Mobil sundhedsteknologi skal støtte borgere med sammenfald i ryggen

 
Mobil sundhedsteknologi skal støtte borgere med sammenfald i ryggen
23. september 2016
Hvis du er hårdt ramt af knogleskørhed, kan ét forkert vrid eller et enkelt nys være nok til at udløse et sammenfald i ryggen. Et nyt projekt i Patient@home skal resultere i en mobil sundhedsteknologi, som støtter en patientgruppe, der alt for ofte overlades til sig selv efter den akutte behandling.

2.000 danskere bliver hvert år ramt af et knoglebrud i ryggen på grund af knogleskørhed (osteoporose). Det kaldes et sammenfald, og nogle gange bliver bruddet udløst af én forkert bevægelse.

 

Når først sammenfaldet er sket, kan det betyde akutte smerter, tab af funktionalitet og nedsat livskvalitet. Samtidig ender mange i en situation, hvor de opholder sig i deres hjem uden videre behandling, pleje og støtte. Det skal et nyt projekt i regi af Patient@home med titlen ' Digital hjælp til borgere med sammenfald i ryggen' ændre på.

 

Viden og støtte via mobil sundhedsteknologi

Projektets mål er at skabe en mobil sundhedsteknologi til mennesker over 60 år, der har sammenfald i ryggen. Teknologien skal støtte patientgruppen i perioden efter sammenfaldet i forhold til håndtering af smerter og fysisk aktivitet. Samtidig skal teknologien formidle viden om sammenfald i ryggen, som på nuværende tidspunkt er svært tilgængelig.

 

På den måde vil borgeren bliver rustet til bedre at kunne klare sig selv og til at kunne forebygge komplikationer og nye knoglebrud. Efter et sammenfald er der en øget risiko for nye brud særligt i ryggen, og det gælder derfor om at stoppe en regulær kaskade af knoglebrud.

 

- Vores vision er, at sundhedsteknologien kan forbedre patienternes egenomsorg, handleevne og livskvalitet. Vi forventer også, at teknologien kan anvendes på tværs af afdelinger, hospitaler og sektorer samt på sigt hjælpe mennesker med andre typer af kroniske sygdomme, siger Mette Juel Rothmann, klinisk sygeplejeforsker i Odense Universitetshospital OUH.

 

Udviklingen af den mobile sundhedsteknologi sker i et tæt samarbejde mellem borgere, der har oplevet sammenfald, praktiserende læger, speciallæger, sygeplejersker og fysioterapeuter fra Osteoporoseklinikken på Odense Universitetshospital OUH og Kolding Kommunes Sundhedscenter, Osteoporoseforeningen, Welfare Tech samt virksomheden MedWare.

 

Projektet er inddelt i tre faser og er netop gået ind i fase 2:

 

 • Fase 1: Afdækning af patienternes behov og udfordringer i perioden efter sammenfaldet
 • Fase 2: Udvikling og design af forskellige løsninger. Den bedste løsning pilottestes og justeres
 • Fase 3: Undersøgelse af effekten af teknologien i et større studie

 

Borgerne efterspørger mere støtte

Resultaterne fra 1. fase viser, at borgerne efterspørger støtte i forhold til håndtering af smerter, fysisk aktivitet, viden om osteoporose og den ændrede krop samt, hvordan fremtidige knoglebrud kan forebygges.

 

Samtidig peger resultaterne i fase 1 på, at der mangler et velbeskrevet og sammenhængende patientforløb for mennesker, der får sammenfald. På nuværende tidspunkt bliver den enkeltes vej gennem sundhedsvæsenet bestemt af den første sundhedsprofessionelle i forløbet. Det betyder, at ikke alle får samme tilbud om behandling og støtte.

 

Derfor vil der i fase 2 blive udviklet en løsning, der kan understøtte kontakten mellem de enkelte sektorer i sundhedsvæsenet. Det skal resultere i en mere enkelt og ensartet vej gennem systemet. Samtidig skal løsningen kunne understøtte den enkeltes behov for at tale med andre i samme situation og dele viden omkring fx fysisk aktivitet og forebyggelse.

 

- Vores mål i fase 2 af projektet er kort sagt at udvikle en løsning, som understøtter den enkelte i at håndtere perioden efter sammenfaldet, således at vedkommende føler sig klædt på, er tryg ved forløbet og får den nødvendige viden om osteoporose og sammenfald, siger Mette Juel Rothmann.

 

Læs også Digital hjælp til borgere med sammenfald i ryggen

 

 
KontaktpersonMette 
        Juel Rothmann

Mette  Juel Rothmann

Klinisk sygeplejeforsker, Adjunkt, Ph.d.


Odense Universitetshospital, Medicinsk Endokrinologisk afdeling M

Email:  LOADEMAIL[mette.rothmann]DOMAIN[rsyd.dk]