God konceptudvikling starter hos brugerne

 
God konceptudvikling starter hos brugerne
28. april 2015
Udfordringen i et forskningsprojekt er ofte at få indsnævret alle de potentielle muligheder til konkrete og afgrænsede brugsscenarier. Med hjælp fra Syddansk Sundhedsinnovation har projektgruppen bag Care-O-Bot nu fået kvalificeret brugsscenarier for servicerobotten.

Syddansk Sundhedsinnovation laver behovsafdækninger for partnerne i Patient@home. Behovsafdækningerne kan præcisere og korrigere løsninger, så de bliver mere målrettede mod de reelle behov hos slutbrugerne. Den mobile robotplatform Care-O-Bot er en af de løsninger, som har været gennem sådan en behovsafdækning og fået adresseret, hvor potentialet for servicerobotten er størst. De foreløbige scenarier for robotten var, at den skulle kunne:

 

1. Gribe og række forskellige objekter med en arm på en elektrisk kørestol

2. Foretage simple målinger på sygehuse

3. Assistere med at hente mad og drikke på sygehuse

 

For at få scenarierne konkretiseret og indsnævret nærmere, tilrettelagde Syddansk Sundhedsinnovation en proces med fokus på de udfordringer, som kørestolsbrugere med funktionsnedsættelse og personalet på Geriatrisk Afdeling på Odense Universitetshospital OUH oplever i forbindelse med deres daglige rutiner.

 

Behov hos brugerne

Syddansk Sundhedsinnovation indsamlede viden fra observationer og interview og formulerede tre konkrete brugsscenarier:

 

For det første er der et stort behov hos kørestolsbrugere for selv at kunne samle ting op, holde ting varme, mv.

 

- Hvis mine ting ligger for langt inde på bordet, kan jeg ikke nå det, så må jeg hente hjælp. Men om aftenen er det sværere at få hjælp. Der har alle så travlt. Det kunne være rart, hvis jeg kunne nå det selv. Så ville jeg spare plejepersonalets tid, sagde en anonym kørestolsbruger i undersøgelsen.

 

For det andet er der et stort potentiale for faste rutinemålinger for at opspore patienternes tilstand tidligt, reagere på målingerne og forebygge uventede hjertestop, eksempelvis gennem målinger af respiration, iltmætning, blodtryk, puls, temperatur, mv.

 

- Disse målinger foretager vi fast minimum to gange dagligt. Det tager vel omkring fem minutter pr. patient. Det bør kunne automatiseres, siger Jette Wensien, oversygeplejerske på Odense Universitetshospital OUH.

 

Endelig er der for det tredje et stort potentiale i forbindelse med at udføre simple serviceopgaver, såsom at hente vand og mad til patienter.

 

- Vi tilbyder ofte drikkevarer. De ældre føler ofte ikke tørst, så det har høj prioritet. Men nogle gange glemmer man det. Rigelig hydrering kan forkorte indlæggelsestiden, siger Jette Wensien.

 

De konkretiserede behov vil nu blive tænkt ind i videreudviklingen af servicerobotten Care-O-Bot.

 

Læs mere om behovsafdækningerne i Syddansk Sundhedsinnovations i artiklen: Behovsafdækning sikrer det fornødne fokus.

 

For yderligere information

Kontakt Marianne Quorp Kjærgaard, innovationskonsulent i Syddansk Sundhedsinnovation, T. +45 2126 2503, marianne.quorp.kjaergaard@rsyd.dk.

 
KontaktpersonMarianne 
                Quorp Kjærgaard

Marianne  Quorp Kjærgaard

Innovationskonsulent


Region Syddanmark, Syddansk Sundhedsinnovation

Email:  LOADEMAIL[marianne.quorp.kjaergaard]DOMAIN[rsyd.dk]