Konsortium udvalgt i Hospital Hjemme

 
Konsortium udvalgt i Hospital Hjemme
27. juni 2014
Forsknings- og udviklingsprojektet Hospital Hjemme har nu udvalgt det konsortium, som skal stå for den teknologiske løsning, der skal muliggøre indlæggelse af patienter i eget hjem. Nu skal de sidste detaljer på plads, inden de første medicinske patienter behandles fra eget hjem til efteråret 2014.

Hospital Hjemme er et forsknings- og udviklingsprojekt under Patient@home, der skal undersøge mulighederne og fordelene ved at indlægge ældre, akutte medicinske patienter i eget hjem. Der er tale om patienter, som blandt andet er ramt af infektioner såsom blære- eller lungebetændelse. Forsøget begynder til efteråret 2014 med indlæggelse af de første patienter i eget hjem.

 

To konsortier har i de første måneder af 2014 udviklet bud på teknologiske løsninger, som kan muliggøre en sikker udlæggelse i eget hjem.

 

Læs mere om teknologier til udlæggelse i eget hjem

 

Konsortierne består af hhv. 2 og 4 virksomheder, som i slutningen af maj præsenterede deres løsningsforslag for et panel bestående af repræsentanter fra Odense Kommune og Odense Universitetshospital OUH. Panelet udpegede fire-mandsgruppen, der besår af virksomhederne Systematic, YesGroup, NETomsorg og Access Technology, til at levere teknologiløsningerne til Hospital Hjemme.

 

- Virksomhederne har bidraget med viden om, hvad der kan lade sig gøre. De har realitetskorrigeret de ønsker Odense Kommune og OUH havde, så løsningen er mulig, forklarer Conny Heidtmann fra RoboCluster, der er projektleder for innovationsdelen i Hospital Hjemme i Patient@home.

 

Conny Heidtmann ser gode muligheder i projektet. Visionen udspringer ikke kun ud fra et ønske om besparelser og færre hospitalssengepladser, men også ud fra et hensyn til patienterne, der ofte foretrækker at være hjemme frem for at blive indlagt på sygehuset.

 

- Der vil være færre senge på sygehusene i fremtiden og flere ældre akut syge patienter. Desuden er der en gruppe borgere, der ikke ønsker at blive indlagt på sygehuset, men har et stort ønske om at blive i deres eget hjem. Samtidig er tidens mantra medico-teknik. Så med Hospital Hjemme slår vi flere fluer med et smæk, siger projektleder for Hospital Hjemme Jens-Ulrik Rosholm, der er overlæge på geriatrisk afdeling på Odense Universitetshospital.

 

Stuegang i hjemmet

Hospital Hjemme er et forsknings- og udviklingsprojekt, der skal indhente erfaringer og undersøge, hvordan og hvorvidt det er muligt at indlægge patienter i eget hjem - uden det har negativ effekt på behandlingen. For at sikre den nødvendige pleje og behandling vil der hver dag være stuegang i eget hjem. Her vil en læge og en sygeplejerske, der er tilknyttet projektet, møde op hos patienten. Blodprøver kan blive taget direkte i hjemmet og bragt tilbage til laboratoriet på hospitalet til test, ligesom andre værdier og målinger vil blive foretaget. Personale fra Odense Kommune vil forestå plejen af patienten i løbet af døgnet.

 

- Borgeren vil få besøg efter behov. Nogle patienter har måske behov for at blive set til hver tredje time, andre oftere eller sjældnere. Men borgeren har også et nødkald, så de altid kan komme i kontakt med personale, fortæller Jens-Ulrik Rosholm.

 

Borgeren der tilkalder hjælp kommer igennem til et Call Center, hvor personalet kan tage kontakt til det fornødne personale. Ud over nødkaldet vil der også være overvågning i hjemmet, der kan tidsindstilles, så en alarm blandt andet vil kunne gå i gang, hvis patienten går på toilettet uden at komme tilbage. Det kan være personale fra både Odense Kommune og OUH, som hjælper patienten, da medarbejdere begge steder dedikeres til projektet.

 

Kontrolgruppe på OUH

I løbet af projektperioden vil ca. 30 patienter blive indlagt i eget hjem. Patienterne vil blive nøje udvalgt ud fra en tjekliste, der skal sikre, at det er forsvareligt at bruge patienten i forsknings- og udviklingsprojektet, og at det er passende for både borgeren og de pårørende at gøre brug af muligheden. Alle deltagere i projektet har accepteret at være med og deltagelse er frivilligt.

 

Når en ældre, akut medicinsk patient møder ind på sygehuset, bliver det tilfældigt udvalgt, om personen skal indlægges i eget hjem eller omvendt, om vedkommende skal være en del af en kontrolgruppe, der bliver indlagt på sædvanlige vilkår på sygehuset. Kontrolgruppen vil bestå af ca. 45 indlæggelser og skal være med til at synliggøre fordele og ulemper ved at indlægge patienter i eget hjem.

 

Løsningen kan monitorere patienterne i eget hjem. Det vil ske blandt andet med overvågning, der kan både fjernstyres og tidsindstilles. Et andet vigtigt aspekt har været, at løsningen kan sættes op med kort varsel og uden stort besvær, da det kun skal installeres i patientens eget hjem i en kortere periode.

 

Mere information

Jens-Ulrik Rosholm, overlæge, Odense Universitetshospital., T. +45 23 444 999, jens-ulrik.rosholm@rsyd.dk
Conny Heidtmann, projektleder for innovation i Hospital Hjemme, RoboCluster, T. +45 2058 5132, cohe@mmmi.sdu.dk 

 

Læs også

 

Hospital Hjemme Kører på fuldt blus

 

23 mio. kr. til geriatri-projektet Hospital Hjemme

 

Efterlyses: Teknologier til udlæggelse i eget hjem

 

Indlæggelse i eget hjem

 

 
Kontaktperson

Jens-Ulrik  Rosholm

ph.d. og klinisk lektor


Odense Universitetshospital, Geriatrisk Afdeling

Email:  LOADEMAIL[jens-ulrik.rosholm]DOMAIN[rsyd.dk ]