Ny national vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger

 
Ny national vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger
4. juni 2013
Regeringens er klar med en ny vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger, der skal omsætte et hastigt voksende internationalt markedspotentiale til vækst og jobskabelse i Danmark.

Rammerne for virksomhederne på sundheds- og velfærdsområdet skal styrkes. Virksomhederne skal have nemmere ved at drage nytte af viden og kompetencer i den offentlige sektor til udvikling af konkrete produkter og services, og der skal i større omfang åbnes op for, at virksomhederne bliver driftsoperatører inden for nye områder i social- og sundhedsvæsenet. Det er grundpillerne i regeringens nye vækstplan, som offentliggøres 4. juni 2013.

 

Med vækstplanen for sundheds- og velfærdsløsninger vil regeringen skabe konkurrencedygtige vilkår på området, så private virksomheder får bedre mulighed for at udvikle sig og opbygge nye markedsområder og ikke mindst udnytte erhvervs- og vækstpotentialet på det internationale marked.

 

- Vækstplanen, som vi præsenterer i dag, sætter ind på et område, hvor Danmark virkelig er en stærk international spiller og har meget at byde på. Med vækstplanen sikrer vi, at sundheds- og velfærdsvirksomhederne også fremadrettet har gode vækstvilkår og kan være med helt fremme i førerfeltet til gavn for vækst og nye jobs herhjemme, udtaler sundhedsminister Astrid Kragh (SF) i en pressemeddelelse, 4. juni 2013.

 

Styrkepositioner

 

Danmark har særligt stærke positioner på lægemiddel- og medicoområdet. De skal fortsat fastholdes gennem prioriteret sundhedsforskning og uddannelse, der sikrer virksomhederne adgang til kompetent arbejdskraft og viden, som kan omsættes til nye løsninger og produkter.

 

Inden for hjælpemidler, service- og driftsløsninger, rådgivning og sundheds-it har Danmark også gode muligheder for at skabe vækst og beskæftigelse. Der er dog fortsat et stort uudnyttet erhvervspotentiale inden for disse områder, som skal ses i lyset af, at mange opgaver, som vedrører planlægning, levering og opfølgning på social- og sundhedsydelser, i dag varetages af den offentlige sektor.

 

Et velfungerende hjemmemarked

 

Skal vækstpotentialet udnyttes inden for disse erhvervsområder, er det vigtigt at have et velfungerende og udviklingsorienteret hjemmemarked. De private virksomheder skal kunne drage nytte af viden og kompetencer i den offentlige sektor til udvikling af konkrete produkter og services, som efterfølgende kan afsættes på det internationale marked. Og virksomhederne skal i større omfang have mulighed for at være driftsoperatør på flere områder, fx inden for logistik og hjælpemiddelløsninger, så de kan opbygge kompetencer og services, der kan afsættes internationalt.

 

- Den vækstplan som regeringen lancerer i dag, skal sikre at danske virksomheder inden for sundhed og velfærd får en stigende andel af det globalt voksende marked. Vi skal fokusere på at koble de danske produkter og løsninger med de globale udfordringer og derved opnå intelligent vækst. Samtidig skal vi bruge vores satsninger på fx supersygehuse og telemedicin til at tiltrække udenlandske virksomheder, som kan blive en del af de danske kompetenceklynger, og dermed styrke vækst og jobskabelse i Danmark, siger handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr (SF).

 

Regeringens vækstplan ligger vægt på at medtænke virksomhedernes vækstmuligheder i prioriteringen og udviklingen af sundhedsvæsnet og de øvrige sundheds- og velfærdsområder. Bl.a. gennem gode rammer for offentligt-privat samarbejde om udvikling og test af nye produkter og løsninger og gennem innovativt indkøb i forbindelse med de nye sygehusbyggerier.

 

Regeringen vil også fremlægge en dansk udbudslov, der skal sikre større klarhed og fleksibilitet for virksomheder og ordregivere, ligesom der fremlægges en strategi for intelligent offentligt indkøb inden udgangen af 2013. Strategien skal understøtte konkurrencen om offentlige opgaver for at sikre bedre og billigere indkøb.

 

Endelig vil regeringen fastholde et stærkt fokus på udbredelse af telemedicinske løsninger i højt tempo, bl.a. ved at styrke den nationale infrastruktur for telemedicin, baseret på internationale standarder or referencearkitektur, så løsningerne også kan eksporteres.

 

Vækstplanen er udarbejdet på baggrund af anbefalingerne fra Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger, som udkom i januar 2013. Den indeholder i alt 27 initiativer inden for 4 overordnede indsatsområder:

 

 1. Bedre rammer for forskning og udvikling
 2. Styrket indsats for vækstvirksomheder og kommercialisering af forskning
 3. Et velfungerende og udviklingsorienteret hjemmemarked
 4. Offensiv udnyttelse af det internationale markedspotentiale

 

Læs hele vækstplanen her: Danmark i arbejde - vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger

 

Læs også

 
KontaktpersonMette 
        Thiel

Mette  Thiel

Kommunikationskonsulent


Welfare Tech

Email:  LOADEMAIL[mth]DOMAIN[welfaretech.dk]