Midtvejsrapport: Diabeticlink Denmark

 
Midtvejsrapport: Diabeticlink Denmark
31. marts 2016
Diabeticlink Denmark er et projekt i Patient@home, der skal udvikle et dansk online sundhedsnetværk til borgere med diabetes. Konkret skal projektet øge patienters motivation for egen-deltagelse i håndteringen af diabetes, herunder etablering af et stærkt netværk omkring patienten, bestående af familie, læge og andre patienter. Læs mere i ny midtvejsrapport.

Diabetes er en kronisk og omkostningstung sygdom for den enkelte og for samfundet. Ifølge WHO vil udgifter til diabetesbehandling stige kraftigt i de kommende år, som følge af den demografiske og socioøkonomiske udvikling i store dele af verden. Også i Danmark forventes antallet af diabetikere og udgifter til diabetesbehandling at stige stødt. God diabetesregulering kan spare den enkelte for sygdomsforværring og udvikling af følgesygdomme. Sikring af den rette balance mellem kost, fysisk aktivitet, medicin og blodsukkerværdi kræver viden, motivation og nye værktøjer.

 

DiabeticLink, der er udviklet af virksomheden Caduceus Intelligence Corporation (CIC) og Artificial Intelligence Lab ved University of Arizona, er et online sundhedsnetværk og -værktøj, der hjælper mennesker med type-1 og type-2 diabetes til at tage vare på egen sundhed og sygdom gennem ny viden og fællesskaber med andre diabetikere. DiabeticLink platformen omfatter bl.a. let kontakt til  lægen, adgang til nyeste viden om kost og Udvikling af et online sundhedsnetværk til  borgere med diabetes ernæring, artikler om sundhed samt mulighed for at deltage i online støttegrupper.

Målsætningen med DiabeticLink er helt konkret at øge patienters motivation for egen-deltagelse i håndteringen af diabetes, herunder etablering af et stærkt netværk omkring patienten, bestående af familie, læge og andre patienter.

 

Patient@home-projektet DiabeticLink Denmark (DL-Denmark) en dansk version af DiabeticLink, der har til formål at tilpasse DiabeticLink-platformen til en dansk kontekst, baseret på de behov, som danske patienter har. En undersøgelse vedrørende brugerbehov og tilpasning af platformen er gennemført af Teknologisk Institut.

 

DiabeticLink dækker tre områder:

1. Patientstøtte via social medieplatform- peer-to-peer støtte, brugerblogs og diskussionsfora

2. Patientuddannelse - sygdomsinformation, diabetes videnressourcer (behandling, medicin, kost, hverdagsliv, opskrifter) og mulighed for at se sammenhæng mellem helbredsmål, træningsindsats og sygdomsudvikling

3. Selvledelsesværktøjer til sygdomshåndtering, viden om bivirkninger og risikofaktorer, chat og online-kommunikation med sundhedsprofessionelle

 

Professor Uffe Kock Wiil, der er projektleder og forskningsleder i Patient@home, fortæller om om projektets internationale aspekt:

- DiabeticLink Danmark er et godt eksempel på et frugtbart internationalt samarbejde i regi af Patient@home. Syddansk Universitet har gennem de sidste 5 år haft gode relationer til University of Arizona. Dette projekt er med til at cementere dette samarbejde. Det er spændende, at vi i Danmark kan være med i et stort internationalt projekt, som også spænder over lande som USA og Taiwan. DiabeticLink Danmark ønsker at bygge bro mellem de stærke big data kompetencer fra University of Arizona (og CIC) og den gode tradition fra Danmark med at inddrage brugerne i udviklingen og tilpasningen af systemet.

 

Konsulent Ana Maria d'Auchamp fra Teknologisk Institut fortæller om projektsamarbejdet:

- At undersøge, hvorledes et system udviklet til andre brugere kan blive tilpasset til danske behov, har været yderst interessant, samt hvordan vores ekspertise om danske brugere med fordel har kunnet kombineres med USA-holdets tekniske viden til at udvikle en ny løsning. Det er et godt eksempel på global produktudvikling og innovation.

 

Projektet er et samarbejde mellem:

 • Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv
 • Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet
 • Artificial Intelligence Lab, University of Arizona
 • Dansk Diabetes Akademi - JDRF
 • Pragmasoft A/S
 • Steno Center for Sundhedsfremme
 • Region Syddanmark, Syddansk Sundhedsinnovation
 • Caduceus Intelligence Corporation (CIC)

 

Hent artikel om Diabeticlink Denmark som pdf link til pdf.

 

Midtvejsrapport

Du kan læse mere om Patient@home og de foreløbige resultaterne fra udvalgte projekter i midtvejsrapporten, I krydsfeltet mellem forskning og innovation.

 

Rapporten er gratis og kan hentes og deles online HER

 

Du kan også få tilsendt en trykt brochure ved henvendelse til redaktør og konsulent Anders Lyck Fogh-Schultz, Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi, alfs@teknologisk.dk.

 
KontaktpersonAnders 
        Lyck Fogh-Schultz

Anders  Lyck Fogh-Schultz

Seniorkonsulent


Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi

Email:  LOADEMAIL[alfs]DOMAIN[teknologisk.dk]