Behovsafdækning sikrer det fornødne fokus

 
Behovsafdækning sikrer det fornødne fokus
19. marts 2015
Syddansk Sundhedsinnovation tilbyder behovsanalyser af løsninger for partnere i Patient@home. Analyserne giver nyttige informationer og feedback, som partner-virksomheden kan bruge som rettesnor til at arbejde videre i samme spor eller dreje løsningen i den rigtige retning.

Når en virksomhed udvikler en løsning, kan det være svært at vurdere, hvor stor efterspørgslen og nødvendigheden for produktet egentligt er. Det findes der råd for i Patient@home.

 

Syddansk Sundhedsinnovation tilbyder alle partnere behovsafdækninger af deres løsninger, som giver dem en nyttig indikation på, hvad potentialet er for netop deres produkt. Behovsafdækningen består af enten kvalitative interviews med de kommende brugere, observation af brugere i deres egne omgivelser eller workshops med specialister inden for det specifikke område. Når selve afdækningen er gennemført, udarbejder Syddansk Sundhedsinnovation et katalog, som beskriver de behov og muligheder, der er identificeret i løbet af processen.

 

- Virksomhederne kan tage informationerne med i videreudviklingen af deres arbejde. Det giver altid noget ekstra til et produkt, at det for alvor bliver tænkt fra brugerens perspektiv, forklarer Marianne Quorp Kjærgaard, innovationskonsulent i Syddansk Sundhedsinnovation.

 

Indtil videre har Syddansk Sundhedsinnovation gennemført 10 behovsafdækninger i regi af Patient@home. Én virksomhed har oven i købet fået lavet to, fordi de også kunne bruge en behovsafdækning af deres videreudviklede produkt. Det er både større og mindre virksomheder, der får tilført ekstra viden og værdi til deres projekter, ved at få lavet en afdækning. Det kan fx være i form af rettelser til specifikke dele af en løsning, som kommer frem, når borgere tager produktet i brug.

 

- For de mindre virksomheder, der ikke har så stort et budget, er det en fantastisk mulighed at få lavet en behovsafdækning gratis. Men de store virksomheder kan også drage fordel af det, fx hvis de har brug for en intern partner til at komme ind i systemet, fortæller Marianne Quorp Kjærgaard.

 

Intenst forløb

Syddansk Sundhedsinnovation begynder forløbet med et opstartsmøde med virksomheden, hvor der lægges en fælles plan for, hvordan behovsafdækningen skal gennemføres, og hvad den skal give svar på. Syddansk Sundhedsinnovations medarbejdere lægger derefter en plan for forløbet, der som regel begynder med en ekspertgennemgang, hvorefter de sætter fokus på de kliniske aspekter.

 

- Det hele er et meget intenst forløb. Vi er godt klar over, at tid er penge for de her virksomheder. Jo hurtigere vi kan lave behovsafdækningen, jo hurtigere kan de arbejde videre med deres produkt, siger Marianne Quorp Kjærgaard.

 

Når Syddansk Sundhedsinnovation har resultaterne fra behovsafdækningen mødes de med virksomheden igen. Ofte viser det sig, at virksomheden ikke alene får svar på de spørgsmål de havde inden forløbet gik i gang, men også svar de ikke havde forventet at få. Svar, der ifølge Marianne Quorp Kjærgaard giver virksomhederne nye erkendelser og gode input til, hvordan de skal arbejde videre med deres produkt, så det bliver salgsbart, kommercialiserbart og konkurrencedygtigt.

 

Brugbart på flere niveauer

Den enkelte virksomhed kan naturligvis tage behovsafdækningens resultater med i videreudviklingen af produktet. Men det er ikke kun virksomhederne, der får noget ud af processen. Marianne Quorp Kjærgaard mener, at det samlede Patient@home-projekt har godt af at blive konkretiseret, ved at se på de reelle behov fra brugerens perspektiv, fordi det tydeliggør, hvordan det tværsektorielle arbejde gavner i praksis.

 

- Afprøvninger, afdækninger og tests gør det tværsektorielle fokus helt konkret. Og skal man finde løsninger, der kan fungere i patientens rejse på tværs af sektorer, så er det vigtigt for hele projektet at have det konkrete fokus med, forklarer Marianne Quorp Kjærgaard.

 

Udover at gøre Patient@home mere håndgribeligt gennem fokus på brugernes perspektiv, så er både virksomhederne, der har fået gennemført analyser, og de testpersoner, som har været med, yderst tilfredse med at deltage i processen og den indsigt, de har fået af at være med i behovsafdækningerne. Det har gjort, at de i Syddansk Sundhedsinnovation nogle gange har været helt høje over de tilbagemeldinger, de har fået.

 

- Vi har haft brugere, der slet ikke ville af med deres testprodukter igen, fordi de var blevet så glade for løsningen, fortæller Marianne Quorp Kjærgaard.

 

For yderligere information

Kontakt Marianne Quorp Kjærgaard, innovationskonsulent i Syddansk Sundhedsinnovation, T. +45 2126 2503, marianne.quorp.kjaergaard@rsyd.dk.