Ingen produktudvikling uden standarder

 
Ingen produktudvikling uden standarder
3. oktober 2013
Mange teknologiske nyskabelser støder på udfordringer, fordi standarder ikke er tænkt ind fra start. Det kan lektor Anders Stengaard Sørensen fra Robotlaboratoriet på Syddansk Universitet tale med om.

- Der findes utroligt mange simple teknologiske løsninger, der kan komme folk til gode i sundhedssektoren. Problemet er, at der er et kæmpe fortolkningsproblem vedrørende gældende standarder på området, siger Anders Stengaard Sørensen, lektor fra Robotlaboratoriet på Syddansk Universitet;

 

- Som forsker med baggrund uden for de medicinske områder kender man ikke til standarderne og ved ikke nødvendigvis, hvilke standarder, der gælder hvornår. Er der tale om medicinsk udstyr, et hjælpemiddel til træning - eller noget andet? Og sikrer man ikke, at produktet lever op til de rigtige standarder, kan det ikke bruges i praksis, og det sker desværre rigtigt tit, siger Anders Stengaard Sørensen.

 

Anders Stengaard Sørensen har i sin tid i Robotlaboratoriet været med til at udvikle en lang række nyskabende koncepter både i og uden for sundhedssektoren. Bl.a. udviklingen af en sensor til lungetræning, der forbedrer astmatræning for børn. Her spillede kendskabet til standarder en afgørende rolle.

 

- Når børn skal træne deres lunger, er der stor risiko for, at de gør det forkert eller glemmer at gøre det. Robotlaboratoriet på Syddansk Universitet har opfundet en løsning på begge problemer, nemlig et simpelt træningsredskab, der er både billigt og effektivt. Helt enkelt er der tale om et plastikstykke - en såkaldt PEP-fløjte - som man puster ind i, der giver modstand. Det kan fx bruges af børn med astma eller ældre med kroniske lungesygdomme til træning af forbedring af lungefunktionen og muskulaturen, fortæller Anders Stengaard Sørensen.

 

Tesen er, at teknologien både kan hjælp barnet eller den ældre med at puste rigtigt, så luften ikke ryger ved siden, og sikre, at brugerne husker at træne, ved at integrere træningen med deres daglige teknologiforbrug.

 

Der er tale om en sensor, der kommunikerer trådløst til fx en smartphone, et fjernsyn, en pc, en tablet eller lignende og måler rytme, hyppighed og hårdhed af pust. Et korrekt pust vil aktivere teknologien og fx starte en tegnefilm eller en nyhed på smartphonen. Pustes der forkert stoppes filmen igen.

 

Dansk Standard har undervejs i udviklingen af produktet har sørget for viden om relevante standarder som et led i samarbejdet mellem Dansk Standard og Patient@home.

 

Kendskab til standarder afgørende for kommercialiseringen af et produkt

Et andet eksempel også fra Syddansk Universitets Robotlaboratorium er en robottræner til fysisk genoptræning. Robotten hjælper personer med funktionsnedsættelse med at løfte armen eller træne benet - noget der normalt kan være svært at genoptræne.

 

- Normalt træner man enten med hjælp fra en anden person, der er til stede under hele træningen, eller i vand. Men det er voldsomt ressourcekrævende at få eksempelvis næsten lamme mennesker ned i et bassin. Det kræver fx, at der findes et varmtvandsbassin til kørestolsbrugere. Derfor er det desværre ikke muligt at tilbyde alle, der har brug for det, tilstrækkelig træning, fortæller iværksætter Jesper Heltzen.

 

Men det kan den nye robottræner hjælpe med. Også her har det været alfa og omega få hjælp til at tænke standarder ind. Helt fra den tidlige udviklingsfase over testfasen til det endelige produkt:

 

- Vi stødte på udfordringer, fordi vi ikke kendte gældende regler og standarder, fx i forhold til hvornår man må teste produktet på andre mennesker. Må man overhovedet det? I hvilket omfang? Hvordan? Hvor skal man evt. søge om lov? Det kommercielle potentiale i det her produkt er meget stort, men hvis ikke vi havde fået råd og vejledning i forhold til gældende standarder, ville vi ikke kunne sælge produktet, fortæller Jesper Heltzen, der har ansvaret for at kommercialisere Robotræneren og få licensen.