Midtvejsrapport: Genoptræning med industrirobotter

 
Midtvejsrapport: Genoptræning med industrirobotter
29. februar 2016
Genoptræning efter sygdom er en krævende opgave for patienten og en bekostelig udfordring i sundhedsvæsenet. I Patient@home undersøger forskere og fagpersonale muligheder for genoptræning med industrirobotter. Læs mere i ny midtvejsrapport.

Genoptræning af funktionsnedsættelser efter blodpropper er en krævende opgave for patienten og en bekostelig udfordring i sundhedsvæsenet. Genoptræningsstudier har vist, at mange gentagelser af øvelserne er et effektivt middel til at få hjernen til at lære at kontrollere muskelgrupper, så man kan forbedre funktionsevnen.

 

Universal RoboTrainer sætter fokus på anvendelse af industrirobotter til genoptræning, da disse er designet til at være fleksible og udføre mange gentagelser.

 

Genoptræning med industrirobotter

Robotterne skal kunne understøtte patienterne i at lave specifikke bevægelser, der lader dem genvinde funktionsevnen. Sensorer i robotten skal hjælpe med at bestemme, hvor meget patienten skal understøttes, så øvelsen automatisk tilpasses patientens niveau og fremskridt.

 

Desuden er der fokus på at gøre det let for terapeuter at opsætte individuelle træningsprogrammer samt på at gøre træningen motiverende for patienten.

 

Projektets mål og resultater

Projektet giver et godt billede af, hvad der teknologisk set skal til for at kunne genoptræne med industrirobotter, og det bidrager med nye perspektiver på, hvordan man gør programmeringen af robotten let for terapeuter. Derudover gives et indblik i, hvordan interaktionen mellem menneske og robot kan virkeliggøres bl.a. gennem bevægelse.

 

Lektor, ph.d. Jacob Nielsen, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet fortæller om projektets status:

- Lige nu arbejder vi med at efterligne nogle simple træningsøvelser. Terapeuterne definerer øvelserne fx gennem videooptagelser, der illustrerer øvelsen fra flere vinkler. Dette bliver ingeniørernes skabelon ift. at finde ud af, hvordan robotten smartest hjælper med at lave samme øvelser.

 

De forskellige øvelser, terapeuterne ønsker, visualiserer godt den mangfoldighed af øvelser og redskaber, vi har set anvendt på armtræningsholdet, og det er en direkte konsekvens af forskelligartetheden af de funktionstab patienterne har.

 

Behovet for individualisering er stort, og det har ledt til, at der lige nu udvikles en måde, hvorpå terapeut og patient sammen med robotten kan optage den bane, man ønsker at træne. Det foregår ved, at patienten tager fat i eller er tilkoblet robotten, og terapeuten hjælper med at udføre øvelsen, mens robotten optager det hele. Derefter kan øvelsen gemmes under patientens profil. Terapeuten kan indstille forskellige parametre, fx hastighed, hvor meget patienten skal hjælpes m.m.

 

Der udvikles også et interface til robotten, så terapeuterne kan oprette patientprofiler, optage og gemme træningsøvelser og indstille træningsparametre, mens patienterne også selv skal have muligheden for at starte/stoppe deres træningsøvelser og følge deres egen fremgang og se historikken for træningen.

 

De næste skridt er at gøre robotten god og sikker nok til pilotforsøg med patienter. De første forsøg, der undersøger robottens interaktion med almindelige raske mennesker, starter i efteråret 2015.

 

Conny Heidtmann, fra Innovationsnetværket RoboCluster, innovationsleder i Patient@home, fremhæver:

- At dette projekt har et godt og tæt tværfagligt samarbejde med terapeuter fra Odense Universitetshospital, Neurorehabiliteringen, Sygehusenheden Ringe, hvilket har været en afgørende faktor for, at projektet er nået så langt.

 

Udviklingsterapeut Anne Friis Hansen fra Sygehusenheden Ringe udtaler:

- Vi har på Neurorehabiliteringen i Ringe samarbejdet omkring projektet siden efteråret 2014. Det er et spændende projekt med udviklingen af robotten og det tilhørende interface. Robotten er stadig under udvikling, men vi glæder os til at kunne afprøve den i Neurorehabiliteringen.

 

Fakta om Patient@home

"I forbindelse med, at vi nu er nået halvvejs i Patient@home, er det en stor glæde for mig at konstatere, at projektet er på rette spor. I forbindelse med, at vi alle lever længere, og at der kommer flere og flere borgere med kroniske sygdomme, er det nødvendigt med nye innovative løsninger, som kan understøtte, at mennesker kan blive længe i deres egne hjem. Med denne baggrund etablerede man Patient@home, som på forbilledlig vis kobler de offentlige vidensinstitutioner, behandlingsinstitutioner, private virksomheder, personale og patienter med henblik på at udvikle og teste nye velfærdsteknologiske løsninger som kan fungere i virkeligheden til gavn for både engagement af patienter, behandlings- og rehabiliteringskvalitet, ressourceoptimering og vækst for danske virksomheder. Det har været spændende at følge udviklingen i Patient@home, og vi har i bestyrelsen kunnet glæde os over en overordentlig  målrettet og resultatorienteret direktion for Patient@home og blandt projektdeltagerne."

Ole Skøtt Dekan, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU, formand for bestyrelsen i Patient@home.

 

Hent artikel om Genoptræning med industrirobotter som pdf.

 

Midtvejsrapport

Du kan læse mere om Patient@home og de foreløbige resultaterne fra udvalgte projekter i midtvejsrapporten, I krydsfeltet mellem forskning og innovation.

 

Rapporten er gratis og kan hentes og deles online HER

 

Du kan også få tilsendt en trykt brochure ved henvendelse til redaktør og konsulent Anders Lyck Fogh-Schultz, Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi, alfs@teknologisk.dk.