Læse- og skriveværktøj sikrer korrekt dokumentation af sundhedsdata

 
Læse- og skriveværktøj sikrer korrekt dokumentation af sundhedsdata
14. september 2016
Hvis det danske samfund skal høste fordelene ved sundhedsdata, er den underliggende dokumentation nødt til at være korrekt. På E-sundhedsobservatoriets årskonference præsenterer Patient@home et nyt læse- og skriveværktøj, som støtter social- og sundhedspersonalets dokumentationsopgaver. Løsningen er udviklet af MV Nordic i regi af Patient@home.

Patient@home er repræsenteret med en fællesstand, når E-sundhedsobservatoriets årskonference slår dørene op den 12.-13. oktober 2016. Konferencen sætter fokus på, hvordan der kan skabes sammenhængskraft mellem fremtidens borgernære sundhedsservice i kommunerne og den kommende sygehusstruktur.

 

På Patient@homes fællesstand demonstrerer partnervirksomheden MV-Nordic et nyt læse- og skriveværktøj, IntoWords, som er udviklet i regi af Patient@home. Løsningen er målrettet social- og sundhedspersonalet i kommunerne og skal hjælpe personalet med at indfri de stigende dokumentationskrav i det daglige sundhedsarbejde med borgere i eget hjem.

 

IntoWords adresserer dermed en central udfordring i det digitale sundhedsvæsen: Hvis ikke sundhedsdata er korrekte og dokumenteret på den rigtige måde, er de værdiløse. For det er ikke ligegyldigt, om social- og sundhedsassistenten indtaster inkontinens eller inkonsistent, når de har besøgt en borger.

 

- Korrekt og omfangsrig dokumentation bliver endnu mere vigtig fremover i takt med, at flere personalegrupper skal indtaste og registrere data vedrørende deres sundhedsarbejde med borgeren i eget hjem. MV-Nordics værktøj vil få stor betydning både for personalet og borgeren, siger Søren Møller Parmar-Sielemann, seniorkonsulent i Welfare Tech, der har vejledt og støttet MV Nordic undervejs i processen.

 

Bygger på viden om skrive- og læsevanskeligheder

IntoWords er stadig i prototypefasen, men vil være fuldt funktionsdygtig på fællesstanden. Værktøjet kan installeres på Android platformen og fungerer i princippet som den stavekontrol, mange kender fra deres smartphone. Forskellen er, at IntoWords trækker på en lang række sundhedsfaglige ordbøger og bygger på MV-Nordics viden om læse- og skrivevanskeligheder fra uddannelsesområdet. Her har deres værktøjer hjulpet en hel generation af skoleelever med at læse og skrive bedre. 

 

- Mens vi på uddannelsesområdet har læring som fokus for vores læse- og skriveværktøjer, handler det på sundhedsområdet i høj grad om effektivitet. Det gælder om at kunne dokumentere meget på kort tid i høj kvalitet, så tiden ude hos borgeren kan bruges på borgerens behov, siger Henrik Lindholm, Strategic Business Manager i MV-Nordic.

 

Oplev den nye talesyntese

Personalet kan også bruge værktøjet til at få læst ord og tekster højt. Besøgende på Patient@homes fællesstand vil kunne opleve en ny talesyntese, som håndterer højtlæsningen. Også her har MV Nordic stået for udviklingen. Virksomheden fremhæver specielt talesyntesens evne til at skifte uden forsinkelse fra dansk til latinsk eller engelsk. Det gør talesyntesen velegnet til sundhedsfaglige tekster, der ofte indeholder engelske og latinske ord midt i en dansk sætning.

 

Efter årskonferencen fortsætter arbejdet med at videreudvikle IntoWords, der til foråret 2017 skal testes og evalueres i to kommuner som led i Patient@home-samarbejdet. Personalets tilbagemeldinger fra brugen af værktøjet i dagligdagen, under alle forhold, skal bidrage til videreudviklingen af IntoWords.

 

E-sundhedsobservatoriets årskonference foregår den 12. og 13. oktober 2016 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg. Du finder Patient@home og MV-Nordic på stand nr. 4. Læs mere om konferencen her.

 

Er du interesseret i at udstille på fællesstanden, så kontakt Søren Møller Parmar-Sielemann, seniorkonsulent i Welfare Tech, smps@welfaretech.dk, T. +45 2932 7470.

 

Hvis du vil vide mere om IntoWords, så kontakt Henrik Lindholm, Strategic Business Manager i MV-Nordic, Henrik.Lindholm@mv-nordic.com, T. +45 2336 6886.

 
KontaktpersonSøren 
                Møller Parmar-Sielemann

Søren  Møller Parmar-Sielemann

Seniorkonsulent


Welfare Tech

Email:  LOADEMAIL[smps]DOMAIN[welfaretech.dk]