Midtvejspublikation nu på engelsk

 
Midtvejspublikation nu på engelsk
28. september 2016
Patient@home udgav tidligere på året en midtvejspublikation, som nu kan downloades på engelsk og frit distribueres til udenlandske kontakter.

Patient@home udgav i foråret 2016 en midtvejspublikation, som bringer dig helt tæt på resultaterne fra projektets første tre år og peger fremad mod indsatsområderne i de kommende år. Publikationen kan nu downloades i en engelsk udgave, som frit må distribueres til udenlandske samarbejdspartnere og kontakter.

 

Publikationen er inddelt i temaerne: Monitorering, Pleje i eget hjem, Rehabiliterende træning, Viden- og informationshåndtering, Informations- og kommunikationsteknologi og Fast track. Hvert tema indledes med en perspektiverende artikel fra en af projektets centrale videnpersoner, som kort ridser aktuelle behov, muligheder og udfordringer op på området, samt hvilke mål og perspektiver Patient@home har sat.

 

- Flere interessante delprojekter er startet, der potentielt kan reducerer hospitalernes ressourceforbrug samt øge patienternes aktive engagement i egen sundhed. I sidste halvdel af projektet skal dette udmøntes i flere konkrete afprøvninger og implementering af nye teknologier, skriver direktør Peter Høngaard Andersen fra Innovationsfonden i sit forord til publikationen.

 

Du kan her downloade den engelske udgave Midtvejspublikationen (pdf)

Du kan her downloade den danske udgave Midtvejspublikationen (pdf)

 

God læselyst.

 

Midtvejspublikationen er udgivet af Teknologisk Institut på vegne af Patient@home.

 
KontaktpersonAnders 
                Lyck Fogh-Schultz

Anders  Lyck Fogh-Schultz

Seniorkonsulent


Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi

Email:  LOADEMAIL[alfs]DOMAIN[teknologisk.dk]