Hjælpemiddel gør patienter selvhjulpne

 
Hjælpemiddel gør patienter selvhjulpne
20. november 2012
Institut for Mekanik og Produktion på Aalborg Universitet står bag Exoskelet, der er et redskab til mennesker, som er delvis lammet i armen. Exoskelettet hjælper brugeren til at kunne klare sig selv i eget hjem og passer derfor perfekt ind i Patient@homes målsætning

20121120_exoskeletEt Exoskelet er et redskab til mennesker, som er delvis lammet i armen. Hjælpemiddelet sættes uden på armen og giver brugeren ekstra styrke og funktion, og gør derved den enkelte selvhjulpen og velfungerende i eget hjem. Exoskelettet passer perfekt ind i Patient@home-projektet som et godt eksempel på et nyt teknologisk produkt, der på sigt kan nedbringe behovet for pleje og gøre mennesker selvhjulpne.

 

John Rasmussen, professor på Institut for Mekanik og Produktion, Aalborg Universitet, og hans kolleger fik ideen til et exoskelet til armen. I samarbejde med Ortopædkirurgien i Nordjylland har de udviklet ideen med henblik på patienter med skaden "Plexus Brachialis".

 

- Plexus Brachialis er en skade, der typisk opstår i forbindelse med sport eller for eksempel et fald, hvor skulderen får et hårdt slag. Et hårdt slag på skulderen kan være med til at rive nervebanerne, der går fra nakken og ud i armen, over og medvirke til hel eller delvis lammelse i armen. Lidelsen kan ramme alle aldersgrupper, men ses hyppigst hos yngre, aktive mennesker, fortæller John Rasmussen.

 

Støtter og stabiliserer

Exoskelet kan bruges både som hjælpemiddel til mennesker med permanente skader og til genoptræning, idet det vil holde armen aktiv og bevare funktionen i musklerne.

 

- Delvis lammelse i armen gør det svært for patienten at løfte ting og i det hele taget løfte armen. Jo højere, jo sværere. Exoskelettet hjælper patienten med at løfte og række op og kan dermed hjælpe patienten med gøremål, som at rede håret, spise eller gå i bad, fortæller John Rasmussen.

 

Han forklarer, at exoskelettet ved hjælp af fjedre er med til at kompensere for tyngdekraften og hjælper musklerne i armen. Men det erstatter dem ikke. Der er ikke tale om en protese, som erstatter defekte legemsdele, men om en ortose, som støtter og stabiliserer.

 

- Exoskelettet må ikke være stort eller tungt, motoriseret eller batteridrevet.  Vi forsøger at udvikle det med henblik på, at gøre det så usynligt og så let som muligt, så brugerne kan bære det under tøjet, uden at der lægges mærke til det, siger John Rasmussen.

 

Stemmer med Patient@homes målsætning

Der foreligger ikke konkrete tal på, hvor mange patienter, der lider af delvise lammelser i armene. Men Ortopædkirurgien i Nordjylland vurderer, at mange kan få glæde af et exoskelet. I følge John Rasmussen vil det være til gavn for mange patienter og på sigt være med til at nedbringe antallet af hospitalsindlæggelser.

 

- Exoskelettet vil øge livskvaliteten for mange patienter, og gøre dem mere selvhjulpne. Projektet passer derfor godt ind i Patient@homes målsætning, om at behandle patienter i hjemmet. Med et exoskelet vil de kunne udføre helt basale dagligdagsting uden hjælp fra plejepersonale, siger John Rasmussen.

 

Han forklarer samtidig, at samarbejdet med Patient@home har gjort det muligt for projektdeltagerne at tage udgangspunkt i håndgribelige tilfælde og arbejde frem mod konkrete mål. Næste fase i projektet er udvikling af prototyper i samarbejde med bandagister, der vil teste brugbarheden i praksis.

Projektet Exoskelet til arm- og skulderregion udføres af:

- Institut for Mekanik og Produktion, Aalborg Universitet
Århus Universitetshospital, Ortopædkirurgisk Forskningsenhed

 

Læs mere om projektet - KLIK HER

 
KontaktpersonJohn  
                Rasmussen

John   Rasmussen

Professor


Aalborg Universitet, Institut for Mekanik og Produktion

Email:  LOADEMAIL[jr]DOMAIN[m-tech.aau.dk]