Etik skal støtte den velfærdsteknologiske produktudvikling

 
Etik skal støtte den velfærdsteknologiske produktudvikling
22. april 2013
To animationsfilm, baseret på interviews med patienter og fagprofessionelt personale, skal støtte den velfærdsteknologiske produktudvikling ved at vise de etiske guidelines omkring installering af teknologiske hjælpemidler i hjemmet.

En overvejende del af Patient@homes projekter har til formål at udvikle og afprøve konkrete velfærdsteknologiske produkter, der bruges til behandling af patienter i eget hjem. Implementeringen og integrationen af disse produkter er en vigtig del, da det har stor betydning for patientens oplevelse og behandlingsforløb.

 

- Der er en etisk faktor, der spiller ind i denne implementering, som rører ved de mere menneskelige og bløde værdier, ved at flytte 'sygehuset' og dermed sygdommen hjem i eget hjem. Derfor arbejder vi med at afdække de etiske dilemmaer ved udlægning af patienter i eget hjem, fortæller Louise Mølholt, der er innovationskonsulent hos Syddansk Sundhedsinnovation.

 

For at understøtte udviklingen af de velfærdsteknologiske hjælpemidler, forsøger et nyt projekt i Patient@home nu at skabe mere forståelse for de dilemmaer, der kan opstå i forbindelse med behandling i eget hjem. Projektet, der ledes af Syddansk Sundhedsinnovation, vil typificere, hvem fremtidens hjemmepatient er, med det formål, at forstå og italesætte de dilemmaer og problematikker, der kan være i forbindelse med fremtidens hjemmepatient.

 

En researchfase er sat i gang, hvor patienter/borgere, sundhedsprofessionelle på hospitalerne, praksispersonale, kommunalt sundhedspersonale og øvrige eksperter på det telemedicinske område, bliver interviewet omkring brugen af telemedicinske løsninger.

 

- Vi vil forsøge at beskrive de problemstillinger, der opstår i forbindelse med hjemmemonitorering, ved at samle den information vi får igennem interviews med de forskellige grupper. Vi har for eksempel spurgt patienterne om, hvilke barrierer de har måttet forcere i forbindelse med hjemmebehandling og velfærdsteknologiske installationer i hjemmet. Disse informationer kan på sigt hjælpe produktudviklerne med at designe og fremstille endnu bedre produkter, der tager udgangspunkt i brugeren af produktet/patienten, siger Louise Mølholt.

 

To animationsfilm

Resultatet af de interviews, der foretages i researchfasen, samles sammen til en drejebog, der skal bruges til udviklingen af to animationsfilm.

 

- Den ene animationsfilm skal handle om fremtidens hjemmepatient og den anden om fremtidens tværkliniker; altså sygehus, hjemmepleje og praktiserende læge, og hvordan de i fremtiden vil være mere forbundet i samarbejdet omkring patientens behandling, fortæller Louise Mølholt.

 

Animationsfilmene er i første omgang henvendt til de udviklere i Patient@home, der skal designe de velfærdsteknologiske produkter.

 

- Det er tanken, at udviklerne af de forskellige projekter i Patient@home skal bruge disse animationsfilm for at sikre, at deres produkter passer til fremtidens behandlinger af patienter i eget hjem. Målet er at opnå produkter og løsninger, der tager højde for både patientens hverdag og for interaktionen med teknologierne, forklarer Louise Mølholt.

 

Filmene forventes færdige i august 2013, og de vil blive publiceret på Patient@homes hjemmeside.

 

For yderligere information

Spørgsmål om animationsfilmene og de etiske guidelines kan rettes til:

Helle S. Wentzer, KORA, hewe@kora.dk eller Louise Mølholt, innovationskonsulent hos Syddansk Sundhedsinnovation, louise.molholt@rsyd.dk