De nyeste tendenser inden for telemedicin

 
De nyeste tendenser inden for telemedicin
7. november 2013
Mobiltelefoner og tablets til selvindtastning og måling af egen sundhedstilstand var blandt hovedtendenserne på European Telemedicine Conference 2013.

Patient@home deltog 29. - 30. oktober 2013 på den telemedicinske konference European Telemedicine Conference (ETC), som i år blev afholdt i Edinburgh, Skotland. Konferencen er tænkt som et europæisk forum, hvor såvel teknisk og klinisk personale som nationale og regionale beslutningstagere samt politikere kan diskutere og udveksle erfaringer med telemedicin og telesundhed.

 

De seneste tendenser inden for telemedicin blev præsenteret gennem eksisterende og kommende løsninger og gav et overblik over de muligheder og udfordringer, der findes for telemedicin. Blandt præsentationerne var bl.a. løsninger, som adresserede overvægt blandt børn, inaktivitet efter behandlingsforløb og korrekt dosering af medicin.

 

- Fælles for de udstillede produkter var, at de alle var tabletbaseret og baserede sig på en blanding af selvindtastninger og målinger for typisk iltmætning, temperatur, blodtryk og puls. Blandt andet blev et device til hjemme-EKG-målinger (elektrokardiografi, der måler hjertets elektriske aktivitet, red.) udstillet, som en del af de måleapparater, der kan knyttes til en tabletløsning. Projektet MHealth, der har base i Newcastle, var lykkedes med en kontinuerlig måling af glukoseniveauet i blodet hos en række testpersoner, her cykelløbsdeltagere. Men der er så vidt vides ikke kommet et kommercialiserbart produkt ud af det endnu, fortæller vicedirektør Morten Bierbaum, Welfare Tech, der repræsenterede Patient@home.

 

Han så stadig en mangel og efterspørgsel på løsninger, hvor patienten i højere grad kan gennemføre test i eget hjem og sende data direkte til sygehuset. Det kunne fx være blodprøver, ekkoscanninger eller andre mere tilbundsgående undersøgelser.

 

- Disse undersøgelser vil virkelig kunne holde patienter ude fra sygehuset. Men for disse typer målinger, er der naturligvis en lang række udfordringer, der først skal løses siger Morten Bierbaum.

 

Mobiltelefoner bliver den fælles platform

En anden interessant tendens på konferencen var, at der fra flere sider blev argumenteret for, at nye løsninger skal basere sig på mobiltelefoner, alternativt tablets. Mobiltelefonen er blevet hvermandseje inden for få år, og for den trivia-interesserede anslås det, at der i dag findes flere mobiltelefoner end toiletter på verdensplan. Skønnet er, at 5 milliarder mennesker har en mobiltelefon i 2017.

Samtidig er forbrugerne interesseret i løbende at få besked om deres sundhed og sygdom. Ikke kun via apps men også via målingsdevices, som kan knyttes eller integreres til mobiltelefonen.

 

Alt i alt viste konferencen, at der er kommet mange løsninger på markedet, og at de store virksomheder interesserer sig for området. Der er dog stadig tre væsentlige købsbarrierer, der skal overkommes. Det er patient-datasikkerhed, klinisk evaluering og økonomisk evaluering.

 

Læs også Telemedicinsk udbredelse i USA og Storbritannien