Brugerdreven innovation drev udviklingen af ny lungefunktionsmåler

 
Brugerdreven innovation drev udviklingen af ny lungefunktionsmåler
17. december 2014
Spiromagic inddrog brugerne i udviklingsprocessen af deres nye elektroniske lungefunktionsmåler. Det sikrede, at produktet blev designet på kronikernes præmisser i stedet for på hospitalernes.

Der er mange indgangsvinkler og metoder til at udvikle nye produkter. En af dem er at inddrage de kommende brugere af løsningen i selve udviklingsprocessen. Den model valgte Spiromagic at bruge, da de udviklede en ny elektronisk lungefunktionsmåler, som gør det muligt for KOL-kronikere (Kronisk Obstruktiv Lungesyndrom) at måle deres lungefunktion hjemmefra. Det betød, at størstedelen af budgettet blev brugt på brugerinddragelse, men også at produktet i sidste ende blev produceret ud fra brugernes input og behov.

 

- Vi spurgte KOL-kronikere fra Danmarks Lungeforening: "Hvordan kan I hjælpe jer selv?". Vi fik svaret: "Jeg vil kunne monitorere min personlige lungefunktion hjemmefra.", fortæller Jørgen Ole Kjær, som er udviklingschef i Move Innovation, der står bag Spiromagic.

 

Dialogen med brugerne viste, at der ikke var lyst til og behov for et avanceret medicinsk apparat udsprunget fra løsninger på lægens bord. Der var derimod brug for en sundheds-gadget, som helt almindelige forbrugere kan købe og anvende. Det var inspirationen til den elektroniske lungefunktionsmåler, som kan kobles til en smartphone og købes for 995 kr. i løshandel.

 

Brugerne af produktet blev ikke kun inddraget, da Spiromagic skulle finde idéen til løsningen, de var også med på råd, da de første prototyper af produktet blev og var udviklet. I flere omgange kom KOL-kronikere fra Danmarks Lungeforening med input til videreudvikling, så løsningen kunne dække deres behov så udførligt som muligt. Den store fokus på brugerinddragelse betød, at hele 60 % af budgettet gik til det, mens de sidste 40 % gik til reel teknisk udvikling.

 

Modstand hos investorer

Da Spiromagic i udviklingsfasen mødte forskellige investorer og fortalte, hvordan de havde udviklet deres løsning på brugerens præmisser i stedet for hospitalets, mødte de modstand.

 

- At lave en sundheds-gadget målrettet private var et komplet no-go. De ville have os til at fokusere på behovene hos hospitalerne og det offentlige i stedet. Vi fandt en acceptabel løsning, hvor vi forsøgte stadig at have fokus på private borgere, forklarer Jørgen Ole Kjær.

 

No-go'et betød, at Spiromagic selv finansierede projektet de første to år. Herefter løb de tør for penge, men blev i sidste øjeblik reddet af Væksthus Hovedstaden og Syddansk Teknologisk Innovation, der kunne se perspektiverne i produktet.

 

Sundhedssektoren har mange indfaldsvinkler

Ifølge Jørgen Ole Kjær er sundhedssektoren en krævende sektor at benytte brugerdreven innovation i, fordi der er mange forskellige regler og interesser hos de offentlige myndigheder og instanser.

 

- Hvis en virksomhed ikke målretter løsningen til bestemte brugergrupper, så bliver virksomheden udfordret på antallet af testcases og kompleksiteten i løsningerne. Det bliver dermed sværere og dyrere at teste produktet og de forskelligartede behov, fortæller Jørgen Ole Kjær.

 

Derfor er det centralt for udviklingsprocessen at fastholde fokus på bestemte brugergrupper, så fremdriften i projektet ikke druknes i komplekse modsatrettede brugerbehov.

 

- Der er så mange regulativer, processer og interessenter, der gør det virkelig dyrt at benytte brugerdreven innovation i sundhedssektoren. Men vi havde brug for brugernes input til produktet, fordi vi ikke havde nok kendskab til problemerne. Derfor synes vi stadig, vi valgte den bedste metode til at udvikle løsningen, forklarer Jørgen Ole Kjær.

 

For yderligere information

Spiromagic er udviklet som del af Patient@home.

 

Læs mere om Spiromagic-løsningen her.

 

Eller kontakt Jørgen Ole Kjær, udviklingschef i Move Innovation, der står bag Spiromagic, T. +45 2014 1243, jorgen.ole@moveinnovation.dk.

 
KontaktpersonJørgen Ole 
                Kjær

Jørgen Ole  Kjær

Business Development Director


Move Innovation Aps

Email:  LOADEMAIL[jorgen.ole]DOMAIN[moveinnovation.dk]