Midtvejsrapport: Pleje i eget hjem

 
Midtvejsrapport: Pleje i eget hjem
19. januar 2016
Patient@home omfatter forsknings- og innovationsaktiviteter rettet mod udvikling af teknologier og robotter, som kan støtte og assistere hjemmeboende patienter med almindelig daglig livsførelse. Centerchef og innovationsleder Jørgen Lykkegaard perspektiverer pleje i eget hjem i en ny midtvejsrapport fra Patient@home.

Af Jørgen Løkkegaard, centerchef ved Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi, Teknologisk Institut, innovationsleder i Patient@home og medlem af direktionen.

 

Det overordnede formål med Patient@home er at udvikle teknologier og servicer, der muliggør udlæggelse af patienter til eget hjem. I takt med at disse løsninger udvikles, vil vi i stigende grad opleve, at personer, der førhen var indlagt på sygehus i kortere eller længere perioder, fremadrettet skal få en hverdag til at fungere i eget hjem til trods for midlertidige eller længerevarende funktionsnedsættelser grundet fx operationer eller kroniske sygdomme som KOL, diabetes og demens mv.

 

Patient@home omfatter flere forsknings-og innovationsaktiviteter rettet mod netop udvikling af teknologier og robotter, som på forskellig vis kan støtte og assistere hjemmeboende patienter i deres hverdag med almindelig daglig livsførelse (ADL-aktiviteter), og dermed gøre patienterne mindre afhængige af pleje og praktisk hjælp - målet er kort sagt at gøre fremtidens patienter mere selvhjulpne ved hjælp af ny teknologi.

 

Et eksempel på platformens forsknings- og innovationsaktiviteter inden for området er den tyskfremstillede servicerobot Care-O-Bot, som er udviklet af Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation. I Patient@home-regi videreudvikles og afprøves robotten af Teknologisk Institut og Syddansk Universitet, og robotten vil derfor gradvist blive i stand til at indgå i løsning af ADL-aktiviteter af stadigt stigende kompleksitet. Målsætningen er at få den til at kunne forstå talte instrukser, interagere, finde rundt i hjemmet og udføre simple serviceopgaver, som fx at hente et glas vand og hjælpe én ud af sengen mm.

 

Markedspotentialet for danske udviklere og producenter af sundheds- og velfærdsteknologi er stort og stærkt stigende, og Danmark kan med afsæt i blandt andet aktiviteterne i Patient@home blive et foregangsland for en mere intelligent pleje- og sundhedssektor - såvel nationalt som internationalt. Brancherne for sundheds- og velfærdsteknologi er veldokumenterede i Danmark og udgør i sig selv en væsentlig del af den hjemlige beskæftigelse og eksport. Alene inden for velfærdsteknologiske produkter er vurderingen, at der findes mellem 1.400 og1.500 virksomheder i Danmark.

 

Gennem løbende demonstrationer af de nyeste forsknings- og innovationsresultater fra Patient@home, blandt andet i Teknologisk Instituts CareLab i Odense, er det målet, at de danske virksomheder samt sygehuse, kommuner og patienter får et konkret indblik i, hvad fremtidens velfærdsteknologier og robot-assistenter potentielt vil kunne løse. Aftagere og virksomheder får dermed en unik mulighed for ved selvsyn at opleve potentialet for at skabe nye produkter eller serviceydelser med afsæt i platformens resultater.

 

Forventningen er, at Patient@home direkte og indirekte bidrager til innovation og produktudvikling af løsninger, der i fremtiden skal sikre, at vi kan forblive selvhjulpne i eget hjem til trods for sygdom og funktionstab. Patient@home vil dermed medvirke til, at teknologiassisteret pleje i en nær fremtid kan rulle ind på et dansk plejehjem og hjælpe ældre med fysisk krævende gøremål i hverdagen, så de kan bevare friheden og forblive selvhjulpne i eget hjem.

 

Hent artikel om Pleje i eget hjem som pdf.

 

Midtvejsrapport

Du kan læse mere om Patient@home og de foreløbige resultaterne fra udvalgte projekter i midtvejsrapporten, I krydsfeltet mellem forskning og innovation.

 

Rapporten er gratis og kan hentes og deles online HER.

 

Du kan også få tilsendt en trykt brochure ved henvendelse til redaktør og konsulent Anders Lyck Fogh-Schultz, Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi, alfs@teknologisk.dk.