Færre genindlæggelser af KOL-patienter

 
Færre genindlæggelser af KOL-patienter
25. juni 2014
Næstved Kommune arbejder aktivt på at forebygge akutte tilfælde af KOL. Det gør de gennem mere oplysning, mere træning og opsporing af uopdagede tilfælde af sygdommen.

KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom)er en udbredt sygdom i Danmark. Hele 430.000 borgere vurderes at lide af den på landsplan. Lidelsen er kronisk og kan ikke helbredes, men sygdomens udvikling kan bremses op ved rygestop, medicinering og fx motion og træning. I Næstved Kommune sætter de fokus på problemet via kursus og fokus på bedre kost- og motionsvaner for de berørte borgere. Kurset er et 10-ugers program, som både er bygget op med undervisning og fysisk træning, der skal lære KOL-patienter, hvordan de bedst håndterer et liv med KOL.

 

- Indtil videre kan vi tage 50 igennem programmet om året. Vi forsøger at lære dem om bedre kost- og træningsvaner, fordi det vil være det bedste for deres sygdom og kan forbedre deres livskvalitet, forklarer Steffen Bloch Nielsen fra Næstved Sundhedscenter.

 

Målet er, at patienterne dyrker minimum 30 minutters intensiv træning om dagen. Intensiteten skal være så høj, at de har svært ved at gøre en sætning færdig, når træningen er afsluttet.

 

Mange uopdagede KOL-tilfælde

Næsten halvdelen af de 430.000, der er ramt af KOL i Danmark, ved ikke de har sygdommen. Det kan skyldes forskellige faktorer, som at de endnu ikke er blevet diagnosticeret, eller at de har fået en forkert diagnose. Under en fjerdedel med KOL i Danmark er i medicinsk behandling. For at oplyse og behandle flere med sygdommen har de i Næstved Kommune sat iPads op forskellige steder i kommunen.

 

- Igennem et kort spørgeskema kan dem, der svarer på spørgsmålene få svar på, om de bør opsøge lægen og få taget en lungetest, der kan afgøre om de lider af KOL, fortæller Steffen Bloch Nielsen.

 

Det er en del af et system, der skal opdage KOL tidligere hos patienter. Flere initiativer er på vej, men det er en proces, der kun lige er startet. Et fokusområde i Næstved Kommune er, at der skal være bedre kommunikation mellem den praktiserende læge og hjemmeplejen.

 

- På den måde kan vi forhåbentlig forhindre nogle genindlæggelser, da vi kan teste og forsikre patienten, at deres luftveje ikke er så lukkede som de tror, selvom det føles, som om de ikke kan trække vejret, siger Steffen Bloch Nielsen.

 

Kurset skal motivere

Patienter kan ikke blive helbredt på kurset. Det skal derimod motivere dem til, at de selv aktivt skal gøre en indsats for at mindske generne ved sygdommen. Meningen er, at kurset skal kickstarte en ny og bedre livsstil, som gerne skulle vare ved efter kursets afslutning. Det er desuden muligt at komme på et opfriskende kursus fire gange om året efter endt deltagelse.

 

- Vi er i gang med at finde ud af, hvordan vi kan motivere folk til at fortsætte efter kursets afslutning. Det er forskelligt fra person til person, hvad der motiverer dem. Det kan være sociale forhold, individuel motivation, bedre viden om sygdommen eller ved at have en professionel, der holder øge med ens resultater online, forklarer Steffen Bloch Nielsen.

 

Et andet vigtigt punkt er teknologien, som bliver brugt til at monitorere kost og træning. Hvad der fungerer bedst, er noget de er ved at finde ud af. Den skal være mulig at anskaffe sig uden store økonomiske byrder, den skal gå på tværs af platforme og være simpelt opbygget ligesom der skal være adgang til løsningen efter kursets afslutning. Det er vigtigt for patienterne at kunne følge med i resultaterne, så de kan se en udvikling.

 

- Vi laver en test når de starter på kurset, så de hele tiden har et minimum at arbejde ud fra. Så kan de følge med i udviklingen og vi kan sammenligne resultater med de interviews vi også laver en gang om ugen, siger Steffen Bloch Nielsen.

 

Steffen Bloch Nielsen præsenterede de seneste resultater fra KOL-indsatsen i Næstved Kommune på Patient@homes konsortiemøde den 22. maj 2014 i Odense.

 

Mere information

Kontakt Steffen Bloch Nielsen, Næstved Sundhedscenter, stbni@naestved.dk

 

Læs mere på www.næstved.dk

 
Kontaktperson

Steffen Christian Bloch   Nielsen


Næstved Kommunes sundhedscenter

Email:  LOADEMAIL[sundhedscenter]DOMAIN[naestved.dk]