Informer om og del din viden og resultater

 
Informer om og del din viden og resultater
10. december 2013
Patient@home holder løbende informationsmøder, hvor partnerne deler viden og resultater med den brede offentlighed. Projektpartnere opfordres til løbende at melde ind, når de har viden de gerne vil dele og kommunikere ud.

En af Patient@homes klare målsætninger er at sørge for, at den viden, der genereres i projekterne, kommunikeres ud til den brede offentlighed, så virksomheder og offentlige aktører kan få inspiration og gavn af resultaterne.

 

Patient@home holder derfor løbende informationsmøder, hvor partnerne i de forskellige Patient@home-projekter præsenterer deres resultater, efterspørger nye ressourcer og samarbejdspartenere samt deler deres viden generelt.

 

Informationsmøderne er åbne for alle interesserede, som gerne vil vide mere om forskning og løsninger til patienter i eget hjem, ligesom der kan inviteres særlige målgrupper ind til møderne.

 

Det første informationsmøde blev afholdt i oktober 2013. Her var den brede offentlighed inviteret ind til at høre om evalueringsmetoden MAST samt fire konkrete projekter i Patient@home: Monitorering af diabetiske fodsår, Exoskelet til arm- og skulderregionen, Babykuffert til barselsforældre og Socialt assisterende robotter. Mødet havde ca. 35 deltagere med repræsentanter fra både kommuner, studerende, virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

 

Del din viden og få feedback på dine resultater

Informationsmøderne afholdes af Welfare Tech, mens partnerne i Patient@home er med til at påvirke og planlægge indholdet i møderne.

 

På den baggrund opfordrer Welfare Tech alle projektpartnere til løbende at melde ind til Welfare Tech, når man har resultater, særlig viden eller andet i forhold til et projektet under Patient@home, som man gerne vil dele og have kommunikeret ud.

 

Kontakt udviklingskonsulent Kristina Lagoni Garbøl, Welfare Tech, krlag@welfaretech.dk, T. 2369 9462, og hør mere.

 
Kontaktperson