Algoritmer skal advare om knogleskørhed

 
Algoritmer skal advare om knogleskørhed
25. juni 2014
Ved hjælp af it-værktøjer kan læger blive bedre til at fortolke data om patienter. I praksis betyder det, at symptomer på fx knogleskørhed kan opdages tidligere, og patienter kan undgå hospitalsindlæggelse.

Alment praktiserende læger kan ved hjælp af it-værktøjer få hjælp til at blive endnu bedre. Det er i store træk målet for et nyt projekt i Patient@home, som ved hjælp af algoritmer og databehandling vil gøre det muligt at advare læger, hvis patienter er i risikogruppen for en sygdom. Projektet sætter i første omgang fokus på knogleskørhed (Osteoporose), som hvert år koster hospitalerne ca. 1 mia. kr.. Lykkedes det for det kommende system at opsnappe tilfælde af knogleskørhed i opløbet vil en betragtelig del af hospitalsomkostningerne kunne formindskes.

 

- Man kan ud fra nogle bestemte risikoparametre forudsige hvilke patienter, man skal være mest opmærksom på. Det kan have noget med køn at gøre, alder eller arvelige ting. Det er blandt andet den vurdering, vi skal have på plads, forklarer Uffe Kock Wiil, der er professor på Syddansk Universitet og forskningsleder i Patient@home.

 

For at få den vurdering på plads er Uffe Kock Will ved at indlede et samarbejde med Klinisk Institut og Forskningsenheden for Almen Praksis ved Syddansk Universitet. Begge har spidskompetencer, som vil kunne bidrage med forskellige aspekter til projektet. Samarbejdet vil også omfatte selve udarbejdelsen af det system, som projektet skal munde ud i. Hvordan systemet skal bygges op er endnu ikke endeligt fastlagt. Men formålet ligger klart.

 

- Hvis man kan screene patienter ude i den almene praksis, så kan man finde dem, der er i risikogruppen, og så kan man handle ud fra det. Hvis man kan forudsige risikoen, så kan man også være med til at forebygge. På den måde kan vi holde nogle ude fra sygehusene, siger Uffe Kock Wiil.

 

Alene hoftebrud, der er et gennemgående problem for patienter med knogleskørhed, står for 300.000 sengedage om året.

 

Popper op hos lægen

Projektet tager i første omgang udgangspunkt i knogleskørhed. Det betyder, at næste opgave i projektet er at klarlægge risikoparametrene for knogleskørhed. Når kortlægningen er på plads, skal risikoparametrene kodes ind i et system, som også skal udvikles, så en alarm dukker op, når en patient har en vis mængde af risikoparametrene.

 

- Målet er, at vi får lavet et system, der kan poppe op i lægens journal. Hvis en patient har en høj risiko for knogleskørhed, vil den praktiserende læge blive advaret, fortæller Uffe Kock Wiil.

 

Systemet er hermed ikke en erstatning for lægens arbejde og vurdering, men derimod et bidrag til, at lægen kan udføre sit arbejde bedre ved at synliggøre og alarmere om særlige mønstre. På længere sigt er målet derfor ikke kun, at systemet undersøger for knogleskørhed, men også for andre sygdomme, der kan opdages tidligt med monitorering af patientens sundhedsdata.

 

- Endemålet er, at de praktiserende læger får digital assistance, som gør dem bedre til at vurdere risikoen for den enkelte patient. Vi skal lave it-værktøjer, som kan hjælpe dem med at tage de beslutninger, de skal tage. Det skal være et hjælpeværktøj, der forhåbentlig gør, at de kan tage mere informerede beslutninger, forklarer Uffe Kock Wiil.

 

Science Without Borders

Projektet deltager i udviklingsprogrammet Science Without Borders, der er et brasiliansk udviklingsprogram. Indtil videre har det udmøntet sig i, at der er blevet tilknyttet en brasiliansk ph.d.-studerende til projektet.

 

Mere information

Kontakt forskningsleder Uffe Kock Wiil, T. +45 6011 3565, ukwiil@mmmi.sdu.dk

Læs mere om Science without Borders

 
KontaktpersonUffe 
                Kock Wiil

Uffe  Kock Wiil

Professor
Forskningsleder i Patient@home


Syddansk Universitet, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Email:  LOADEMAIL[ukwiil]DOMAIN[mmmi.sdu.dk]