Apps i sundhed og pleje

 
Apps i sundhed og pleje
18. november 2013
Apps på smartphones og tablets har på rekordtid skabt helt nye muligheder for kommunikation mellem borger og sundhedspersonale. Patient@Home, GameLab4Health og Welfare Tech satte 6. november spot på brugen af apps inden for pleje og sundhed.

Apps på smartphones og tablets har på få år gjort deres indtog i rigtig mange danskeres liv, og de bliver flittigt brugt. Ikke bare som tidsfordriv i form af spil og underholdning, men også som oplysningskilde til nyheder, vejrudsigter, rejseplaner, som adgang til sociale medier eller til kommunikation med offentlige instanser.

 

Teknologien synes at have uendelige anvendelsesmuligheder, og den er på rekordtid blevet et anderkendt medie. Også inden for pleje og sundhed. En ny undersøgelse foretaget af MedWatch peger på, at 45 % af danskerne er positive over for brugen af apps og teleudstyr i behandling og pleje af fx kronikere med KOL, astma, diabetes, mm. (Kilde: MedWatch, 12.11.2013). Det skaber helt nye muligheder for kommunikation mellem borger og sundhedspersonale.

 

GameLab4HealthWelfare Tech og Patient@Home satte derfor spot på brugen af apps inden for pleje og sundhed med et business seminar den 6. november 2013.

 

Potentialet er der

Arrangementet adresserede gennem oplæg og diskussioner potentialer og mulige business cases for apps til social- og sundhedssektoren. Ikke mindst blev det debatteret, hvordan apps kan understøtte patienter i eget hjem.

 

Med 90 tilmeldinger fra såvel private som offentlige aktører, var det tydeligt, at interessen for apps er meget stor. Dette skyldes ikke mindst de store omvæltninger, som sundhedsvæsnet står overfor, hvor mange opgaver dagligt overleveres mellem sundhedspersonale og plejer, og hvor patienter går fra sygehusindlæggelser til kommunal pleje i eget hjem.

 

Jesper Lakman fra OUH Odense Universitetshospital opfordrede deltagerne til at være oppe på beatet de kommende år, hvor bygningen af de nye supersygehuse for alvor går i gang. Inden de står klar, med et betydeligt mindre antal sengepladser, end der er på de eksisterende sygehuse, vil der være en periode, hvor der skal testes ny teknologi og nye arbejdsmetoder, som fremadrettet kan understøtte personale og patienter.

 

- Dette vindue er nu, lød det fra Jesper Lakman.

 

Også fra kommunal side er interessen stor. Kirsten Rud Bentsen fra Teknologi i Praksis præsenterede apps som 'et redskab, der matcher kommunernes ønske om at levere velfærdsteknologi, som medvirker til øget livskvalitet hos borgeren, forbedrer arbejdsmiljøet og medfører en fornuftig økonomisk besparelse på det offentlige velfærdsbudget'.

 

Mange kommuner har allerede indkøbt og testet forskellige apps. I forhold til disse indkøb lød opfordringen fra kommunerne, at engangsudgifter er langt at foretrække frem for abonnements- og licensaftaler.

 

App-junglen

Deltagerne blev både præsenteret for forskellige eksisterende løsninger og for en række konkrete problemstillinger, som de i fælleskab diskuterede. Konklusionen blandt de tilstedeværende offentlige deltagere var klar: Apps kan være med til at effektiviserer, løfte opgaver og motiverer personale, patienter og borgere til fx genoptræning, men det er svært at navigere mellem de mange løsninger og få et overblik over, hvilke der fungerer bedst.

 

Barrierer

Til trods for de åbenlyse muligheder i app-teknologien, blev der også pointeret forskellige udfordringer, som mange møder i udviklingen og brugen af apps. Eksempelvis problematikker omkring datasikkerhed, kravet om medicinske godkendelser og udfordringen med at finde frem til den 'rette kasse', der skal betale for appen.

 

For yderligere information kontakt udviklingskonsulent Kristian Lagoni Garbøl, Welfare Tech, krlag@welfaretech.dk, M. +45 2369 9462.

 
Kontaktperson