Behandling og pleje af svækkede ældre patienter

 
Behandling og pleje af svækkede ældre patienter
20. juni 2013
Geriatri er et interessant område at undersøge nærmere i forhold til implementering af telemedicin og patienter i eget hjem. Et nyt projekt ’Hospital Hjemme’ på OUH vil undersøge om det er muligt at gennemføre en tilfredsstillende behandling af ældre skrøbelige patienter i eget hjem.

Det er efterhånden velkendt, at den ændrede demografi vil lægge stort pres på vores velfærdssamfund, ikke mindst på sundheds- og plejesektoren. Det kalder på nytænkning og omstrukturering. Prognoser fra Danmarks Statistik viser, at i år 2042 vil 25 % af den danske befolkning være over 65 år. Det betyder, færre hænder skal løse flere opgaver, samtidig med at flere efterlyser behandling og pleje.

 

Vores sundhedsvæsen gennemgår derfor i disse år en af de største omlægninger nogensinde. Øget produktivitet, bedre ressourceudnyttelse, forebyggelse, patient empowerment (bemyndigelse, selvstændighed) og ikke mindst telemedicin, der gør det muligt at "udlægge" patienter i eget hjem er nogle af de redskaber, som tages i brug, for at gøre systemet parat til at håndtere den nye virkelighed.

 

Behandling og pleje af ældre patienter

Et område som geriatri er også i fokus.

 

Geriatri er "læren om alderdommens sygdomme og deres behandling", hvor specielt de skrøbelige ældre er i fokus. Heldigvis klarer mange ældre sig fint med almindelige sundhedstilbud, men ældre patienter rammes ofte af flere konkurrerende sygdomme og har en øget risiko for infektion og akut konfusion/delirium. Det kan samlet give funktionstab eller handikap, som medfører længere og hyppige indlæggelser på hospitalet og giver anledning til forskellige, ofte komplicerede, problemstillinger som fejlernæring og vægttab, depression, hukommelsestab, stort medicinforbrug, langvarigt sengeleje og sociale problemer.

 

Sygdomme som lungebetændelse, højt blodtryk eller diarré er i de fleste tilfælde ikke vanskelige at varetage, men de kan påvirke den aldrende organisme på en måde, der er væsentlig for diagnostik og behandling. Målet med geriatri er derfor ikke helbredelse alene, men også hjælp til at opretholde eller genoprette et acceptabelt funktionsniveau, fysisk, psykisk og socialt hos den ældre.

 

Ifølge Dansk Selskab for Geriatri viser videnskabelige undersøgelser, at ældre medicinske patienter klarer sig bedre, når de indlægges på en geriatrisk afdeling frem for på andre medicinske afdelinger. En vigtig forskel er 'comprehensive geriatric assessment', hvor der foretages en "hele-vejen-rundt-gennemgang" af patienten, med håndtering af alle patientens problemer i et tværfagligt samarbejde (se Ellis G, British Medical Bulletin 2005; 71: 45-59).

 

Geriatri er derfor et interessant område at undersøge nærmere i forhold til implementering af telemedicin og patienter i eget hjem - Hospital Hjemme. Særligt med det politiske fokus på, at flere patienter skal "udlægges" i eget hjem, og at antallet af sengepladser skal reduceres på de nye supersygehuse, som er på tegnebrættet netop nu.

 

- I fremtidens hospitaler vil man tilstræbe, at patienter generelt er indlagt i kort tid, hvorfor der vil være behov for andre løsninger, når ældre, svækkede patienter skal plejes og behandles ved sygdom. For den ældre skrøbelige - geriatriske - patient har brug for professionel, og gerne geriatrisk, pleje og behandling, når de er akut syge. Samtidig kan det være skadeligt for ældre patienter at være på sygehuset, pga. risiko for infektion, akut konfusion og tab af færdigheder. Flere steder behandler man disse patienter hjemme, men det er aldrig videnskabelig opgjort, om det er godt. Og det er aldrig undersøgt, hvordan teknik kan hjælpe, siger overlæge og specialist i intern medicin, geriatri og klinisk farmakologi Jens-Ulrik Rosholm, ph.d., Geratrisk afdeling, OUH Odense Universitetshospital.

 

Nyt projekt skal afklare mulighed for at etablere 'Hospital Hjemme'

Jens-Ulrik Rosholm er netop ved at søge midler til fuldførelse af et projekt, der skal undersøge, om det overhovedet kan lade sig gøre at behandle ældre, medicinsk akut syge patienter, som er henvist til akut indlæggelse på hospitalet (her Odense Universitetshospital), tilfredsstillende i eget hjem i forhold til helbred, tilfredshed og dødelighed.

 

Projektet skal både undersøge, hvordan teknologiske løsninger, fx telemedicin og monitorering, kan understøtte behandlingen i eget hjem, og analyserer samarbejdsformer og opgavefordeling mellem den primære sektor (hospital) og sekundær sektor (kommune) set i et økonomisk og organisatorisk perspektiv.

 

- Håbet er at vise, at det er muligt at etablere 'Hospital Hjemme' for disse akut syge ældre til alles tilfredsstillelse, for så at bane vejen for et projekt, hvor man vurderer effekten på de ældres helbred, siger Jens-Ulrik Rosholm.

 

Projektet skal hjælpe med at afgøre, om det kan lade sig gøre at passe ældre medicinske patienter tilfredsstillende i eget hjem, med hjælp fra overvågningselektronik og samtidig undersøge patienter og andre involveredes tilfredshed.

 

Projektet er ét af to projekter om geriatri, som pt. er ved at starte op i Patient@home.

 

For yderligere information om geriatri eller projektet Hospital Hjemme

Kontakt Jens-Ulrik Rosholm, ph.d., overlæge og specialist i intern medicin, geriatri og klinisk farmakologi ved Geratrisk afdeling, OUH Odense Universitetshospital, jens-ulrik.rosholm@rsyd.dk