Midtvejsrapport: Google Glass afprøvning på OUH

 
Midtvejsrapport: Google Glass afprøvning på OUH
13. april 2016
Google Glass er blevet afprøvet som del af Patient@home i sporet Fast Track om brugen af avanceret ny teknologi i forbindelse med hurtige patientforløb. Læs mere i ny midtvejsrapport.

Formålet med projektet var afprøvning af Google Glass (GG) til anvendelse som værktøj i kliniske arbejdssituationer på Odense Universitetshospital - samt at undersøge, om det er teknisk muligt at anvende GG sammen med kliniske systemer til brug i patientforløb og få afklaret, om GG, som kan betjenes håndfrit, kan være et nyttigt redskab i klinikken. Projektet forløb fra 01.05.14-15.01.15 og var et samarbejde med firmaet Accenture, som havde en aftale med Google om at afprøve Google Glass-teknologien i Danmark, og på den måde gjorde det muligt at få fat i teknologien, inden den blev frigivet på markedet. GG blev afprøvet på to afdelinger på  OUH: Fælles Akutmodtagelse (FAM) og Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D (Gyn. Obs. Afd.). GG har været anvendt 23 gange i pilotprojektet, heraf 12 som test uden involvering af patienter og 11  med involvering af patienter.

 

På FAM blev brillens "se-hvad-jeg-ser"/live streaming-funktion anvendt til, at læger eller sygeplejesker kunne få råd fra mere erfarne kolleger, som ikke var til stede i FAM. På Gyn. Obs. Afd. benyttede man GG til at give opererende læger et visuelt input (CTG-kurve) som et supplement til en verbal beskrivelse, når jordemoderen var nødt til at kontakte lægen, mens denne var i gang med en operation, for at få rådgivning vedr. en patient på  fødegangen.

 

Resultater

Pilotprojektet har fundet positive indikationer for brug af GG i klinisk sammenhæng i både observationer, bruger-evalueringer og verbal tilbagemelding fra brugere og projektdeltagere.

 

Projektleder Claus Duedal Pedersen fra Odense Universitetshospital fortæller:

- Google Glass vurderes at kunne yde et kvalitetsløft og en tidsbesparelse. På Gyn. Obs. Afd. har de medvirkende klinikere enslydende meddelt, at CTG-kurven vist på GG var et brugbart og værdifuldt supplement til den verbale beskrivelse og gav et mere nuanceret beslutningsgrundlag.

Derudover vil straks-afgørelser fra opererende læge mindske behovet for at skulle følge op på henvendelser, som er blevet udsat, efter endt operation. For "Se-hvad-jeg-ser"-funktionen på FAM har klinikere tilkendegivet, at denne er brugbar og giver klinisk værdi. Med GG kan afgørelser træffes, selvom rådgivende part ikke er fysisk tilstede i FAM, og man sparer derfor tid ved ikke at skulle afvente vedkommendes tilstedeværelse.

 

Projektet har dog også mødt flere tekniske udfordringer, som bl.a. batterilevetid, udfordring med at anvende egne briller sammen med Google Glass, samt sikring af de kliniske data, der transmitteres via teknologien, som står i vejen for umiddelbar implementering af en teknologi som Google Glass. Og netop disse grunde er da også nogle af dem, andre fagområder har påpeget ved tests, hvorfor Google indtil videre har taget Google Glass af markedet igen.

 

Der var dog så meget potentiale i de afprøvede funktioner, at OUH fortsat vil følge udviklingen inden for de såkaldte 'wearables', som giver mulighed for håndfri betjening og direkte opkobling til net og kliniske systemer, der kan have stor værdi i de kliniske arbejdsgange.

 

Da pilottesten af GG kun fokuserede på test af GG som værktøj, undlod man at lave komplekse integrationer til centrale kliniske systemer. Projektets simple afprøvninger gav derfor indikationer, som kan følges op af større afprøvninger, som inkluderer systemintegrationer, hvis man på et tidspunkt ønsker at afprøve andre lignende 'wearable technologies'. Efterfølgende studier eller afprøvninger på OUH vil også skulle samle evidens og større erfaringer til dokumentation af

positive effekter på kliniske arbejdsgange og parametre.

 

Projektet er et samarbejde mellem Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, Odense Universitetshospital, Gynækologisk Obstetrisk afd., OUH, Innovationsnetværket RoboCluster og virksomheden Accenture.

 

Projektleder i Innovationsnetværket RoboCluster, Conny Heidtmann, fremhæver:

- Accenture afholdt en workshop på OUH sammen med klinisk personale fra forskellige afdelinger. Indledningsvis gav Accenture en præsentation og demonstration af GG, og workshoppen mundede ud i en række scenarier, som klinikerne havde skitseret, hvor Google Glass kunne gøre en forskel i klinikernes hverdag. To af disse cases blev efterfølgende udvalgt til pilottesten. RoboClusters rolle i projektet har været at få Accenture tilknyttet projekt Patient@home, hvor pilottesten skulle finde sted, samt at sikre, at resultaterne fra pilottesten blev formidlet bredt til relevante spillere i sundhedssektoren og andre interesserede. Det vil for vores vedkommende være interessant at følge, hvordan 'wearable technologies' utvivlsomt vil gøre deres indtog i sundhedssektoren

til gavn for både patienter og klinikere.

 

Fakta om Patient@home

"Det er et mål, at patienter i højere grad bliver udlagt i eget hjem. Derfor er der i Patient@home etableret en innovationsmodel, der sikrer, at prototyper og produkter har afsæt i afdækkede og klart beskrevne behov og udfordringer blandt brugere og aftagere - i såvel regionalt som kommunalt regi. Samtidig sikrer modellen, at de opnåede resultater valideres i kliniske og brugernære miljøer, samt at nye ideer baserer sig på et solidt forskningsmæssigt grundlag kombineret med tæt inddragelse af såvel virksomheder og slutbrugere."

Jørgen Løkkegaard, centerchef ved Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi, Teknologisk Institut, innovationsleder i Patient@home og medlem af direktionen.

 

Patient@home illustreret, Ruth 61 år

"Min søster fik for nogle år siden konstateret knogleskørhed, efter hun var faldet og fik et dumt brud på hoften. Hun havde altid røget mange cigaretter og vejet lidt for lidt, og lægen fortalte dengang, at sygdommen både er arvelig og afhængig af livsstil. En dag tog jeg mig sammen og gik til lægen, der henviste mig til sygehuset for en scanning, der målte mine knoglers mineralindhold og tæthed. Diagnosen var osteoporose - knogleskørhed. Heldigvis blev det  opdaget inden et brud på en knogle, og jeg føler ikke, at det giver mig gener i hverdagen. Jeg er kommet med i et spændende projekt, der hedder Mobil sundhedsteknologi til kvinder med osteoprose. Kort fortalt hjælper projektet mig med at finde hoved og hale på, hvad diagnosen  indebærer - både i forhold til medicinsk behandling og i forhold til behovet for supplerende indtag  af kalk og D-vitamin, samt hvad det betyder at leve knoglevenligt. Jeg har stor glæde af at deltage i  projektet og forstår pludselig, hvad egenomsorg egentlig betyder for ens velbefindende."

 

Hent artikel om Google Glass afprøvning på OUH som pdf.

 

Midtvejsrapport

Du kan læse mere om Patient@home og de foreløbige resultaterne fra udvalgte projekter i midtvejsrapporten, I krydsfeltet mellem forskning og innovation.

 

Rapporten er gratis og kan hentes og deles online HER

 

Du kan også få tilsendt en trykt brochure ved henvendelse til redaktør og konsulent Anders Lyck Fogh-Schultz, Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi, alfs@teknologisk.dk.

 
KontaktpersonAnders 
                Lyck Fogh-Schultz

Anders  Lyck Fogh-Schultz

Seniorkonsulent


Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi

Email:  LOADEMAIL[alfs]DOMAIN[teknologisk.dk]