Delegation til branchemessen NAIDEX i Birmingham

 
Delegation til branchemessen NAIDEX i Birmingham
15. marts 2016
Besøg den britiske fagmesse NAIDEX - Independence Together med partnerne i Patient@home. Messen har særlig fokus på produkter og løsninger, som fremmer selvhjulpenhed, og besøget kan måske være din adgang til det britiske marked.

Endnu en messe danner ramme for en delegationstur med partnerne i Patient@home. Denne gang er det Storbritanniens største og ældste fagmesse inden for sundhed, pleje, hjælpemidler og velfærdsteknologi, NAIDEX - Independence Together, som står for skud. Delegationen samler virksomheder, med afsæt i netværkene Patient@home, Teknologisk Institut og Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi, og er dermed ikke kun en mulighed for at udbygge sit netværk på det attraktive britiske marked, men styrker også kontakterne internt i Danmark.

 

  Delegationen varer tre dage, fra den 26. - 28. april 2016. Som deltager får du rig lejlighed til at møde aktører på det britiske marked og knytte kontakter til både leverandører og brugere af hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger.

 

  - Flere af løsningerne i Patient@home er nu så langt fremme, at de er klar til at blive modnet til eksport. Det er derfor oplagt at rette blikket mod internationale messer og konferencer, som kan være et godt springbræt til at få en fod indenfor på nye markeder. NAIDEX er Storbritanniens største og ældste messe inden for området, som ikke alene kan sætte internationalt fokus på løsningerne i Patient@home, men også knytte nye kontakter til et attraktivt marked, siger Søren Møller Parmar-Sielemann, Welfare Tech.

 

Ud over at opsøge muligheder for etablering af internationale samarbejdsprojekter og netværks- og konsortiedannelse, har virksomheder på turen mulighed for at udstille sammen med en række andre danske virksomheder på Dansk Rehab Gruppes fællesstand på NAIDEX-messen.   

 

- Når vi som samlet delegation besøger messen, har vi større gennemslagskraft med at promovere danske løsninger, siger Anders Lyck Fogh-Schultz, Teknologisk Institut og partner i Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi.

 

For partnere i Patient@home vil det ligeledes være muligt at deltage i én-til-én markedsvalideringer. Via Teknologisk Instituts internationale netværk vil udpegede eksperter på det britiske marked så til rådighed med feedback på partnernes forretningside, produkt eller konceptide.  

 

Om NAIDEX - Independence Together

NAIDEX er med sin 42 årige historie Storbritanniens mest etablerede fag- og branchemesse inden for sundhed, velfærdsteknologi, hjælpemidler og hele Independent Living-området. Dansk Rehab Gruppe har en fællesstand på messen, der således igen i 2016 har et stærkt dansk islæt.

 

NAIDEX besøges hvert år af mere end 9.000 gæster, herunder virksomheder, sundhedsprofessionelle og slutbrugere, der sammen oplever de nyeste teknologier, produkter og hjælpemidler i det omfattende messeområdet, hvor mere end 250 virksomheder udstiller.

 

Læs mere om NAIDEX

 

Læs også Bliv udstiller på REHACARE 2016 i Dusseldorf, september 2016

Læs også  Udvid dit netværk i Spanien med delegation til konferencen Integrated Care, maj 2016

 

Målgruppen for delegationsturen

Målgruppen for delegationsturen er virksomheder, der ønsker at udvide deres forretning til det engelske marked - og skabe netværk og relation på tværs af landegrænser.  

 

For yderligere information

Tilmelding og yderligere information, herunder priser, kontakt venligst konsulent Anders Lyck Fogh-Schultz, Teknologisk Institut, alfs@teknologisk.dk, T: +45 7220 3187.  

 

Delegationen er arrangeret af Patient@home, Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi og Teknologisk Institut.