Konsortiemøde satte fokus på hjemmetræning af diskusprolaps i nakken

 
Konsortiemøde satte fokus på hjemmetræning af diskusprolaps i nakken
11. december 2013
Partnerne i Patient@home holdt årets sidste konsortiemøde den 4. november 2013. Hospitalet Valdemar i Ringsted dannede ramme for mødet, der satte særligt fokus på Patient@home-projektet ”Home Training of Cervical Herniated Disc Patients” (hjemmetræning af diskusprolaps i nakken).

Projektleder i Patient@home, professor Uffe Kock Wiil, gav indledningsvist en overordnet status på projektet Patient@home. 26 virksomheder er nu tilknyttet projektet. Heraf har 7 virksomheder meldt sig på banen i 2013, én har meldt sig ud, mens yderligere tre er på vej. Samtidig har projektet modtaget to nye bevillinger. En fra Veluxfonden og en fra Science Without Borders. Begge er omtalt her på hjemmesiden.

 

Den seneste status-opgørelse, foretaget i august 2013, viser, at der nu er 38 udviklingsaktiviteter i gang i Patient@home. Trods det flotte resultat ønsker Advisory Boardet at styrke projektporteføljen. Til formålet har de tilknyttet Kevin Dean, der er gæsteprofessor ved Syddansk Universitet og tidligere ansat ved Cisco Systems, til opbygning af et egentligt innovations management system, som vil blive præsenteret for partnerne i 2014.

 

Strategien består af tre vigtige step:

 

 1. Udvikling af et klassifikationssystem til kortlægning og kategorisering af udviklingsaktiviteterne
 2. Kategorisering af udviklingsaktiviteterne i forhold til potentialer og succesbarriere
 3. Identificere nye overordnede områder og typer af udviklingsaktiviteter

 

Hjemmetræning af patienter med nakkesmerter

Efter den generelle orientering om fremdriften i Patient@home, blev deltagerne præsenteret for projektet "Home Traning of Cervial Herniated Disc Patients" (hjemmetræning af diskusprolaps i nakken), som var tema for konsortiemødet. Projektet gennemføres som del af Patient@home og blev præsenteret gennem 8 korte oplæg og en paneldebat, om projektets forskellige udfordringer og emner.

 

Projektets partnere kan her se præsentationer fra dagen

 

Målet er at finde løsninger, der kan mindske gener og skabe en bedre hverdag for patienter, der har haft en diskusprolaps i nakken. Projektets forskellige arbejdsgrupper kigger både på metoder, som kan være med til at mindske smerter og forbedre funktionsevnen hos den enkelte patient, og på hjælpemidler, som hjælper og støtter patienterne i hverdagen og muliggør egentlig træning i eget hjem.

 

Patient@home-partnerne fik også, meget apropos, en rundvisning på Hospitalet Valdemar, der bl.a. er specialiseret inden for behandling af smerte og kroniske, langvarige smertetilstande.

 

Læs mere om Hospitalet Valdemar

 

For yderligere information

Projektleder i Patient@home, professor Uffe Kock Wiil, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet: T. 6011 3565, ukwiil@mmmi.sdu.dk

 

Sekretariatsleder i Patient@home, Louise Skovborg Just, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet: T. +45 6011 2741, just@mmmi.sdu.dk  

 
KontaktpersonLouise 
        Skovborg Just

Louise  Skovborg Just

Sekretariatsleder i Patient@home


Syddansk Universitet, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Email:  LOADEMAIL[just]DOMAIN[mmmi.sdu.dk]