Midtvejsrapport: Tema Fast Track

 
Midtvejsrapport: Tema Fast Track
13. april 2016
Ny app skal gøre hjemmetræning af nakkesmerter lettere. RehApp er en teknologiunderstøttet vejlednings- og træningsapplikation for patienter med nakkesmerter og udstråling til arm og udvikles som del af Patient@home. Læs mere i ny midtvejsrapport.

Af Claus Duedal Pedersen, chefkonsulent på Odense Universitetshospital (OUH) og arbejdspakkeleder i Fast Track i Patient@home.

 

Mange af projekterne i Patient@home kræver omfattende forskning og tæt samarbejde mellem flere parter. Det ses fx i projektet Hospital Hjemme, som kræver flere års planlægning og eksekvering af test, inden der kan drages konklusioner og konkrete løsninger foreligger.

 

En anden gruppe projekter i Patient@home går under navnet Fast Track. Som navnet antyder, er disse projekter kendetegnet ved, at de hurtigt kan igangsættes og ikke mindst gennemføres. Typisk tager hele projektforløbet kun 3-6 måneder. Fast Track-projekterne er forankret i CIMT - Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (OUH/ SDU), da OUH har både særlige muligheder og interesser i at bruge Fast Track-projekterne i forhold til afprøvning og vurdering af forskellige teknologier, der kan ændre og optimere arbejdsgange.

 

Fokus i Fast Track-projekterne er ikke på udvikling af ny teknologi, men derimod på afprøvning af teknologi i klinisk regi eller i konkret implementering af teknologi med dokumenteret effekt i den kliniske drift. Arbejdet med disse teknologier kan have været i gang i længere tid i et andet regi; fx som et længerevarende forsknings- eller udviklingsprojekt, men som nu mangler det sidste skub til egentlig implementering. I disse tilfælde betyder muligheden for at gennemføre et Patient@Home Fast Track-projekt, at der tilføres ressourcer til yderligere klinisk afprøvning, forskning og udvikling samt skaber grundlaget for en beslutning om yderligere udvikling eller idriftsætning.

 

Fast Track-projekterne kan dog også bygge på teknologier, som allerede er implementeret og testet inden for et område, og hvor der er en formodning om, at de kunne give gode resultater inden for andre områder i sundhedsvæsenet.

 

Endelig kan der være tale om helt nye teknologier, hvor OUH får mulighed for at gennemføre hurtige pilottests og få en vurdering af potentialet i teknologien, som fx med afprøvningen af Google Glass-teknologien til visualisering og håndfri kommunikation.

 

Det grundlæggende koncept ved Fast Track er, at en (eller flere) afdelinger finder en ny teknologi, som er relevant for arbejdsgangene i afdelingen og vurderer det sandsynligt, at der kan være enten kliniske, økonomiske eller patientmæssige gevinster forbundet med løsningen.

 

På det grundlag igangsættes et mindre pilotprojekt typiske omfattende få personaler og få patienter (20 - 30). Afprøvningen gennemføres i løbet af kort tid, 2 - 3 måneder og følges af en hurtige evaluering, der ganske vist afdækker alle domæner i Patient@homes innovationsmodel, men som ikke har noget decideret videnskabeligt niveau.

 

Det særlige ved Fast Track projekterne er også, at leverandøren af teknologien i lang de fleste tilfælde indgår meget aktivet i projektet. Det sikrer, at projektet kan gennemføres med højt niveau af support og opmærksomhed. Det betyder naturligvis, at man ikke få det fulde billede af en driftssituation i forhold til IT-driften, men sikrer at man kan få en afprøvning, der ikke "forstyrres" af tekniske problemstillinger og at det dermed bliver den kliniske situation og anvendelse der vurderes.

 

Samlet set har Fast Track-konceptet vist sig overordentligt nyttigt. Der er både løsninger, der er blevet afvist og løsninger der er sat i drift efter et Fast Track forløb. I den forbindelse er de projekter, hvor en løsning afvises en mindst lige så stor succes, som dem der arbejdes videre med. At kunne afvise en løsning, der ikke giver gevinster, hurtigt og på grundlag af en praktiske afprøvning, er af stor vigtighed for en stor organisation som OUH.

 

Hent artikel om Fast Track som pdf.

 

Midtvejsrapport

Du kan læse mere om Patient@home og de foreløbige resultaterne fra udvalgte projekter i midtvejsrapporten, I krydsfeltet mellem forskning og innovation.

 

Rapporten er gratis og kan hentes og deles online HER

 

Du kan også få tilsendt en trykt brochure ved henvendelse til redaktør og konsulent Anders Lyck Fogh-Schultz, Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi, alfs@teknologisk.dk.

 
KontaktpersonAnders 
                Lyck Fogh-Schultz

Anders  Lyck Fogh-Schultz

Seniorkonsulent


Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi

Email:  LOADEMAIL[alfs]DOMAIN[teknologisk.dk]