Fremtidens telemedicin skal skræddersys patienten

 
Fremtidens telemedicin skal skræddersys patienten
2. juni 2015
Sensorer i hjemmet skal i fremtiden opsamle data, der kan tilpasse telemedicinske løsninger til den enkelte borger. I første omgang vil en ph.d-afhandling klargøre mulighederne og finde ud af, hvordan det praktisk lader sig gøre.

Ved hjælp af sensorer i fx komfuret, sengen, sofaen og tv'et vil data kunne bruges til at kende borgeres hverdag. Når borgerens hverdag er klargjort, kan det bruges til at tilpasse telemedicinske løsninger, så de passer bedst muligt til den enkelte. Daniel Bjerring Jørgensen er ph.d-studerende på Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet ved Syddansk Universitet og i gang med at finde ud af, hvad det er for data, der skal bruges for at kende en borgers hverdag.

 

- Når telemedicin bliver en naturlig del af vores hverdag, er det oplagt at tilpasse løsningerne den enkelte borger mest muligt. På den måde kan vi sikre, at borgeren bliver forstyrret så lidt som muligt, forklarer Daniel Bjerring Jørgensen.

 

Det kan blandt andet betyde, at påmindelser om medicinindtag kommer på tidspunkter, hvor det passer bedst for borgeren, fx når personen er i køkkenet i stedet for midt i en lur eller ser TV Avisen.

 

Basis for al telemedicin

Forskningsprojektet skal ikke munde ud i en enkelt løsning eller et kommercialiserbart produkt inden for de nærmeste år. Derimod skal det være en basisplatform, som kan tænkes ind i alle telemedicinske løsninger i fremtiden.

 

- Målet er, at det her skal være en del af hele det telemedicinske koncept. Først skal vi finde ud af, om det her overhovedet kan lade sig gøre. Det er det rent tekniske. Det lægefaglige og etiske har jeg ikke noget med at gøre, det kobles på efterfølgende, siger Daniel Bjerring Jørgensen.

 

I øjeblikket går arbejdet ud på at kortlægge hvilke data, der skal bruges for at forstå en borgers hverdag. Men projektet er så fremsynet, at den type data - der er baseret på sensorer i hele hjemmet - formentlig ikke findes endnu.

 

- Det ender muligvis med at være simulerede data. Vi arbejder for tiden på at finde datasæt fra smarthomes, der kan bruges. Vi overvejer i den forbindelse at tage kontakt til folk i Brasilien og Frankrig, der muligvis ligger med passende datasæt, fortæller Daniel Bjerring Jørgensen.

 

Attraktivt for den enkelte patient

I takt med at flere og flere indlæggelser i fremtiden skal foregå i hjemmet, vil en bedre basis og bedre udnyttelse af telemedicin gøre det nemmere for borgeren. Det er her gevinsten i projektet skal findes.

 

- Det er hverken nemt eller billigt, det her. Det er noget, som hospitaler skal gøre for - og give til - borgeren, når telemedicin bliver en naturlig del af vores hverdag, fortæller Daniel Bjerring Jørgensen.

 

Hans ph.d-afhandling skal være færdig om godt et år. Til den tid vil det stå mere klart, hvorvidt hele setup'et rent faktisk er mulig at føre ud i livet.

 

- Jeg synes, at det vil være hamrende smart, hvis det her kan lade sig gøre. Det jeg håber, vi ender ud i med afhandlingen, er, at vi får identificeret nogle værktøjer, som kan bruges til at forstå borgeres adfærd i hjemmet ud fra data, forklarer Daniel Bjerring Jørgensen.

 

For yderligere information

Du kan læse mere om forskningsprojektet i projektbeskrivelsen 'Adaptiv softwareplatform til telemedicin'.

For spørgsmål og yderligere information kontakt Daniel Bjerring Jørgensen, ph.d-studerende på Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet, T. +45 6550 3571, dbj@mmmi.sdu.dk.