Glostrup Kommune tester MediCombs informationssystem

 
Glostrup Kommune tester MediCombs informationssystem
31. marts 2016
22 borgere på Ældrecenter Dalvangen i Glostrup får som de første glæde af MediCombs medicininformationssystem. Det giver plejepersonalet det fulde overblik over bivirkninger.

Glostrup Kommune har indgået et samarbejde med virksomheden MediComb, der er partner i Patient@home. Samarbejdet betyder, at MediCombs medicininformationssystem bliver testet hos 22 borgere på Ældrecenter Dalvangen. Testen vil vare fra april frem til efteråret 2016.

 

Patient@home skal udarbejde en slutevaluering af samarbejdet, som Glostrup Kommune vil bruge som beslutningsgrundlag for, om systemet skal anvendes bredt i kommunen.

 

Systemet hjælper personalet med at overskue den store mængde medicininformation, der knytter sig til den enkelte borger. Det samler informationer fra en lang række kilder, såsom produktresuméer, indlægssedler og kliniske vejledninger for hvert præparat, og kan give et samlet billede af præparaternes bivirkninger i en såkaldt bivirkningsprofil. Informationerne kan både flettes og filtreres, så personalet på Ældrecenter Dalvangen kun ser de informationer, der er relevante for dem. Herved skånes de for oplysninger om bivirkninger hos andre patientgrupper, fx gravide. På nuværende tidspunkt er cirka 75 % af medicinforbruget i Danmark registreret i systemet.

 

Læs også Målrettet medicininformation i kommunal pleje 

 

Arbejdsredskab til kompleks information

Et produktresumé fylder typisk 20 sider, og det er ikke unormalt, at en ældre borger bruger 10 forskellige præparater. Med MediCombs system får personalet et nyt arbejdsredskab til at forstå den komplekse medicininformation, og det giver en bedre behandling for borgerne.

 

Hvis en borger fx døjer med forstoppelse, er netop bivirkningsprofilen central. Hvis den viser, at tre af borgerens præparater har forstoppelse som almindelig bivirkning, kan personalet på dén baggrund tage kontakt til borgerens læge for at få ændret medicineringen.

 

En anden fordel ved systemet er, at det er mobilt via en tablet eller en bærbar computer. Personalet kan i bogstavelig forstand tage det med under armen, og derved direkte inddrage borgeren i en tæt dialog. Ud over information om præparater og bivirkninger kan MediCombs system også fortælle om rapporterede, utilsigtede hændelser.

 

En løsning med stor relevans

I løbet af testperioden får MediComb data og input, som virksomheden skal bruge til at færdigudvikle systemet og gøre det klar til markedet.

 

Det er en løsning med stor relevans ikke bare for plejesektoren, men også for praktiserende læger og hospitaler på sigt. Det er også et godt eksempel på, hvad Patient@home kan bidrage med i samarbejde med en virksomhed og en kommune, siger Tobias Theodorus Perquin, konsulent ved Teknologisk Institut.

 

Patient@home hjælper også med at håndtere hele processen og sikrer objektivitet undervejs i samarbejdet mellem Glostrup Kommune og MediComb.

 

Samarbejdet med Patient@home har åbnet muligheden for den første systematiske afprøvning af systemets værdi i plejesektoren. Her har man netop den daglige kontakt til borgeren, der kan udnytte systemets mulighed for at sikre den rette medicinering. Glostrup Kommunes store entusiasme i projektet sikrer os et uvurderligt input fra brugerne til at skræddersy systemet til plejesektoren, siger Henrik Reiche, Medicomb.

 

Patient@home vil efterfølgende bistå MediComb i virksomhedens internationale ambitioner blandt andet via markedsvalideringer.

 
KontaktpersonRandi Villebro 
                Jørgensen

Randi Villebro  Jørgensen


Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi

Email:  LOADEMAIL[rvj]DOMAIN[teknologisk.dk]