Aflastning på sygehuse med innovativ patientpleje

 
Aflastning på sygehuse med innovativ patientpleje
12. juni 2015
Virksomheder viser løbende interesse for Patient@home og kan bidrage med både kommerciel erfaring og viden i netværket. En af dem er Viewcare, som har været partner siden januar 2014. Virksomheden har i regi af Patient@home taget initiativ til et nyt innovativt projekt om hjerteovervågning, der aflaster sygehusene og sikrer hurtig behandling af patienterne.

Som dansk specialist inden for telemedicin og telecare har Viewcare placeret Patient@home i sigtekornet. Virksomheden deltog senest konsortiemøde i Patient@home, den 7. maj 2015, på udgik efter nye projektmuligheder og samarbejdspartnere, og har siden tilbudt at gå i gang med et projekt om hjerteovervågning.

 

Hjerteovervågning kan aflaste sundhedsvæsnet og spare tid for patienten. Projektet har til formål at følge patienter med en hjertemonitor, for at observere uregelmæssigheder med det samme. Projektet vil skabe et samarbejde mellem Patient@home, Mayo Clinic og Preventice Inc., der har udviklet en ny hjertemonitor, BodyGuardian, som allerede er blevet FDA-godkendt og CE-mærket.

 

I Danmark er det kun en speciallæge i hjertesygdomme, der kan ordinere en hjerteovervågning hos patienter, hvilket normalt foregår på et hjerteambulatorium. Med projektet vil Viewcare åbne op for, at patienter i eget hjem kan benytte sig af en hjertemonitor, hvorfra lægen på sygehuset kan observere hjerterytme og tjekke for uregelmæssigheder.

 

- Patienter med en hjertemonitor vil på den måde hurtigere få stillet en diagnose og komme hurtigere i behandling, og hospitalet har en chance for at fange sygdommen, før den når at udvikle sig til noget meget seriøst, siger Sami Hadad afdelingschef ved Viewcare.

 

Patienter som normalt indlægges, for at lægerne kan undersøge sygdommen, vil have mulighed for at blive hjemme med en hjertemonitor i stedet. For hospitalet betyder det en økonomisk og ressourcemæssig besparelse, da de kan have flere patienter, som går hjemme.

 

Patient@home skaber unikke samarbejdsmuligheder

Viewcare ser Patient@home som et unikt netværk og en vigtig medspiller i udviklingen af velfærdsteknologi i Danmark.

 

- Efter konsortiemødet hos Patient@home kunne vi se de mange muligheder, de tilbyder. Det er en enestående samarbejdsmulighed Patient@home tilbyder, hvor vi har mulighed for at danne partnerskaber mellem så mange private leverandører og offentlige institutioner, siger Sami Hadad.

 

Med et fokus på patientpleje udvikler Viewcare produkter inden for telemedicin, der også er med til at løfte serviceniveauet hos deres samarbejdspartnere som fx kommuner og hospitaler uden brug af ekstra ressourcer. De fokuspunkter er Viewcare også interesserede i, når de undersøger samarbejdsmuligheder i Patient@home, både med offentlige og private virksomheder og forskningsinstitutioner.

 

Viewcare ønsker blandt andet at benytte Patient@homes innovative netværk til at skabe nye kontakter, der kan være med til at teste og udvikle produkter, som senere kan komme ud på markedet - ikke bare i Danmark men også ud over landets grænser.

 

Viewcare bidrager med erfaring

Viewcare har en bred vifte af viden og er specialiseret inden for tre områder: hospital og ældre og psykiatri hos kommunerne. De skaber mobilitet hos deres samarbejdspartnere og leverer produkter inden for både telecare, telekommunikation og telemedicin. Derudover arbejder Viewcare ud fra målsætningerne: Økonomi, personale og patienter. De holder konstant fokus på at udvikle billigere produkter, der effektiviserer personalets arbejdsgange, blandt andet på hospitaler. De sikrer ligeledes, at deres løsninger er brugervenlige og vedkommende for en stor række patienter og borgere.

 

- Med Viewcare kan vi bidrage med erfaring og viden fra tidligere og nuværende samarbejdspartner. Vi har arbejdet med kommuner, hospitaler og forskningsinstitutioner i indland såvel som i udland. Derudover har vi fokuseret på at producere innovative produkter og services som fx app'en "CareRoom", siger Sami Hadad.

 

"CareRoom" er en app, som gør det muligt for patienter at komme til lægen uden at møde op på sygehuset. App-udvikling spillede også en rolle, da Viewcare udviklede en løsning for forældre til børn med astma. Ved hjælp af en app fik forældre nemmere ved at styre barnets medicin og mulighed for at få gode råd undervejs. Netop nu arbejder de på et projekt, som undersøger, hvordan et plaster til gravide kvinder, kan være med til at dokumentere kvindens og fostrets helbred.

 

For yderligere information

For yderligere information om Viewcare kontakt Sami Hadad afdelingschef ved Viewcare, T. +45 4488 0030, sami.hadad@viewcare.com

 

Læs mere om Viewcare på www.viewcare.com

 

Viewcare har været partner i Patient@home siden januar 2014.