Digitale billeder forbedrer tiden i venteværelset

 
Digitale billeder forbedrer tiden i venteværelset
25. juni 2014
Tre virksomheder med forskellige kompetencer har udviklet Chromalex. Et digitalt skærmsystem med kontinuerligt skiftende billeder, som kan berolige og højne patienter, pårørendes og personalets velbefindende i blandt andet venteværelser.

Kræftafdelingen på Odense Universitetshospital (OUH) er blevet udstyret med digitale skærme med skiftende billeder, der kan berolige og skabe en behagelig atmosfære for patienter, pårørende og personale. På skærmene kører en række billeder, der udvikler sig i faser. Det starter med et naturbillede, som i en glidende overgang går over i en grafik, et abstrakt maleri, som langsomt forandrer sig til et nyt naturbillede, som igen går over i en grafik, osv. Billederne har vist sig at have en afstressende og beroligende effekt på beskuerne. På kræftafdelingen er det typisk patienter og pårørende, der er stærkt berørte af deres sygdom og ofte har deres gang på afdelingen og i venteværelserne i forbindelse med deres behandling.

 

Afdelingen på OUH er ikke det eneste sted, der har forsøgt sig med den nye løsning. Plejehjem i Kolding og Aalborg og fødegangen på Skejby Sygehus forsøger også at forbedre miljøet i venteværelser ved hjælp Chromalex. Billederne på skærmen udvikler sig aldrig i de samme rytmer, men bliver styret af tiden på dagen, årstiden og solens position.

 

Tre virksomheder

Playscapes, Redia a/s og Modulex har i samarbejde udviklet Chromalex, der er et projekt i Patient@home-regi. Playscapes har stået for den kunstneriske del af produktet, hvor kunstneren Charlotte Prang har bearbejdet en række naturfotos. Redia a/s, der arbejder med oplevelsesbaseret kommunikation, har udviklet softwaren, mens Modulex med erfaring fra analoge og digitale skilte er bagmænd for hardwaren.

 

Produktet bliver indtil videre brugt i forbindelse med demens, fødsel og kræftpatienter. Fremadrettet er målet, at det også skal kunne bruges på afdelinger, der har med psykisk syge at gøre såvel som på skadestuer. Den ønskede effekt er, at de beroligende billeder kan være en positiv distraktion, og at de derved kan være med til at understøtte patientens helbredelse.

 

Mere information

Kontakt Per Stokbro, Technical Director i Playscapes, +45 8628 1832, per@playscapes.dk

 

Se mere på hjemmesiden www.chromalex.dk

 
KontaktpersonPer 
                Stokbro

Per  Stokbro

Teknisk direktør


Playscapes

Email:  LOADEMAIL[per]DOMAIN[playscapes.dk]