Fra telemedicin til telesundhed

 
Fra telemedicin til telesundhed
21. maj 2013
KL introducerer en ny strategi for telesundhed, som skal flytte fokus fra diagnose til borger, når det kommer til brugen af teknologiske løsninger i sundhedsvæsenet.

- Vi skal tænke borgerne bredere end sygdom. Med udgangspunkt i borgerens eget liv og egne it-vaner ønsker kommunerne at skabe et bedre grundlag for, at borgerne kan mestre eget liv og deltage aktivt i egen forebyggelse, genoptræning og behandling - når borgeren selv ønsker det, frem for på et bestemt sted på et bestemt tidspunkt, siger Anny Winther, formand for Kommunernes Landsforenings (KL) Social- og Sundhedsudvalg i en pressemeddelelse.

 

På denne baggrund lancerer KL en ny strategi om telesundhed. Målet er at flytte fokus på teknologi i sundhedsvæsenet fra alene at være på det kliniske og sygdomsspecifikke til også at omfatte teknologiens mange muligheder i en bredere sundheds- og plejemæssigt sammenhæng.

 

Strategiens tre overordnede mål lyder:

  • Telesundhed skal give borgeren mulighed for at forsætte med at leve sit daglige liv med sygdom og funktionsnedsættelse.
  • Telesundhed skal understøtte forebyggelse og sundhedsfremme ved at motivere og fastholde raske som syge borgere i ændrede vaner.
  • Telesundhed skal som minimum tilbyde den samme kvalitet som traditionelle ydelser/tilbud i den samlede sundhedssektor, samtidig med at ydelserne leveres mere effektivt.

 

Læs hele Kommunernes strategi for telesundhed

 

Læs KL's pressemeddelelse Fra telemedicin til telesundhed