Ny indsats skal sikre bedre telemedicinsk behandling

 
Ny indsats skal sikre bedre telemedicinsk behandling
24. juni 2013
I en storstilet indsats fra 2013 til 2015 skal Teknologisk Institut i samarbejde med tre andre GTS-institutter udvikle en ny IT-platform, der gør det nemmere for danske og udenlandske virksomheder at udvikle telemedicinske løsninger.

Telemedicin er i rivende udvikling, og mange gode produkter allerede i brug. De eksisterende telemedicinske løsninger fungerer dog i dag overvejende som enkeltstående, isolerede systemer, og der er derfor et stort behov for at skabe bedre sammenhænge på tværs af alle aktører i sundhedssystemet; fra borger til sundhedsprofessionelle i alle sektorer.

 

Nu adresseres problemstillingen i et nyt projekt med titlen: 'Kickstart af Danmark som telemedicinsk foregangsland'. Fire GTS-institutter: Alexandra Instituttet, DELTA, FORCE Technology og Teknologisk Institut, er gået sammen om at udvikle et nyt software-system, der kan skabe sammenhæng mellem de forskellige telemedicinske løsninger.

 

- Formålet med projektet er blandt andet at bruge internationale standarder til at skabe nye muligheder og sammenspil på tværs af forskellige telemedicinske systemer og produkter. Eksempelvis ved at tilbyde en værktøjskasse eller udviklingsplatform, som alle kan teste deres løsninger på, siger Morten Kyng, projektleder og professor ved Alexandra Instituttet.

 

Bedre behandling og fremdrift for telemedicinske virksomheder

Det nye system skal sikre, at alle fagpersoner i sundhedssystemet har adgang til alle data omkring en patient for på den måde at kunne forebygge og yde den bedste behandling. Samtidig vil det være muligt for virksomhederne at tilbyde deres produkter i en samlet ramme, hvorfra de telemedicinske løsninger kan tilbydes patienten på tværs af udbydere.

 

- Skal det lykkes, må der udvikles nye modeller for samarbejde. Derfor skal både borgere, hospitaler, kommuner og praktiserende læger i spil, og en af udfordringerne bliver uden tvivl at etablere aftaler om finansiering og kompetenceopbygning, der kan understøtte, at borgeren eller patienten får sundhedsydelser leveret i egen stue i stedet for hos lægen eller på sygehuset, udtaler Birgit Lübker, projektchef, Teknologisk Institut.

 

Projektet støttes af Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) med 31,5 millioner kroner over den treårige periode.

 

Læs mere om 'Kickstart af Danmark som telemedicinsk foregangsland' på www.teknologisk.dk