Hjælp til trapperne i eget hjem med Safe@Stairs

 
Hjælp til trapperne i eget hjem med Safe@Stairs
29. oktober 2013
Frygten for at falde og ligge uden at kunne få fat på hjælp kan resultere i inaktivitet hos ælder og personer med gangbesvær. Denne problemstilling adresserer konceptet Safe@Stairs, som søger virksomheder til videreudvikling og markedslancering af produktet.

Mange ældre og dårligt gående personer er ofte bange for at falde og komme til skade. Det er ikke uden grund, for et fald kan forværre sundhedstilstanden ligesom frygten for at falde igen stiger. Frygten kan resultere i, at de ældre borgere holder sig hjemme og måske helt undgår at bevæge sig rundt i deres eget hjem. Det medfører inaktivitet, som kan forværre helbredstilstanden og svække funktionsevnen yderligere.

 

Trapper er blandt de steder i hjemmet, hvor der foregår flest faldulykker. Konceptet Safe@Stairs er udviklet særligt med henblik på denne problemstilling. Løsningen består af to sensor-måtter, en række LED-lys samt et kommunikationssystem med højtaler og mikrofon, som aktiveres og tilkalder hjælp, hvis en borger falder.

 

Konceptet er udviklet af produktudviklings- ingeniørerstuderende (Product Development and Innovation Engineers - PDI) ved Syddansk Universitet.

Under vejledning af Teknologisk Institut, Robotteknologi, har de ideudviklet forskellige velfærdsteknologiske koncepter, heriblandt Safe@Stairs, som vil øge livskvaliteten for borgere med nedsat funktionsevne. De studerende søger nu virksomheder, som har interesse i at videreudvikle koncepterne frem mod et endeligt produkt , der kan introduceres på markedet.

 

Forebyggelse og hjælp, hvis skaden sker

Safe@Stairs monteres i udgangspunktet indendørs på trapper i eget hjem. Konceptet består af to sensor-måtter, der placeres på trappens første og sidste trin. Måtterne kan monteres både over og skjult under gulvet, fx i nybyggeri. Sensorerne i måtten registrer, når de bliver betrådt. Dette vil aktivere en række LED-lys, som oplyser trappen. På den måde vil borgeren kunne se hele trappen, selvom det er mørkt.

 

Samtidig med, at sensorerne betrædes, aktives en tidstagning, som måler, hvor lang tid det tager for borgeren at komme fra første til sidste trin. Kommer borgeren op eller ned af trappen inden for en valgt tidsramme, slukkes lysene igen. Overskrides den valgte tidsramme væsentligt, inden den anden sensor-måtte aktiveres, bliver der kaldt op til et kommunikationssystem, hvor en "vagt" vil ringer op til borgeren, for at høre, om vedkommende er faldet og har brug for hjælp.

På den måde er Safe@Stairs både med til at forebygge fald ved at oplyse trappen og lave indikation af første og sidste trin. Samtidig skaffer systemet hjælp, hvis skaden sker.

 

Få konkurrenter på markedet

I forbindelse med udarbejdelsen af konceptet, har de studerende foretaget en markedsundersøgelse. Der findes i dag kun få konkurrenter på markedet, som leverer lignende produkter, der løser samme faldproblematik. Disse løsninger skal dog alle "bæres på kroppen", modsat Safe@Stairs. Her er der i stedet udviklet et koncept, der er inkorporeret på selve trappen, hvilket betyder, at den enkelte person vil føle sig uafhængig og mindre hjælpeløs.

 

Søger virksomheder til videreudvikling og markedsmodning

De studerende bag konceptet søger virksomheder, der vil være med til at modne og videreudvikle konceptet.

 

Virksomheder, der har interesse i at høre mere om Safe@Stairs og samarbejde om yderligere udvikling af konceptet, så en egentlig produktlancering kan blive virkelighed, kan kontakte:

 

PDI-studerende Christian Raben, Syddansk Universitet, telefon +45 6092 6329, christianraben93@gmail.com, eller

 

Designingeniør Mette Søndergaard Nielsen, Teknologisk Institut, telefon +45 7220 1245, msni@teknologisk.dk.