Conny Heidtmann, projektleder for Hospital Hjemme, fra Innovationsnetværket RoboCluster, cohe@mmmi.sdu.dk, T. +45 2058 5132

 
KontaktpersonConny 
                Heidtmann

Conny  Heidtmann

Projektleder, sygeplejerske, Kandidat i Sundhedsvidenskab


Innovationsnetværket RoboCluster

Email:  LOADEMAIL[cohe]DOMAIN[mmmi.sdu.dk]