Den demografiske udfordring er global

 
Den demografiske udfordring er global
17. december 2014
Den demografiske udvikling og fokus på reducerede omkostninger og øget produktivitet spiller en rolle globalt, hvilket giver muligheder for eksport af danske løsninger. Det er nogle af konklusionerne på en markedsanalyse af tre centrale markeder lavet af Teknologisk Institut for Patient@home.

Der er et globalt marked for danske velfærdsteknologi-løsninger!

 

Det er konklusionen på en markedsanalyse, som Teknologisk Institut har udført på vegne af Patient@home. Jørgen Løkkegaard, der er sektionsleder ved Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi, Teknologisk Institut, fremlagde rapportens resultater på Patient@homes konsortiemøde den 13. november 2014. Analysen omfatter tre centrale markeder - nemlig Tyskland, Japan og USA.

 

Markedsanalysen beskriver de væsentligste forretningsmuligheder og eksportpotentialer i de tre lande. Analysen viser, at der er klare sammenlignelige udfordringer, som også kendes i Danmark. Alle tre markeder kendetegnes af en stærkt ændret demografi med flere ældre og flere kronikere, der efterspørger behandling og pleje. Derudover har de alle fokus på reducerede omkostninger, øget produktivitet, bedre behandlingsformer, øget livskvalitet for den enkelte borger og patient og bedre arbejdsmiljø for sundhedspersonalet. Det har affødt et stærkt investeringsfokus på nye teknologier.

 

- Alle vil gerne reducere omkostninger, men samtidig forbedre produktiviteten med det formål, at livskvaliteten og arbejdsmiljøet forbedres. Det vil gavne både patient og medarbejder, og det skal blandt andet gøres ved at introducere nye velfærdsteknologiske løsninger, forklarede Jørgen Løkkegaard.

 

Herunder er en kort beskrivelse af analysens væsentligste konklusioner og tal for de tre markeder.

 

Markedet i Tyskland

Fakta:

• 82 mio. indbyggere

• 234 mia. euro (ca. 1.740 mia. kr.) bruges på sundhedssektoren, hvilket svarer til ca.

10,5 % af bruttonationalproduktet

• Forventet levealder for kvinder er 81,8 år og for mænd 75,5 år

• 2.064 hospitaler (Danmark: 62)

• 502.479 sengepladser i sundhedssektoren (Danmark: 20.059)

• Sundhedsomkostninger dækkes af obligatoriske sundhedsforsikringer. De fleste er finansieret via arbejdsplads.

 

Fremtidige udfordringer:

• Demografisk udvikling

• Livsstilssygdomme

• Fra offentlig til mere privat sundhedssektor

 

Fremtidig investeringsfokus:

• Reducere udgifter

• Forøge livskvalitet

• Forøge antallet af patienter

 

- Udfordringerne i fremtiden er næsten de samme som i Danmark. De er ramt af demografiske udfordringer og har derfor også fokus på at øge antallet af patienter uden at øge omkostningerne ved det, forklarede Jørgen Løkkegaard.

 

Markedet i Japan

Fakta:

• 127 mio. indbyggere

• 9,4 % af bruttonationalproduktet bruges i sundhedssektoren, svarende til 17.798 kr. pr. indbygger

• Forventet levealder for kvinder er 87,4 og for mænd 80,7

• 8.605 hospitaler (Danmark: 62)

• 8,1 seng pr. 1.000 indbygger

• Sundhedsomkostninger dækkes af kommuner og regioner (12,2 %), staten (25,9 %), arbejdsgiver (20,1 %), forsikringsselskaber (28,3 %) og egenbetaling (12,7 %)

 

Fremtidige udfordringer:

• Demografisk udvikling

• Overgang fra pleje foregår i familien til på institutioner

 

Fremtidig investeringsfokus:

• Takle de demografiske udfordringer

• Bruge teknologi i omsorgsarbejde

 

- Japan har en kulturel og organisatorisk forandring, der giver dem en stor udfordring. Deres fokus er, at introducere nye velfærdsteknologiske løsninger i sundhedssektoren, som kan være med til at løse udfordringerne ved den voksende mængde af ældre, fortalte Jørgen Løkkegaard.

 

Markedet i USA

Fakta:

• 314 mio. indbyggere

• 2,87 bio. USD (1.718 bio. kr.) bruges på sundhedssektoren, svarende til 15 % af bruttonationalproduktet

• Forventet levealder for kvinder er 82,4 og for mænd 75,5

• 5.723 hospitaler (Danmark: 62)

• 1.721.395 senge i sundhedssektoren (Danmark: 20.059)

• Sundhedsomkostninger dækkes af private forsikringer, ofte betalt af arbejdsgiver som en del af lønnen

 

Fremtidige udfordringer:

• Demografisk udvikling

• Livsstilssygdomme (bl.a. diabetes og overvægt)

• Stigende omkostninger til sundhedssektoren, der forventes at ligge på 30 % af bruttonationalproduktet i 2020, hvis der ikke sker en udvikling

 

Fremtidig investeringsfokus:

• Reducere udgifter

• Forøge livskvaliteten

• Introducere nye teknologier i sundhedssektoren

• Fokus på forebyggende behandling (preventive healthcare)

• Større produktivitet i omsorgsarbejdet

 

- I 1950 var der i USA 50, der arbejdede for hver, som skulle forsørges. I dag er der 3,3 og om 10 år er der 2. Det er en kæmpe demografisk udfordring. Det betyder, at der i USA er stort fokus på at reducere udgifterne, som den demografiske udvikling medfører, i sundhedssektoren, sagde Jørgen Løkkegaard.

 

For yderligere information

Kontakt Jørgen Løkkegaard, sektionsleder for velfærds- og interaktionsteknologi i odenseafdelingen af Teknologisk Institut, +45 7220 3828, jld@teknologisk.dk.

 
KontaktpersonJørgen 
                Løkkegaard

Jørgen  Løkkegaard

Centerchef, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi Innovationsleder i Patient@home


Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi

Email:  LOADEMAIL[jld]DOMAIN[dti.dk]