Midtvejsrapport: Hospital hjemme

 
Midtvejsrapport: Hospital hjemme
21. januar 2016
Patient@home-projektet Hospital Hjemme afprøver muligheden for teknologiunderstøttet hjemmeindlæggelse af akut syge, ældre medicinske patienter.

Ældre medicinske patienter er en patientgruppe, som udgør en stor andel af den samlede mængde indlæggelser på vores sygehuse, og populationen er stadigt stigende. Det skaber udfordringer i forhold til fremtidens sygehuse, hvor man vil have markant færre sengepladser, og der er således behov for at afprøve alternativer til den traditionelle sygehusindlæggelse.

Desuden er svækkede, ældre mennesker ofte mere sårbare for tildragelse af fx

hospitalserhvervede infektioner og konfusion, som igen øger risikoen for fald og

funktionsnedsættelse under og efter indlæggelse.

 

Projekt Hospital Hjemmes løsning bygger på et tæt samarbejde mellem et behandlerteam fra Geriatrisk Afdeling på OUH, specialoplærte medarbejdere i Odense kommunale hjemmepleje samt en større forskerstab, der ser på anvendelsen af telemedicin, sensor- og monitoreringsteknologi.

Hertil kommer udvikling og test af det teknologiske setup udført i samarbejde mellem virksomhederne Systematic, ANYGroup, Lindpro og sundhedssektoren.

 

Når den syge ældre patient kommer på sygehuset, bliver der i løbet af det første døgn taget stilling til diagnose, behandling og formodet indlæggelsestid. Såfremt denne behandling kan gennemføres

i hjemmet, kan interesserede patienter blive indlagt i eget hjem. Patienten bringes hjem og hjælpes på plads af projektsygeplejerske fra Geriatrisk Afdeling og en fastvagt, som er i hjemmet de første 8 timer.

 

Der installeres digital lås med ID-nøglekort i patientens hjem, således at alle medarbejdere, der kommer i hjemmet, registreres i forbindelse med adgang. Herudover installeres følgende teknologi: nødkald, webcams, faldsensorer og bærbar pc til kommunikation og dataindsamling. Når patienten udskrives, fjernes udstyret, og patienten henvises hjemmepleje.

 

Projektet er et feasibility-studie, hvor hovedspørgsmålet er: Kan det overhovedet lade sig gøre? Et vigtigt element i projektets DNA er at udvikle undervejs, forsøge at finde alternative løsninger, hvis noget ikke fungerer. Og der er udfordringer. Først og fremmest har det vist sig vanskeligt at finde egnede patienter; rigtig mange er for syge og ustabile til at indlægge i hjemmet.

 

En anden udfordring er de teknologiske løsninger. Hvis sensorerne er for "fintfølende", sendes for mange fejlalarmer, hvilket er en belastning for et i forvejen presset sundhedspersonale. Men er de ikke fintfølende nok, risikerer man, at der ikke bliver reageret på en farlig situation i rette tid. Det kræver flere forsøg at ramme den rette balance. Endelig stiller indsatsen krav til en ny form for tværsektoriel organisering, hvis succes afhænger af fælles forståelse og viden om behandling af den akut syge ældre patient samt anvendelse af ny teknologi.

 

Det er svært at få rutine, når der ikke er så mange patienter, og det skaber usikkerhed om opgaven hos personale både på sygehus og i kommune. Ved løbende sparring mellem projektteamet fra OUH, Odense kommune og virksomhederne bag de teknologiske løsninger, arbejdes der på optimering af teknikken.

 

Projektleder og overlæge Jens-Ulrik Rosholm, Geriatrisk Afdeling, OUH udtaler:

 

- De fleste patienter er for syge til at indgå i Hospital Hjemme og blive indlagt i hjemmet i stedet for på sygehuset, hvilket er svært at gøre noget ved. Måske tilbuddet om hjemmehospitalisering kommer for sent i processen? Med bedre mulighed for opsporing og diagnosticering af syge ældre i primærsektoren, kunne Hospital Hjemme tænkes etableret endnu tidligere i sygeforløbet og sygehusindlæggelse kan måske helt undgås i visse tilfælde.

 

Conny Heidtmann, Innovationsnetværket RoboCluster, der er innovationsleder fortæller, at mange virksomheder fra starten har udvist stor interesse for Hospital Hjemme, der er et af flagskibene i Patient@home:

 

- På et tidspunkt havde vi 11 interesserede virksomheder, der alle havde relevante teknologiske løsninger til Hospital Hjemme. Virksomhederne blev delt i to grupper, der begge bød ind med løsninger, og en udvælgelseskomité fra OUH og Odense Kommune valgte de løsninger, som leveres af følgende virksomheder: NETomsorg, Yesgroup, Access Technology ApS, som nu er slået sammen til AnyGroup, samt Systematic og Lindpro, siger Conny Heidtmann.

 

Henrik Klode, CEO i AnyGroup har haft stor gavn af at være med i Hospital Hjemme:

 

- Hospital Hjemme har været en kickstarter og er stærkt medvirkende til vores succes og vækst, idet vi har kunnet anvende projektet som reference. Vi har nu mere end 10 kommuner og 3 sygehuse som kunder og har i 2015 startet norske distributører op og forventer at starte yderligere distributører op snarest. Vi har indgået samarbejde med Lindpro på installation og som forhandler af vores produkter i Danmark, siger Henrik Klode.

 

Projektet er endvidere støttet af Veluxfonden.

 

Hent artikel om Hospital hjemme som pdf.

 

Midtvejsrapport

Du kan læse mere om Patient@home og de foreløbige resultaterne fra udvalgte projekter i midtvejsrapporten, I krydsfeltet mellem forskning og innovation.

 

Rapporten er gratis og kan hentes og deles online HER.

 

Du kan også få tilsendt en trykt brochure ved henvendelse til redaktør og konsulent Anders Lyck Fogh-Schultz, Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi, alfs@teknologisk.dk.

 
KontaktpersonAnders 
                Lyck Fogh-Schultz

Anders  Lyck Fogh-Schultz

Seniorkonsulent


Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi

Email:  LOADEMAIL[alfs]DOMAIN[teknologisk.dk]