Hollandsk delegation besøger Patient@home

 
Hollandsk delegation besøger Patient@home
18. januar 2016
Patient@home vagte positiv opmærksomhed, da en delegation fra Holland lagde vejen forbi Odense, den 14. januar 2016. Formålet med besøget var at finde inspiration i de danske modeller for innovation og forretningsudvikling – og ikke mindst se, hvordan tæt samarbejde mellem forskning, hospital og erhvervsliv resulterer i nye produkter.

- Vores sundhedssystem er ikke bæredygtigt i sin nuværende form, og vi har vi brug for at styrke innovation og entreprenørskab, lød det fra Michel Van Schaik, Director for Healthcare i Rabobank Nederland, da han besøgte Patient@home den 14. januar 2016.

 

Michel Van Schaik var del af en større delegation fra Holland, der besøgte Danmark for at finde inspiration og nye samarbejdsflader inden for bl.a. sundheds- og plejeområdet. Således blev vejen også lagt forbi Patient@home, Odense Universitetshospital OUH og CoLab Denmark i Odense.

 

- Hvad jeg kan lide ved jeres setup er, at det faktisk skaber og tilbyder et miljø, hvor folk kan eksperimentere og tænke i at nye produkter. Som bank tror vi på, at der stort potentiale for at innovation i sundhedssystemet. Vi skal ikke bare tilbyde nye løsninger for patienterne, men også være kilde til nye økonomiske aktiviteter, der stimulere erhvervslivet. Vi ser gerne, at vi udvikler sundhedsløsninger, som i sidste ende også kan blive til eksportsuccesser i andre lande; hvad I formentligt også gerne vil her i Danmark, sagde Michel Van Schaik.

 

Som en af verdens største banker finansierer Rabobank både hospitaler og udbydere af hjemmepleje og sundhedspleje. Og Patient@home mødte positiv opmærksomhed. Der er i Holland tanker om at etablere et setup, svarende til Patient@home, med Rabobank som en af de potentielle investorer.

 

- Vi har et bredt netværk i sundhedssektoren men også i erhvervslivet. Vi kan sætte folk sammen og tænke i løsninger, som I gør her, og jeg er meget positivt overrasket over, hvor langt I er, sagde Michel Van Schaik.

 

Delegationen bestod af hospitalsledere, investorer, forskningsledere, private sundhedsudbydere og repræsentanter fra det offentlige. Ud over en præsentation af Patient@home ved forskningsleder Uffe Kock Wiil, fik deltagerene også et indblik i, hvordan Odense Universitetshospital OUH gennemfører patient- og borgercenteret sundhedsinnovation og demonstreret den telemedicinske patientkuffert, fra Medisat, til lungepatienter med KOL. Programmet bød også på en præsentation af CoLab Denmark og Plug and Play Lab hos Syddansk Sundhedsinnovation i Forskerparken i Odense, ligesom Odense Kommune fik lejlighed til at introducere gæsterne for kommunens forebyggende og rehabiliterende indsats i ældreplejen.

 

- Vi har fået stor inspiration til, hvordan vi kan supportere ideer, der gør vores sundhedsvæsen bæredygtigt i fremtiden. Det er den store udfordring for mange sundhedssystemer rundt om i verden. Vi kan se, at behov og efterspørgsel hurtigt vokser frem, men at det nuværende system ikke har løsninger til det, sagde Michel Van Schaik.

 

Delegationsbesøget blev faciliteret af CIMT, Center for Innovativ Medicinsk Teknologi.