Fokus på brugerdreven innovation

 
Fokus på brugerdreven innovation
21. april 2013
Patient@home står, i samarbejde med Institut for Teknologi og Innovation på Syddansk Universitet, bag en ny undersøgelse, som skal forbedre integrationen af teknologiske hjælpemidler i patienters eget hjem.

Patienter, der udskrives fra hospitalet og står overfor behandling i eget hjem, bliver ofte overrumplet af nyt teknologisk udstyr, der installeres i hjemmet. I nogle tilfælde føler patienterne sig ligefrem utilpasse med de telemedicinske installationer og nægter i værste tilfælde at benytte hjælpemidlerne.

 

Dette forsøger nogle forskere fra Institut for Teknologi og Innovation på Syddansk Universitet nu at gøre op med. I samarbejde med Patient@home har de foretaget en række interviews med det formål at skabe en større forståelse for patientens oplevelser med telemedicinske installationer og hjælpemidler i hjemmet.

 

- Vi har forsøgt at undersøge, hvordan patienter modtager teknologiske hjælpemidler, der installeres i deres hjem, og vi har især fokuseret på, hvordan vi kan forbedre designet og dermed gøre produkterne mere brugervenlige, forklarer Ian Coxon, der er professor ved Institut for Teknologi og Innovation på Syddansk Universitet.

 

Personligt aspekt

Projektet tog udgangspunkt i to masterstuderendes observationer. Sven Døfler Poulsen og Lasse Nørgaard Nielsen, begge fra Syddansk Universitet, har foretaget observationer på en række patienter på hospitalet Valdemar i Ringsted, der stod overfor en flytning fra hospital til hjem. De to masterstuderende brugte lang tid på samtale med de enkelte patienter, hvilket resulterede i en kvalitativ og nuanceret feedback, der fremover kan bruges, når nye hjælpemidler skal udvikles.

 

- Der er et dybt personligt aspekt i dette projekt, for man kan ikke bare tvinge mennesker til at bruge nye produkter, som de ikke kender til. Derfor har vi foretaget disse studier, så vi kan designe produkter, patienterne vil føle sig trygge ved, siger Ian Coxon.

 

Han påpeger vigtigheden af, at patienterne accepterer deres hjælpemidler, og at hjælpemidlerne bliver installeret med hensyntagen til patienterne og deres hjem. Der er med andre ord tale om en brugerdreven innovationsproces, som skal sikre, at der udvikles produkter, som imødekommer patienternes/borgernes behov og den sammenhæng de skal indgå i.

 

- Hele behandlingsforløbet kan falde til jorden, hvis ikke patienten føler sig tryg ved produkterne og dermed ikke vil bruge dem, siger Ian Coxon.


Afprøves på nakkepatienter

Per Kjær, der er fysioterapeut og lektor ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet, er også involveret i projektet.

 

Lige som forskerholdet på hospitalet Valdemar vil han foretage en række brugerdrevne undersøgelser. Per Kjær sætter fokus på en gruppe nakkepatienter på Odense Universitetshospital, som skal udskrives til eget hjem. Nakkepatienterne har fået ansvaret for deres egen genoptræning, hvor nyudviklet software skal være med til at regulere deres træning.


Ud fra patienternes og behandlernes oplevelser med hjemmetræningsprogrammet, bliver der lavet yderligere kvalitative undersøgelser af behandlingen. Disse skal give en feedback og forståelse for integrationen af hjælpemidlerne i hjemmet.


- På sigt er det hensigten at skabe en dialog om, hvordan denne viden bedst udnyttes, så der på sigt vil være endnu større fokus på, hvor og hvordan produktet skal installeres, og af hvem, det skal bruges, fortæller Ian Coxon.


For yderligere information

For yderligere information om projektet kontakt Ian Coxon, professor ved Institut for Teknologi og Innovation, Syddansk Universitet, irc@iti.sdu.dk