Midtvejsrapport: Styresystem til nedsat kognitiv funktionsevne

 
Midtvejsrapport: Styresystem til nedsat kognitiv funktionsevne
11. februar 2016
Udvikling af styresystem til smartphones/tablets, der guider borgere med nedsat kognitivt funktionsniveau gennem hverdagsaktiviteter.

Simple hverdagsopgaver kan være krævende at huske for borgere med nedsat kognitivt funktionsniveau. De har derfor brug for hjælp fra pårørende og/eller plejepersonale. Virksomheden Tele Call har udviklet en prototype i form af et meget simplificeret styresystem til smartphones og tablets rettet mod borgere med let demens. Systemet understøtter og afhjælper nogle af de udfordringer, borgere med nedsat kognitivt funktionsniveau støder på i hverdagen, og gør dem derved i stand til i højere grad at kunne tage vare på sig selv.

 

Systemet indeholder få overskuelige funktioner, fx en kalender med billedfunktion, der hjælper borgeren med at huske sine aftaler, forskellige guides til at udføre hverdagsaktiviteter såsom at lave kaffe eller vaske tøj og en livshistoriefunktion, der gennem billeder kan fortælle om forskellige episoder i borgerens liv.

 

Vision og formål

Patient@home bygger i projektet "Styresystem til borgere med nedsat kognitivt funktionsniveau" videre på resultater og erfaringer fra "Demens i Hjemmet". Projektets mål er at gøre borgere med nedsat kognitivt funktionsniveau i stand til i højere grad at kunne udføre hverdagsaktiviteter uden at være afhængig af hjælp fra pårørende eller plejepersonale. I den forbindelse vil man stimulere den eksisterende kognitive funktionsevne. Visionen er derigennem at øge livsværdi og værdighed for borgere med nedsat kognitiv funktionsevne.

 

Projektet forventes at lede til følgende konkrete resultater:

 

• En kortlægning af hvilke borgere med kognitiv nedsat funktionsniveau, der har behov for et simplificeret styresystem (foruden borgere med demens)

• Videreudvikling, test og tilpasning af styresystemet til borgerens behov

• Integrering af eksternt input i form af fx sensorinput

• Et eller flere nye kommercialiserede produkter fra Tele Call

 

Direktør i virksomheden Tele Call, Henrik Bryld, fortæller:

 

- Vi har i vores virksomhed fokus på teknologi, der skaber tryghed og bedre livskvalitet for ældre og handicappede. For at sikre en fortsat udvikling af kommunikationshjælpemidler deltager vi løbende i projekter, der sætter fokus på, hvordan den nyeste teknologi kan bidrage til at skabe en bedre hverdag for den enkelte borger. Vores deltagelse i Patient@home platformen har især betydet, at vi har fundet nye veje for samarbejde på tværs af faggrænser. Teknologiudvikling og innovation er helt centrale begreber i Patient@home, og spidskompetencer hos Tele Call.

 

Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi ved Teknologisk Institut er projektsamarbejdspartner på projektet. Konsulent Lars Vincents Jørgensen fortæller:

 

- Projektet er kommet så langt, at Tele Call nu står med et produkt, der er klar til introduktion på markedet, og med flere gode kontakter til kommuner skal systemet nu testes i den virkelige verden. Produktet fremstår gennemtænkt og vigtigst af alt meget brugervenligt. Der er naturligvis mange muligheder for videreudvikling, og det vil helt sikkert ske, blandt andet på baggrund af den forestående markedsintroduktion og kommende periode, hvor resultater vil tikke ind.

 

Hent artikel om Styresystem til nedsat kognitiv funktionsevne som pdf.

 

Midtvejsrapport

Du kan læse mere om Patient@home og de foreløbige resultaterne fra udvalgte projekter i midtvejsrapporten, I krydsfeltet mellem forskning og innovation.

 

Rapporten er gratis og kan hentes og deles online HER.

 

Du kan også få tilsendt en trykt brochure ved henvendelse til redaktør og konsulent Anders Lyck Fogh-Schultz, Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi, alfs@teknologisk.dk.