Intelligent headset til nakketræning

 
Intelligent headset til nakketræning
10. december 2015
Intelligent Headset tilbyder en ny måde, hvorpå man kan forbedre rehabilitering af patienter med nakkeproblemer. Ved hjælp af det intelligente headset kan patienter motiveres, så de får lyst til at træne og derved styrke deres nakke.

Nakkeproblemer er en velkendt lidelse, som rigtig mange danskere kender til. Sundhed.dk anslår at 30 - 50 % af den voksne befolkning oplever nakkesmerter i løbet af et år, mens 3 %, svarende til ca. 170.000, søger læge med nakkelidelse som hovedproblem. Smerterne stråler ofte fra nakke til hoved, skuldre og arme, og kan have store konsekvenser for patienten i hverdagen, med hovedpine, træthed og stærke smerte. Mange henvises til behandling hos en kiropraktor eller fysioterapeut. En behandling, der ofte skal suppleres med øvelser, som patienten selv skal udføre regelmæssigt derhjemme. Udføres øvelserne ikke korrekt og ofte nok, får de ikke den ønskede effekt, og patienten oplever ingen eller kun begrænset fremgang i behandlingen.

 

Det intelligente headset tilbyder en ny måde at forbedre hjemmetræning på og hjælper patienter med at udføre øvelserne korrekt. Idéen er at gøre øvelserne mere interaktive. Ved hjælp af sensorer i headsettet får patienten direkte feedback på øvelserne, når de udføres. Patienten kan hermed selv følge med i, om øvelserne udføres korrekt og korrigere undervejs. Samtidig kan headsettet give motiverende feedback i form af opmuntrende tilråb under træningen og illustrationer af fremgangen i øvelserne.

 

- Det intelligente headset er udviklet af GN Store Nord som en turist- og gaming-applikation. Det har GPS, så det ved, hvor du er henne, og så kan det med sine bevægelsessensorer regne ud, hvor hovedet kigger hen. Vi fik ideen til at bruge det som hjemmetræningsredskab til nakkeøvelser og fik en masterstuderende til at undersøge, om man via headsettet kan hjælpe patienter med at fastholde og gentage deres træning. Eksempelvis ved, at de kan se fremgangen i deres bevægelsesfrihed og dermed, hvordan de rykker tættere og tættere på målet om at bliver raske, siger lektor og ph.d. Jacob Nielsen fra Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet.

 

Projektet er gennemført som et masterprojekt i regi af Patient@home i samarbejde med partnere fra Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet og Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet, GN Stor Nord og Innovationsnetværket RoboCluster. Først er headsettets sensorværdier under specifikke øvelser blevet sammenholdt med andre systemer, der er klassificeret til at lave samme målinger. Dernæst har partnerne undersøgt, hvilke relevante øvelser, foreslået af fageksperter på nakketræningsområdet, der kan udføres og registreres med headsettet. Endelig er der udviklet en prototype til et app-træningsprogram i samspil med behandlere og patienter.

 

- Vores hovedfokus er at skabe fleksibilitet i øvelsessammensætningen og præsentere et audiofeedback-værktøj til patienterne, der kan motivere dem og sikre at de får lavet deres øvelser derhjemme. Projektet viser, at der er potentiale til at ændre på den måde behandlerne tænker og designer hjemmeøvelser til brugeren, og samtidig giver dem feedback på patientens hjemmetræning og udvikling, siger Jacob Nielsen.

 

I behandlingssammenhæng er headsettet billigt udstyr og vil kunne udlejes fra behandlingssteder eller købes direkte af patienterne selv. Headsettet fungerer i sammenhæng med en iOS- eller Android-smartphone, og derfor bør og vil apps kunne udformes til begge platforme.

 

- Vi står i dag med en lille prototypeapplikation, som fortsat skal udvikles, før vi kan teste den på patienter. Men vi har fået verificeret, at headsettet er godt nok til at arbejde med de udvalgte øvelser. Næste skridt er at få det ud i en virksomhed, som kan tage det videre. GN Store Nord er selvfølgelig interesseret i, at der tilføjes et applikationsområde mere, så deres headset også kan sælges til sundhedsområdet, og vi leder i øjeblikket efter mulige virksomhedspartnere, der kan hjælpe os med at komme videre med projektet, siger Jacob Nielsen.

 

Læs mere om Intelligent headset til nakketræning

 
KontaktpersonJacob  
                Nielsen

Jacob   Nielsen

Lektor, PhD


Syddansk Universitet, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Email:  LOADEMAIL[jani]DOMAIN[mmmi.sdu.dk]