Midtvejsstatus: Projektet er på sporet

 
Midtvejsstatus: Projektet er på sporet
3. juni 2015
Projektleder Uffe Kock Wiil gav en status på Patient@home ved konsortiemødet den 7. maj 2015. Forskningsdelen løber som forventet og vil for størstepartens vedkommende blive afsluttet i 2015 og 2016. Fremadrettet rettes fokus i højere grad mod innovationsdelen, bl.a. med henblik på at få forskningsresultaterne ud og arbejde.

Patient@home er godt og vel halvejs i projektperioden, og flere af målene er nu nået. Det gælder bl.a. antallet af publikationer og bevillingsansøgninger, der begge har rundet de lovede leverancer på henholdsvis 78 publikationer og 60 bevillingsansøgninger. 22 post docs og ph.d-projekter er igangsat og kører som forventet; 17 i Danmark og fem i USA og Japan.

 

Projekt- og forskningsleder Uffe Kock Wiil fra Patient@home gav en midtvejsstatus på projektet ved konsortiemødet den 7. maj 2015 på Dansk Arkitektur Center i København. Mere en 35 partnere var mødt frem til en netværksdag med præsentationer fra advisory board'et og udvalgte projekter.

 

God platform at søge midler fra

Patient@home har i første halvdel af projektperioden igangsat en række forskningsaktiviteter, som for størstepartens vedkommende bliver afsluttet i 2015 og 2016. Budgettet for den oprindelige forskningsportefølje lød på 58 millioner kroner, hvoraf 13 millioner kroner kommer fra privat medfinansiering, mens de resterende 45 millioner kroner kommer fra Innovationsfonden. Hertil har de indsendte bevillingsansøgningerne bidraget med yderligere 50,7 millioner kroner, mens andre kilder har bidraget med 6,5 millioner kroner. Forskningsmidlerne i den samlede Patient@home-platform løber hermed op i 115,2 millioner kroner.

 

- Midlerne er ikke alle rettet direkte mod de igangværende Patient@home-projekter. De er spredt lidt ud men skaffet inden for Patient@home-platformen, og det er en succesfuld platform at søge fra. Af de 67 ansøgninger vi har indsendt er 25 er gået igennem, svarende til 37,3 %, hvilket faktisk er et meget højt tal. Den gennemsnitlige succesrate for projekter sendt til Innovationsfonden og Horizon 2020 ligger typisk under 10 %. Her har vi også søgt i EU og private fonde, fortæller professor Uffe Kock Wiil, projektleder for Patient@home, Syddansk Universitet.

 

Uffe Kock Wiil vurderer, at ca. 75 % af forskningsaktiviteterne er markedsrettede, mens 25 % har et længere forskningsperspektiv.

 

Større fremadrettet fokus på innovationsdelen

Siden Patient@homes start i 2012 er der gennemført eller igangsat 74 aktive forsknings- og udviklingsprojekter. Af dem kan 62 potentielt lede til konkrete produkter og services, mens 13 produkter og services nu er færdiggjorte. 41 virksomheder har deltaget i udviklingen. Heraf er 36 aktive i dag, og det ligger pænt over målet på 28 aktive partnervirksomheder. Nye virksomheder kommer fortsat til og viser interesse for projektet.

 

I anden halvdel af Patient@home-projektet vil særligt innovationsprojekterne få ekstra opmærksomhed. I takt med at forskningsaktiviteterne afsluttes, vil fokus blive rettet mod at bruge og aktivere forskningsresultaterne i diverse projekter. Den aktivitet vil der blive sat særligt fokus på til næste konsortiemøde, som afholdes i november 2015 (nærmere information sendes direkte til partnerne).

 

- Vi har kigget på alle leverancerne, ikke kun nøgletallene, for at se, hvor vi er, for hver en af disse leverancer. Det vi kan se er, at fordi forskning fylder meget i starten af et projekt, og der er nogle af innovationsaktiviteterne, som afhænger af forskningen. Dem skal der nu sættes mere fart på, og det er, hvad vi vil kigge på i anden halvdel af projektet, siger Uffe Kock Wiil.

 

Projektets fokus vil med andre ord fremadrettet blive rettet mod, hvordan virksomhederne bruger og aktivere den nye viden og forskning, som er udviklet i projektets første periode. Dette rejser samtidig ønsket om en mere aktiv involvering fra såvel virksomheder som slutbrugerne af de nye produkter og løsninger. Også dette vil blive debatteret nærmere på næste konsortiemøde i november 2015.

 

For yderligere information

Kontakt projekt- og forskningsleder Uffe Kock Wiil, professor ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet, ukwiil@mmmi.sdu.dk, T.+45 6011 3565.

 
KontaktpersonUffe 
                Kock Wiil

Uffe  Kock Wiil

Professor
Forskningsleder i Patient@home


Syddansk Universitet, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Email:  LOADEMAIL[ukwiil]DOMAIN[mmmi.sdu.dk]